El rector Joan Elias reitera la necessitat dʼun finançament just i reivindica «la reputació, el prestigi i la credibilitat» com a patrimonis de la universitat

El rector Joan Elias ha volgut manifestar «el total rebuig cap a qualsevol intent de falsejament o mala praxi que condueixi a l’obtenció d'un títol universitari».
El rector Joan Elias ha volgut manifestar «el total rebuig cap a qualsevol intent de falsejament o mala praxi que condueixi a l’obtenció d'un títol universitari».
Institucional
(04/10/2018)

La necessitat urgent dʼun finançament just de la universitat i la importància de preservar la reputació, el prestigi i la credibilitat de la institució han estat dues qüestions destacades del discurs del rector de la UB, Joan Elias, durant lʼacte dʼinici del curs 2018-2019 que ha acollit avui el Paranimf de lʼEdifici Històric. La lliçó inaugural, titulada «Mirant al futur, una dècada després de la crisi», ha estat a càrrec del catedràtic de la Facultat dʼEconomia i Empresa Joan Tugores. Enguany, lʼacte també ha inclòs el testimoni de dues estudiants, Violeta de Puig, alumna de lʼINEFC i esportista universitària, i Eliana Sabreen, alumna dʼOdontologia que estudia a la UB en el marc del Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte.

El rector Joan Elias ha volgut manifestar «el total rebuig cap a qualsevol intent de falsejament o mala praxi que condueixi a l’obtenció d'un títol universitari».
El rector Joan Elias ha volgut manifestar «el total rebuig cap a qualsevol intent de falsejament o mala praxi que condueixi a l’obtenció d'un títol universitari».
Institucional
04/10/2018

La necessitat urgent dʼun finançament just de la universitat i la importància de preservar la reputació, el prestigi i la credibilitat de la institució han estat dues qüestions destacades del discurs del rector de la UB, Joan Elias, durant lʼacte dʼinici del curs 2018-2019 que ha acollit avui el Paranimf de lʼEdifici Històric. La lliçó inaugural, titulada «Mirant al futur, una dècada després de la crisi», ha estat a càrrec del catedràtic de la Facultat dʼEconomia i Empresa Joan Tugores. Enguany, lʼacte també ha inclòs el testimoni de dues estudiants, Violeta de Puig, alumna de lʼINEFC i esportista universitària, i Eliana Sabreen, alumna dʼOdontologia que estudia a la UB en el marc del Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte.

«La nostra Universitat necessita urgentment recursos per mantenir els edificis, lʼequipament de recerca i docència, i per afrontar la transformació digital que requereix una institució capdavantera com la UB en ple segle XXI. Després dʼinvertir any rere any només entorn del 10 % de les nostres necessitats, la situació ja és gairebé insostenible», ha afirmat Joan Elias. El rector ha assenyalat que el repte més urgent per al sistema universitari català és «aconseguir un model de finançament que, a banda dʼestablir un repartiment que garanteixi la suficiència financera de les nostres universitats, fixi també incentius i mitjans per a una planificació estratègica del model dʼuniversitat que vulguem impulsar des de la nostra diversitat».

Malgrat les dificultats, el rector ha assenyalat les diverses fites assolides per la Universitat i ha esmentat, per exemple, la presència dʼinvestigadors de la UB entre els més citats a tot el món. En el capítol de personal, ha assenyalat com a línies estratègiques la definició de la carrera acadèmica atenent a la valoració de la docència, la recerca i la gestió; la reducció del grau de temporalitat i dedicació parcial lligada a necessitats estructurals, i la renovació generacional dʼacord amb les mancances i necessitats dels departaments. En lʼàrea del PAS ha assenyalat que els dos objectius principals són desenvolupar un pla dʼestabilització del PAS i millorar els procediments de contractació.

