Publicada la setena Memòria de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona

Memòria de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona.
Memòria de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona.
Institucional
(27/07/2016)

Ja sʼha publicat la setena Memòria de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona, corresponent al curs acadèmic 2014-2015, que elabora lʼOficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social, i edita Publicacions i Edicions de la UB.

El document mostra lʼimpacte que ha tingut la Universitat en els tres àmbits en què es fonamenta la responsabilitat social, que són lʼeconomia, el medi ambient i la societat, i ho fa des dʼuna perspectiva tant interna (els impactes dins lʼorganització) com externa (els impactes fora de lʼorganització). Per segon any consecutiu, a lʼhora de redactar la memòria sʼhan seguit les directrius marcades per la guia G4 de la Global Reporting Initiative (GRI), la guia internacional més reconeguda en lʼelaboració de memòries de responsabilitat social. Fins a lʼadopció de la guia G4 se seguia la versió anterior de la GRI, la guia G3.

La memòria recentment publicada recull dades des de lʼany 2012 fins al 2015, o del curs 2011-2012 al 2014-2015, dependent de la unitat a la qual sʼhagi sol·licitat la informació. Lʼinforme mostra, per tant, lʼevolució de la Universitat al llarg dʼun període de quatre anys o quatre cursos acadèmics, de manera que facilita una visió perspectiva de gran utilitat a lʼhora de detectar les possibles debilitats que sʼhan de corregir per aconseguir una millora continuada en la gestió universitària.
 

Memòria de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona.
Memòria de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona.
Institucional
27/07/2016

Ja sʼha publicat la setena Memòria de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona, corresponent al curs acadèmic 2014-2015, que elabora lʼOficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social, i edita Publicacions i Edicions de la UB.

El document mostra lʼimpacte que ha tingut la Universitat en els tres àmbits en què es fonamenta la responsabilitat social, que són lʼeconomia, el medi ambient i la societat, i ho fa des dʼuna perspectiva tant interna (els impactes dins lʼorganització) com externa (els impactes fora de lʼorganització). Per segon any consecutiu, a lʼhora de redactar la memòria sʼhan seguit les directrius marcades per la guia G4 de la Global Reporting Initiative (GRI), la guia internacional més reconeguda en lʼelaboració de memòries de responsabilitat social. Fins a lʼadopció de la guia G4 se seguia la versió anterior de la GRI, la guia G3.

La memòria recentment publicada recull dades des de lʼany 2012 fins al 2015, o del curs 2011-2012 al 2014-2015, dependent de la unitat a la qual sʼhagi sol·licitat la informació. Lʼinforme mostra, per tant, lʼevolució de la Universitat al llarg dʼun període de quatre anys o quatre cursos acadèmics, de manera que facilita una visió perspectiva de gran utilitat a lʼhora de detectar les possibles debilitats que sʼhan de corregir per aconseguir una millora continuada en la gestió universitària.