Presentació del Pla de sostenibilitat de la UB

Moment de l'acte de presentació del Pla de sostenibilitat de la UB
Moment de l'acte de presentació del Pla de sostenibilitat de la UB
Institucional
(24/02/2012)

El Saló de Graus de la Facultat de Dret ha acollit avui, 24 de febrer la primera presentació pública del Pla de sostenibilitat de la Universitat de Barcelona en un acte presidit pel rector, Dr. Dídac Ramírez. Aquest pla, que combina accions de fàcil implantació i resultats gairebé immediats amb actuacions de llarg abast, significa la integració del component ambiental en el conjunt dʼactivitats de la UB.

Moment de l'acte de presentació del Pla de sostenibilitat de la UB
Moment de l'acte de presentació del Pla de sostenibilitat de la UB
Institucional
24/02/2012

El Saló de Graus de la Facultat de Dret ha acollit avui, 24 de febrer la primera presentació pública del Pla de sostenibilitat de la Universitat de Barcelona en un acte presidit pel rector, Dr. Dídac Ramírez. Aquest pla, que combina accions de fàcil implantació i resultats gairebé immediats amb actuacions de llarg abast, significa la integració del component ambiental en el conjunt dʼactivitats de la UB.

Durant lʼacte han intervingut Enoch Albertí, degà de la Facultat de Dret; Jordi Serra, delegat del rector per a Sostenibilitat; Òscar Marcos, tècnic de medi ambient de lʼOficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la UB; Misericòrdia Garcia, delegada del rector com a comissionada per a Societat i Envelliment i Rosina Gironés, membre de la comissió delegada del Claustre per a Sostenibilitat. Després de la presentació a Dret (centre adscrit al campus dʼexcel·lència internacional Barcelona Knowledge Campus), seʼn faran altres sessions als diversos campus de la UB. Així, sʼobre una fase pública i de participació en què es podran fer aportacions o esmenes a la proposta. En aquest sentit, la pàgina web del Pla de sostenibilitat està pensada perquè també sigui una eina de participació. 

El Pla de sostenibilitat de la UB, presentat en el Claustre del 20 de desembre passat, té com a objectius estratègics reduir lʼimpacte ambiental de la institució en tots els camps dʼactuació, millorar lʼeficiència en el consum energètic i dels recursos naturals, integrar els valors i principis de la sostenibilitat en la presa de decisions i incorporar bones pràctiques ambientals en tots els àmbits de la institució, així com fomentar i seguir duent a terme projectes en lʼàmbit de la sostenibilitat, que ajudin a exercir una acció exemplar també en altres administracions, entitats públiques i privades. Les línies estratègiques del pla són la conservació i divulgació de valors naturals; lʼordenació territorial, lʼadequació dels espais i la construcció sostenible; la mobilitat; la qualitat ambiental; lʼenergia i els recursos naturals; els residus; la comunicació i sensibilització; la cooperació i el voluntariat; la sostenibilització curricular i la formació en sostenibilitat, i la recerca en sostenibilitat.
 
La responsabilitat de la UB envers la sostenibilitat queda recollida a lʼarticle 4.1.e de lʼEstatut de la Universitat, en què es proclama i garanteix «lʼorientació de la docència i la recerca cap a la cultura de la pau, el progrés social i humà fonamentat en els drets humans i el respecte del medi ambient i del desenvolupament sostenible». De fet, el pla que ara es presenta haurà de tenir continuïtat en un futur amb noves planificacions que condueixin a una progressiva integració de la sostenibilitat en lʼactivitat de la institució i a una contribució creixent de la UB al desenvolupament sostenible.