Resiliència, dedicació i rigor

Al final del discurs, Joan Elias ha fet referència als «desgraciats casos que han posat en dubte el rigor, i fins i tot lʼhonorabilitat, de les nostres universitats públiques». «Al mateix temps que fem pública la nostra confiança en el sistema universitari, manifestem el total rebuig cap a qualsevol intent de falsejament o mala praxi que condueixi a lʼobtenció dʼun títol universitari», ha afirmat. «No dubteu que la cultura que presideix els nostres centres dʼeducació superior és la de la resiliència, la dedicació, el rigor i la transparència, perquè som conscients que som un servei públic, i que hem de retre comptes a la societat», ha remarcat. Elias ha assenyalat, com a element essencial del patrimoni de la institució, «un intangible que hem de preservar: la reputació, el prestigi i la credibilitat de la Universitat».

Per la seva banda, el secretari dʼUniversitats i Recerca, Francesc Xavier Grau, ha recordat que el sistema que es va dissenyar per assignar recursos a les universitats ha portat a la «confiança que els resultats són el que compta, i això genera molta competitivitat». «Avui, més que mai, Catalunya necessita el seu sistema universitari de recerca», ha afirmat Grau, que ha definit la UB com a «pedra angular del sistema universitari». «Només una societat basada en el coneixement pot sustentar una societat més justa i que pugui ser més solidària amb la resta de països del món». Entre les accions de govern imprescindibles ha destacat, en primer lloc, la necessitat de revertir la situació deficitària, i ha subratllat els problemes de relleu generacional, lʼequitat en lʼaccés i elecció de les carreres, i la renovació dʼinfraestructures.

El president del Consell Social, Joan Corominas, ha reclamat «un consens polític ampli i transversal que aporti al sistema universitari un horitzó de millora de les seves principals necessitats», i ha enumerat tres aspectes que considera fonamentals: un model de finançament «que ens situï en els estàndards dels països de lʼEuropa dels quinze», una política de personal que permeti afrontar el relleu generacional i un pla dʼinversions.

Deu anys després de la crisi

Durant la lliçó inaugural, Joan Tugores ha reflexionat sobre els reptes que ha dʼafrontar lʼeconomia mundial deu anys després de la crisi financera que va esclatar la tardor del 2008, «segons tots els indicadors, la crisi més greu a escala internacional des de la que es va iniciar el 1929». Lʼeconomista ha estructurat el seu discurs en tres apartats: lʼestalvi i la inversió i el paper del sistema financer, la productivitat, i la distribució de la renda.

Tugores ha defensat que cal «esperonar els aspectes de complementarietat, en lloc dʼaccentuar els de contraposició», entre conceptes com eficiència i equitat, competitivitat i cohesió, i mercats i poders públics. Alhora, també ha defensat un «equilibri raonable» en el debat de la globalització, de manera que es defugin tant els excessos dʼuna hiperglobalització com determinats plantejaments unilaterals.

Esport i solidaritat, valors universitaris

Lʼestudiant Violeta de Puig ha volgut parlar en nom dels universitaris que compaginen els estudis amb la pràctica esportiva, i ha defensat valors com ara «lʼentrega, la superació, lʼesforç i constància». També ha animat tots els estudiants a participar en els Campionats de Catalunya Universitaris i la Unirun, enguany coordinats per la UB. Eliana Sabreen ha recordat la seva arribada a Barcelona des de Síria fa dos anys, amb dubtes i pors, i ha explicat com la van ajudar els professors per aconseguir superar els problemes. «Estic molt orgullosa de ser una estudiant dʼaquesta Universitat», ha afirmat, i ha afegit: «No mʼhauria imaginat mai que participaria a donar la benvinguda al nou curs acadèmic». Ha conclòs: «Espero que un dia quan acabi la carrera sigui capaç dʼajudar les persones a tenir un gran somriure, tal com un dia ho van fer amb mi».

També ha participat en lʼacte la vicerectora d'Igualtat i Acció Social, Maite Vilalta, que ha presentat la memòria del curs acadèmic 2017-2018, i sʼhan lliurat les medalles de la Universitat de Barcelona al personal docent i dʼadministració i serveis que es va jubilar el curs passat. La cerimònia sʼha tancat amb una actuació del Cor de la UB.