Publicats els resultats definitius de les eleccions d'estudiants

Imatge de la jornada electoral.
Imatge de la jornada electoral.
Acadèmic
(21/04/2016)

Avui, 21 dʼabril, sʼhan publicat a Món UB els resultats definitius de les eleccions dʼestudiants de la Universitat de Barcelona al Claustre i als consells dʼestudis que van tenir lloc dimarts, 19 dʼabril. En total, sʼhan escollit representants de lʼalumnat al Claustre en divuit centres de la Universitat de Barcelona i sʼhan dut a terme eleccions dʼestudiants en quaranta-quatre consells dʼestudis.

Per a aquests comicis, estaven convocats prop de 60.000 estudiants de grau i doctorat, que podien votar als diversos centres de la Universitat de Barcelona. Prop de 900 estudiants van constituir candidatures.

El col·lectiu de lʼalumnat escull noranta claustrals i un 50 % dels integrants dels consells dʼestudis. La participació dels estudiants en els òrgans de govern de la Universitat de Barcelona és imprescindible per a la cooperació educativa i per a lʼenfortiment de la societat democràtica i universitària. Per a més informació, consulteu lʼapartat dedicat a aquestes eleccions dins de Món UB.

Imatge de la jornada electoral.
Imatge de la jornada electoral.
Acadèmic
21/04/2016

Avui, 21 dʼabril, sʼhan publicat a Món UB els resultats definitius de les eleccions dʼestudiants de la Universitat de Barcelona al Claustre i als consells dʼestudis que van tenir lloc dimarts, 19 dʼabril. En total, sʼhan escollit representants de lʼalumnat al Claustre en divuit centres de la Universitat de Barcelona i sʼhan dut a terme eleccions dʼestudiants en quaranta-quatre consells dʼestudis.

Per a aquests comicis, estaven convocats prop de 60.000 estudiants de grau i doctorat, que podien votar als diversos centres de la Universitat de Barcelona. Prop de 900 estudiants van constituir candidatures.

El col·lectiu de lʼalumnat escull noranta claustrals i un 50 % dels integrants dels consells dʼestudis. La participació dels estudiants en els òrgans de govern de la Universitat de Barcelona és imprescindible per a la cooperació educativa i per a lʼenfortiment de la societat democràtica i universitària. Per a més informació, consulteu lʼapartat dedicat a aquestes eleccions dins de Món UB.