Descobert a Castelldefels un esquelet dʼuna espècie extingida de rinoceront de fa 160.000 anys

La troballa ha tingut lloc precisament a l’anomenada cova del Rinoceront, un jaciment on el 2015 ja s’havien trobat dos esquelets d’aquesta espècie animal.
La troballa ha tingut lloc precisament a l’anomenada cova del Rinoceront, un jaciment on el 2015 ja s’havien trobat dos esquelets d’aquesta espècie animal.
Recerca
(17/07/2018)

Investigadors del Grup de Recerca del Quaternari (GRQ-SERP) de la UB han descobert a Castelldefels un esquelet de rinoceront dʼuns 160.000 anys dʼantiguitat, pertanyent a una espècie ja extingida, Stephanorhinus hundsheimensis, que seria similar als actuals rinoceronts negres africans. La troballa ha tingut lloc precisament a lʼanomenada cova del Rinoceront, un jaciment on el 2015 ja sʼhavien trobat dos esquelets dʼaquesta espècie animal.

La troballa ha tingut lloc precisament a l’anomenada cova del Rinoceront, un jaciment on el 2015 ja s’havien trobat dos esquelets d’aquesta espècie animal.
La troballa ha tingut lloc precisament a l’anomenada cova del Rinoceront, un jaciment on el 2015 ja s’havien trobat dos esquelets d’aquesta espècie animal.
Recerca
17/07/2018

Investigadors del Grup de Recerca del Quaternari (GRQ-SERP) de la UB han descobert a Castelldefels un esquelet de rinoceront dʼuns 160.000 anys dʼantiguitat, pertanyent a una espècie ja extingida, Stephanorhinus hundsheimensis, que seria similar als actuals rinoceronts negres africans. La troballa ha tingut lloc precisament a lʼanomenada cova del Rinoceront, un jaciment on el 2015 ja sʼhavien trobat dos esquelets dʼaquesta espècie animal.

Les restes inclouen les dues extremitats anteriors de lʼanimal, les costelles, part de la columna vertebral i el crani amb les dues mandíbules. Els investigadors suposen que lʼanimal probablement va caure de manera accidental a la cova del Rinoceront, on va morir en quedar-hi atrapat. Les dents indicarien que era un exemplar jove, dʼuns set anys dʼedat, ja que encara presenta part de la dentició de llet. Lʼesquelet mostra que estava adaptat a la carrera i que vivia en espais oberts.

La cova del Rinoceront és un jaciment arqueològic que presenta una llarga seqüència cronològica, que comprèn des dels 200.000 fins als 80.000 anys dʼantiguitat. A la conca mediterrània són molt escassos els jaciments dʼaquest període amb una seqüència estratigràfica tan completa. En el jaciment hi ha una gran quantitat de restes de fauna en un estat de preservació excel·lent. Lʼany 2012 sʼhi va descobrir un esquelet dʼuna cria dʼelefant, i el 2015, dos esquelets de rinoceronts joves. Pel que sembla, aquesta cova del Garraf va funcionar com una trampa natural per a moltes espècies de fauna, especialment per als animals més joves i inexperimentats que hi queien a dins. En aquest jaciment també sʼhi han recuperat diverses restes lítiques.

Actualment la cavitat es troba seccionada verticalment a causa del darrer front dʼexplotació de la pedrera de ca nʼAymerich, a Castelldefels. Lʼextracció de pedra calcària ha desfigurat enormement el relleu original i ha destruït la major part de la cova del Rinoceront, així com lʼentrada originària. Per aquest motiu, actualment sʼaccedeix a la cavitat per una bastida que permet desenvolupar els treballs arqueològics.

Les restes sʼextrauran de la cova aquest estiu i posteriorment els investigadors les estudiaran. LʼAjuntament de Castelldefels preveu organitzar una exposició al municipi sobre el jaciment de la cova del Rinoceront en la qual es puguin veure part dels esquelets trobats en les excavacions arqueològiques.

Les excavacions arqueològiques formen part del projecte «Els canvis climàtics durant el Plistocè superior a la costa central catalana i l'impacte en les poblacions neandertals i en humans anatòmicament moderns», que duu a terme el Grup de Recerca del Quaternari (GRQ-SERP) de la Universitat de Barcelona, encapçalat pels investigadors Joan Daura (Universitat de Barcelona) i Montserrat Sanz (Universitat Complutense de Madrid). Les excavacions estan finançades per lʼAjuntament de Castelldefels i el Servei dʼArqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.