Publicada la ʻMemòria 2014-2015ʼ

Portada de la ‘Memòria 2014-2015’.
Portada de la ‘Memòria 2014-2015’.
Institucional
(27/01/2016)

La Universitat de Barcelona acaba de publicar la Memòria del curs acadèmic 2014-2015, que reflecteix les activitats més destacades i les principals dades de la institució. Lʼedició dʼenguany continua la línia de disseny que també segueixen altres publicacions institucionals, com ara La Universitat de Barcelona en xifres. La publicació ha estat elaborada pel Gabinet Tècnic del Rectorat i lʼha editat Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Se nʼha fet un tiratge de 300 exemplars de la versió en català que es distribuiran tant dins de la Universitat com en diversos organismes i institucions vinculats a lʼeducació superior a Catalunya. Com a novetat dʼenguany, les edicions en castellà i anglès es faran només en suport digital i està previst que estiguin disponibles en les properes setmanes.

Portada de la ‘Memòria 2014-2015’.
Portada de la ‘Memòria 2014-2015’.
Institucional
27/01/2016

La Universitat de Barcelona acaba de publicar la Memòria del curs acadèmic 2014-2015, que reflecteix les activitats més destacades i les principals dades de la institució. Lʼedició dʼenguany continua la línia de disseny que també segueixen altres publicacions institucionals, com ara La Universitat de Barcelona en xifres. La publicació ha estat elaborada pel Gabinet Tècnic del Rectorat i lʼha editat Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Se nʼha fet un tiratge de 300 exemplars de la versió en català que es distribuiran tant dins de la Universitat com en diversos organismes i institucions vinculats a lʼeducació superior a Catalunya. Com a novetat dʼenguany, les edicions en castellà i anglès es faran només en suport digital i està previst que estiguin disponibles en les properes setmanes.

La Memòria 2014-2015 recull una síntesi de lʼactivitat més rellevant de la Universitat, i inclou el lloc web on es pot ampliar la informació estadística que conté. La publicació es divideix en cinc blocs temàtics: «Una universitat centenària i compromesa amb la ciutat», en què es resumeixen les dades principals de la Universitat de Barcelona i les novetats més destacades de la seva acció de govern; «La universitat de les persones», que inclou els serveis a la comunitat universitària i les activitats institucionals, culturals i de projecció social; «La universitat líder en formació», que recull lʼoferta acadèmica i els serveis de suport a la docència; «La universitat capdavantera en recerca», que analitza lʼactivitat de recerca i la transferència de tecnologia, coneixement i innovació, i «Una universitat amb projecció internacional», que se centra en lʼactivitat institucional internacional i la mobilitat dels diferents col·lectius universitaris.

Com en edicions anteriors, cada capítol incorpora opinions de diversos membres dels diferents col·lectius que integren la comunitat universitària sobre temàtiques pròpies dels seus àmbits dʼactuació. També inclou retalls dʼarticles publicats en diversos mitjans de comunicació nacionals i internacionals que fan referència a les activitats ressenyades. Els continguts sʼacompanyen de nombroses fotografies, reproduccions de cartells i altres materials gràfics il·lustratius dels continguts, així com dʼalgunes xifres destacades per la seva rellevància en el darrer curs acadèmic.