Primeres accions de la Càtedra CETT-UB de Turisme, Hoteleria i Gastronomia

Té l’objectiu principal d’impulsar l’excel·lència, la competitivitat i la sostenibilitat turística mitjançant el desenvolupament de projectes de recerca, activitats de formació i accions de difusió i transferència del coneixement.
Té l’objectiu principal d’impulsar l’excel·lència, la competitivitat i la sostenibilitat turística mitjançant el desenvolupament de projectes de recerca, activitats de formació i accions de difusió i transferència del coneixement.
Recerca
(02/02/2016)

Lʼorganització de l'Smart Tourism Congress Barcelona, el primer Congrés Internacional de Turisme Intel·ligent, és una de les primeres accions que sʼha proposat dur a terme la Càtedra CETT-UB de Turisme, Hoteleria i Gastronomia, creada el mes dʼabril de lʼany passat fruit dʼun conveni signat entre la Universitat de Barcelona, el Grup CETT, lʼAjuntament de Barcelona i la Fundació Gaspar Espuña-CETT.

Té l’objectiu principal d’impulsar l’excel·lència, la competitivitat i la sostenibilitat turística mitjançant el desenvolupament de projectes de recerca, activitats de formació i accions de difusió i transferència del coneixement.
Té l’objectiu principal d’impulsar l’excel·lència, la competitivitat i la sostenibilitat turística mitjançant el desenvolupament de projectes de recerca, activitats de formació i accions de difusió i transferència del coneixement.
Recerca
02/02/2016

Lʼorganització de l'Smart Tourism Congress Barcelona, el primer Congrés Internacional de Turisme Intel·ligent, és una de les primeres accions que sʼha proposat dur a terme la Càtedra CETT-UB de Turisme, Hoteleria i Gastronomia, creada el mes dʼabril de lʼany passat fruit dʼun conveni signat entre la Universitat de Barcelona, el Grup CETT, lʼAjuntament de Barcelona i la Fundació Gaspar Espuña-CETT.

 

Una càtedra pionera a la ciutat de Barcelona


Aquesta càtedra, pionera a la ciutat de Barcelona, servirà per connectar coneixement, talent i recursos en els àmbits del turisme, lʼhoteleria i la gastronomia entre el CETT, la Universitat de Barcelona, lʼAjuntament de Barcelona, el sector empresarial i la ciutadania. Té lʼobjectiu principal dʼimpulsar lʼexcel·lència, la competitivitat i la sostenibilitat turística mitjançant el desenvolupament de projectes de recerca, activitats de formació i accions de difusió i transferència del coneixement. La iniciativa no és només pionera per la temàtica, sinó també per la seva estructura, en què lʼadministració i el sector privat col·laboren amb la universitat.

 

Entre altres projectes, la càtedra impulsarà la creació dʼuna xarxa temàtica internacional sobre turisme en el marc de ciutats educadores, definirà nous indicadors del binomi ciutat-turisme, i incentivarà la innovació en lʼús turístic del patrimoni gastronòmic de Barcelona.


Sʼhan establert quatre eixos de treball prioritaris. En primer lloc, el del coneixement, la recerca i la transferència, amb la finalitat de promoure la generació i divulgació de coneixements en els àmbits de la càtedra. A continuació, els ponts universitat-empresa, per impulsar la cooperació entre la comunitat universitària i els agents productius del sector turístic i crear així un teixit empresarial turístic innovador i que faciliti lʼocupabilitat de lʼalumnat. En tercer lloc, el diàleg social, per esdevenir un punt  de trobada i col·laboració entre la ciutat, la universitat i el sector turístic. I finalment, la cooperació internacional, per potenciar Barcelona com a capital del Mediterrani i que sigui líder en la sostenibilitat com a pol turístic internacional.


Un congrés per reforçar el lideratge de Barcelona en lʼàmbit acadèmic i turístic


La càtedra impulsarà lʼorganització de congressos, simposis, cicles de conferències, seminaris o reunions científiques de caràcter internacional a Barcelona i que ajudaran a fomentar la projecció internacional de la ciutat.


En aquest sentit, el novembre del 2016, tindrà lloc la primera edició de l'Smart Tourism Congress Barcelona, com a marc de trobada professional i acadèmica, interuniversitària i internacional, en què es presentaran les tendències i oportunitats en el sector en aquesta matèria a partir de tres grans eixos: lʼavantguarda tecnològica de les destinacions i empreses turístiques, la gestió intel·ligent de les destinacions turístiques, i la innovació i la creativitat en els models de negoci adaptats a la conjuntura actual.