Creen aparells de suport respiratori de baix cost per a països en desenvolupament

Un dels sistemes implementats de suport ventilatori mitjançant pressió positiva a la via aèria (CPAP) de baix cost.
Un dels sistemes implementats de suport ventilatori mitjançant pressió positiva a la via aèria (CPAP) de baix cost.
Recerca
(22/02/2019)

Investigadors del grup liderat pel catedràtic de la UB Ramon Farré han creat dos aparells de baix cost per facilitar l'aplicació de suport respiratori, un de pediàtric i un altre per a adults, en països en vies de desenvolupament. Els investigadors, que també han avaluat les prestacions tècniques dels dos dispositius, han publicat els resultats d'aquest treball a les revistes American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine i European Respiratory Journal.

Un dels sistemes implementats de suport ventilatori mitjançant pressió positiva a la via aèria (CPAP) de baix cost.
Un dels sistemes implementats de suport ventilatori mitjançant pressió positiva a la via aèria (CPAP) de baix cost.
Recerca
22/02/2019

Investigadors del grup liderat pel catedràtic de la UB Ramon Farré han creat dos aparells de baix cost per facilitar l'aplicació de suport respiratori, un de pediàtric i un altre per a adults, en països en vies de desenvolupament. Els investigadors, que també han avaluat les prestacions tècniques dels dos dispositius, han publicat els resultats d'aquest treball a les revistes American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine i European Respiratory Journal.

Segons les dades publicades per l'Organització Mundial de la Salut, el 2015 hi va haver al món 5,9 milions de morts entre infants menors de cinc anys, 2,7 milions de les quals es van produir en el període neonatal. Als països de l'Àfrica subsahariana, la pneumònia va ser la causa principal de mort infantil. Per això és de vital importància estendre l'aplicació de suport respiratori pediàtric en països en vies de desenvolupament. D'altra banda, les apnees del son en els adults, que comporten un risc considerable d'alteracions cardiovasculars, són prevalents als països en desenvolupament, i actualment no es poden tractar de manera adequada per falta d'aparells que proporcionin la teràpia respiratòria requerida.

L'aplicació de suport ventilatori mitjançant pressió positiva a la via aèria (CPAP) és molt útil per tractar les malalties respiratòries greus en pediatria —especialment en nadons prematurs i en nadons lactants— i també en adults amb apnees del son. No obstant això, els pacients de països pobres no tenen accés als aparells de CPAP, comercialitzats segons l'esquema industrial de producció i distribució per al mercat occidental i, per tant, amb un cost inassequible per a economies no desenvolupades.

Els investigadors de la UB, també membres del CIBERES i de l'IDIBAPS, van utilitzar un enfocament innovador basat en el disseny col·laboratiu, que va involucrar un equip d'enginyers civils de la Universitat Pedagògica de Moçambic, inicialment sense experiència en CPAP, i un equip multidisciplinari occidental amb experiència en la tecnologia i l'aplicació clínica d'aquesta teràpia. La clau d'aquesta estratègia de transferència tecnològica, que la fa original en comparació amb altres propostes, va ser traslladar el disseny del dispositiu des de la perspectiva del país desenvolupat a la de l'equip del país en desenvolupament. En concret, es va aconseguir dissenyar, construir i avaluar un dispositiu de CPAP d'alt rendiment que l'equip de Moçambic pogués construir i mantenir de manera autònoma a baix cost —per sota de cent euros, davant aparells de CPAP convencionals que oscil·len entre dos-cents i més de mil euros—, utilitzant components fàcilment disponibles a través del comerç electrònic.

És important destacar que el grup de recerca ha publicat aquesta innovació seguint les premisses del maquinari lliure. D'aquesta manera, tots els detalls tècnics dels dispositius (esquemes, circuits, etc.) estan publicats perquè siguin accessibles, gratuïtament en el cas de l'aparell per a adults (al web de la Unitat de Biofísica i Bioenginyeria de la UB), o a través de les revistes científiques en el cas del pediàtric. El propòsit és que qualsevol usuari que hi estigui interessat pugui construir els aparells de CPAP amb facilitat. Aquesta modalitat de transferència tecnològica és de gran interès per a països en vies de desenvolupament, ja que a més de possibilitar el tractament en pacients que altrament no es podrien tractar, afavoreix la creació d'iniciatives i empreses innovadores en aquests països.

«Creiem que qualsevol esforç per millorar l'atenció mèdica en els països en desenvolupament ha de tenir en consideració el punt de vista i les possibilitats reals de l'usuari final, que és qui coneix les condicions concretes del seu entorn local, clínic i tecnològic», explica Ramon Farré. «Aquesta solució —afegeix— està destinada a donar als pacients accés a un tractament en situacions en què l'alternativa seria simplement deixar-los desatesos, amb conseqüències potencialment devastadores». Actualment, l'equip de recerca està duent a terme l'aplicació pràctica de les seves solucions en el sistema de salut d'un país africà i en un altre del sud-est asiàtic.

En el treball també hi han participat experts de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i de l'Hospital Clínic (Barcelona), la Universitat de Missouri (Estats Units) i l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (Barcelona).

 

Referència dels articles:

Descripció tècnica (maquinari lliure) dels aparells. Els investigadors adverteixen que qualsevol tipus de desenvolupament que es faci a partir d'aquestes descripcions s'ha de testar localment abans de ser implementat.