Quinze anys fent química al laboratori

Al llarg de quinze anys, prop de 16.000 estudiants han participat en l’activitat Fem Química al Laboratori.
Al llarg de quinze anys, prop de 16.000 estudiants han participat en l’activitat Fem Química al Laboratori.
Cultura
(27/01/2016)

Al llarg de quinze anys, prop de 16.000 estudiants han participat en lʼactivitat Fem Química al Laboratori, que organitza la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona i que torna un any més al gener i febrer.

Al llarg de quinze anys, prop de 16.000 estudiants han participat en l’activitat Fem Química al Laboratori.
Al llarg de quinze anys, prop de 16.000 estudiants han participat en l’activitat Fem Química al Laboratori.
Cultura
27/01/2016

Al llarg de quinze anys, prop de 16.000 estudiants han participat en lʼactivitat Fem Química al Laboratori, que organitza la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona i que torna un any més al gener i febrer.

Fem Química al Laboratori és una activitat pensada per augmentar lʼinterès dels estudiants de batxillerat per la ciència en general i la química en particular, i per contribuir així a la seva formació científica. Segons Jaume Granell, catedràtic del Departament de Química Inorgànica i coordinador de lʼactivitat, «aquesta és una manera dʼapropar la química i de mostrar la cara amable dʼaquesta disciplina, que té una mala imatge social, a partir dʼexperiments aplicats a problemes reals». Actualment, en el desenvolupament de lʼactivitat participen prop de quaranta professors de tots els departaments de la Facultat de Química i del Departament de Bioquímica de la Facultat de Biologia.

 

Química aplicada a problemes reals

Anualment, sʼofereixen prop de 1.300 places de Fem Química al Laboratori, per a les quals es reben prop de 4.000 sol·licituds dʼarreu de Catalunya. En cada sessió sʼintrodueix els estudiants en les normes més elementals de seguretat i en el tractament dels residus que generaran en el decurs de la jornada. A continuació, els alumnes tenen lʼoportunitat de realitzar ells mateixos una sèrie dʼexperiments. Fins ara, sʼhan proposat setze tipus de pràctiques, de les quals seʼn desenvolupen quatre en cada sessió.

Els experiments consisteixen, per exemple, a identificar un analgèsic a partir dels principis actius, analitzar lʼescena dʼun crim a partir dʼidentificar substàncies com ara la sang, descobrir les característiques de diferents tipus dʼaigües i entendre com es poden potabilitzar, o endinsar-se en el món de lʼelectroquímica de les piles mitjançant experiments per produir energia.

 

Reconeixement del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya

Recentment, lʼactivitat ha estat reconeguda pel Col·legi Oficial de Químics de Catalunya. En el transcurs de les 4es Jornades de lʼEnsenyament de la Química a Catalunya, que van tenir lloc a finals de novembre, el degà del Col·legi, José Costa López, va lliurar una placa a Jaume Granell en reconeixement de lʼimpacte de la feina que sʼha dut a terme al llarg dʼaquests quinze anys. En lʼacte també hi van participar Gaspar Rosselló, vicerector de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat; Pere Lluís Cabot, degà de la Facultat de Química; Joan Guàrdia, catedràtic del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament; Jordi Sabaté, subdirector general dʼOrdenació Curricular, i Josep M. Fernández Novell, coordinador de la trobada.

 

Activitat pionera

Fem Química al Laboratori va néixer el gener del 2001 a partir dʼuna iniciativa dels professors de la Facultat de Química Jaume Granell i Gemma Fonrodona. Amb el suport del Deganat, es van adaptar quatre pràctiques de laboratori de primer any de llicenciatura per oferir-les als centres de secundària de Barcelona i lʼàrea metropolitana. Lʼobjectiu era donar a conèixer la Facultat i possibilitar als estudiants viure una jornada dʼambient universitari, així com tenir a lʼabast els recursos per dur a terme les pràctiques de química.

El 2005 es va constituir com a Grup dʼInnovació Docent Consolidat (GIDC), que coordina Francesc Centellas, i que va participar en el disseny i la posada en marxa de matèries de grau durant la implementació de lʼespai europeu dʼensenyament superior (EEES).