Publicada la vuitena Memòria de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona

L’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social elabora la memòria i la publica Edicions de la UB.
L’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social elabora la memòria i la publica Edicions de la UB.
Institucional
(25/07/2017)

Ja sʼha publicat la vuitena Memòria de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona, corresponent al curs acadèmic 2015-2016, que elabora lʼOficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social, i publica Edicions de la UB.

L’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social elabora la memòria i la publica Edicions de la UB.
L’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social elabora la memòria i la publica Edicions de la UB.
Institucional
25/07/2017

Ja sʼha publicat la vuitena Memòria de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona, corresponent al curs acadèmic 2015-2016, que elabora lʼOficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social, i publica Edicions de la UB.

El document mostra lʼimpacte que ha tingut la Universitat en els tres àmbits en què es fonamenta la responsabilitat social, que són lʼeconomia, el medi ambient i la societat, i ho fa des dʼuna perspectiva tant interna (els impactes dins lʼorganització) com externa (els impactes fora de lʼorganització). Per tercer any consecutiu, a lʼhora de redactar la memòria sʼhan seguit les directrius marcades per la guia G4 de la Global Reporting Initiative (GRI), la guia internacional més reconeguda en lʼelaboració de memòries de responsabilitat social.

Els apartats «Responsabilitat amb lʼentorn i la comunitat» i «Res­ponsabilitat amb els treballadors» (especialment en els darrers subapartats) descriuen la majoria dʼaccions i serveis que van més enllà de les funcions tradicionals de les universitats. Així mateix, lʼapartat «Formació» està dedicat específicament a la docència, i «Universitat i recerca», a la tasca investigadora.