Rectors de tot el món demanen que la universitat lideri els reptes del futur

La IV Trobada Internacional de Rectors Universia va tenir lloc a Salamanca els dies 21 i 22 de maig.
La IV Trobada Internacional de Rectors Universia va tenir lloc a Salamanca els dies 21 i 22 de maig.
Institucional
(23/05/2018)

La IV Trobada Internacional de Rectors Universia va reunir a Salamanca els dies 21 i 22 de maig sis-cents rectors de vint-i-sis països que representen deu milions d'estudiants d'universitats de tot el món. La trobada, que coincidia amb el VIII Centenari de la Universitat de Salamanca, va oferir un espai de debat sota el lema «Universitat, societat i futur». Els assistents van aprofundir en les claus de la universitat, el seu present i el seu futur immediat, i van reflexionar sobre els profunds canvis de paradigma que condicionaran el seu paper en la societat i l'economia del coneixement.

La IV Trobada Internacional de Rectors Universia va tenir lloc a Salamanca els dies 21 i 22 de maig.
La IV Trobada Internacional de Rectors Universia va tenir lloc a Salamanca els dies 21 i 22 de maig.
Institucional
23/05/2018

La IV Trobada Internacional de Rectors Universia va reunir a Salamanca els dies 21 i 22 de maig sis-cents rectors de vint-i-sis països que representen deu milions d'estudiants d'universitats de tot el món. La trobada, que coincidia amb el VIII Centenari de la Universitat de Salamanca, va oferir un espai de debat sota el lema «Universitat, societat i futur». Els assistents van aprofundir en les claus de la universitat, el seu present i el seu futur immediat, i van reflexionar sobre els profunds canvis de paradigma que condicionaran el seu paper en la societat i l'economia del coneixement.

El debat es va centrar en aspectes tan estratègics com l'acceleració de la innovació i la globalització, els canvis demogràfics, la contribució de la recerca científica a la millora de la qualitat de vida, o la preparació de joves i adults per a un mercat laboral més complex i gairebé impredictible, entre d'altres. També va posar de manifest la gran responsabilitat que tenen les universitats en aquest context.

En l'obertura de la trobada, la presidenta d'Universia i de Banc Santander, Ana Botín, va recordar que cada generació «reescriu el contracte social que regula les relacions entre la universitat i la societat a la qual serveix», un contracte que «inclou les contribucions a la docència, a la recerca i, cada vegada més, a la innovació i l'emprenedoria». I va declarar que «una de les funcions de l'educació universitària ha de ser ensenyar a aprendre, és a dir, oferir les eines que permetin als estudiants d'avui desenvolupar noves habilitats i competències que necessitin en el futur».

El rector de la UB, Joan Elias, va intervenir en la trobada amb un discurs titulat «La I+D en el Horizonte 2030: talento, responsabilidad ética y tecnologías disruptivas», en què va assegurar que la universitat «té la responsabilitat sobre una part molt important del talent de les nostres societats». «Tenim —va afegir—un percentatge elevat de població a les nostres aules i és aquí on hem d'actuar, des de l'aula, i també des del laboratori». Elias va destacar que el talent ha d'anar íntimament lligat amb la responsabilitat ètica i va proposar que les universitats participin «dʼuna manera compromesa i liderant juntament amb altres actors els processos de canvi necessaris per assolir els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible, sota la premissa d'estimular el talent entre els nostres estudiants, així com la responsabilitat ètica i la promoció de les tecnologies disruptives».

El debat va servir per constatar, per exemple, que cal flexibilitzar i aplicar mètodes educatius innovadors i repensar els processos organitzatius, administratius i de sostenibilitat, així com crear aliances, cursos i certificacions amb empreses de diferents indústries; nous i alternatius models de certificació i integració amb plataformes globals; ofertes formatives híbrides i programes de capacitació i actualització en el lloc de treball, en el marc d'una formació adaptada a les necessitats de l'alumnat i que s'estén al llarg de la vida. Igualment es va remarcar la necessitat de noves titulacions, especialment les que estan relacionades amb les ciències computacionals, la intel·ligència artificial, la ciència de dades i la tecnologia, en paral·lel amb «un major èmfasi en l'educació humanística, així com en les competències transversals dels estudiants. Així sʼha reflectit en la Declaració de Salamanca, el document que recull les principals conclusions de les dues jornades de debat i reflexió.

La trobada de Salamanca dona continuïtat a les de Rio de Janeiro (Brasil, 2014), Guadalajara (Mèxic, 2010) i Sevilla (Espanya, 2005). Aquestes jornades tenen el suport de Banc Santander, l'empresa que més inverteix en suport a l'educació en el món (Informe Varkey / UNESCO-Fortune 500), que manté prop de 1.300 acords de col·laboració amb universitats i institucions acadèmiques de vint-i-un països a través de Santander Universitats, i que agrupa més de 1.300 institucions acadèmiques iberoamericanes a través d'Universia.