Presentació del nou títol universitari en Seguretat

L’acte de presentació del nou grau ha tingut lloc avui dilluns, a la Conselleria d’Interior.
L’acte de presentació del nou grau ha tingut lloc avui dilluns, a la Conselleria d’Interior.
Institucional
(12/05/2014)

El Departament dʼInterior i la UB han impulsat la creació dʼun nou títol universitari en Seguretat, que sʼimpartirà des de lʼInstitut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), com a centre adscrit a la UB, i amb la col·laboració de la Facultat de Dret, que hi aportarà el personal docent. Aquest grau sʼinicia el curs 2014-2015.

L’acte de presentació del nou grau ha tingut lloc avui dilluns, a la Conselleria d’Interior.
L’acte de presentació del nou grau ha tingut lloc avui dilluns, a la Conselleria d’Interior.
Institucional
12/05/2014

El Departament dʼInterior i la UB han impulsat la creació dʼun nou títol universitari en Seguretat, que sʼimpartirà des de lʼInstitut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), com a centre adscrit a la UB, i amb la col·laboració de la Facultat de Dret, que hi aportarà el personal docent. Aquest grau sʼinicia el curs 2014-2015.

 
El conseller dʼInterior, Ramon Espadaler, ha explicat que el nou grau de Seguretat «és pioner i innovador, un projecte de país que ens permetrà fer un salt qualitatiu en la generació i la difusió de coneixement en lʼàmbit de la seguretat». El conseller ho ha explicat en roda de premsa acompanyat del rector de la UB, Dídac Ramírez; la directora de lʼISPC, Núria Aymerich; el secretari dʼUniversitats, Antoni Castellà, i el degà de la Facultat de Dret de la UB, Enoch Albertí.
 
Espadaler ha afegit que «el grau de Seguretat neix com a resposta a la necessitat dʼempreses i institucions de disposar de professionals experts en seguretat, ja que aquest és un àmbit estratègic que té conseqüències directes en la competitivitat de les empreses». La nova titulació suposarà un avenç en la generació de coneixement i recerca en aquest àmbit des dels estudis superiors, i se sumarà al que els mateixos actors del sistema de seguretat ja generen des de fa anys.
 
El rector de la UB, Dídac Ramírez, ha assenyalat que «la Universitat de Barcelona és un centre amb una presència internacional destacable, fet que afavorirà la mobilitat i lʼintercanvi dʼestudiants i que lʼInstitut es converteixi en referent internacional en l'àmbit de la seguretat». I ha afegit: «La UB va entendre que el grau de Seguretat era un projecte de país i nosaltres estem al servei del país».
 
Els graduats en Seguretat podran afrontar des dