Reunió en el marc del programa Erasmus+ amb universitats de països extracomunitaris

Participants a la reunió a la UB.
Participants a la reunió a la UB.
Acadèmic
(25/04/2017)

El programa UE Erasmus+ de la Unió Europea per al període 2014-2020 ha obert la convocatòria dʼajuts per a la mobilitat dʼestudiants i personal universitari a països associats de fora de la Unió Europea. En aquest marc, la Universitat de Barcelona manté un projecte de mobilitat amb diversos centres, alguns representants dels quals es reuneixen aquesta setmana a la UB en una International Staff Training Week amb universitats de Síria, el Kazakhstan, Palestina, Rússia, Jordània, el Marroc, el Canadà, Bòsnia i Hercegovina, la Xina i Grècia.

Participants a la reunió a la UB.
Participants a la reunió a la UB.
Acadèmic
25/04/2017

El programa UE Erasmus+ de la Unió Europea per al període 2014-2020 ha obert la convocatòria dʼajuts per a la mobilitat dʼestudiants i personal universitari a països associats de fora de la Unió Europea. En aquest marc, la Universitat de Barcelona manté un projecte de mobilitat amb diversos centres, alguns representants dels quals es reuneixen aquesta setmana a la UB en una International Staff Training Week amb universitats de Síria, el Kazakhstan, Palestina, Rússia, Jordània, el Marroc, el Canadà, Bòsnia i Hercegovina, la Xina i Grècia.

La trobada, amb sessions a la Facultat de Química i a lʼEdifici Històric, servirà per tractar qüestions de tipus acadèmic i de reconeixement de crèdits, dʼacollida als estudiants que arriben en el programa dʼintercanvi —en concret, els que tenen estatus de refugiats—, així com temes vinculats a la sostenibilitat i qualitat del projecte.

Des de lʼinici del programa Erasmus+, tretze estudiants de la UB han fet estades a països com Bòsnia i Hercegovina, el Canadà i Rússia, mentre que quinze estudiants han vingut a la UB. Pel que fa al personal acadèmic i investigador i al PAS, la UB ha rebut 23 persones, i cinc membres del personal de la UB han fet estades a Bòsnia i Hercegovina i a Rússia. El programa Erasmus+ se centra en lʼaprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb la vocació dʼinternacionalització i dʼobrir-se a tercers països per tal de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones, així com a lʼocupabilitat dʼestudiants, professorat i treballadors.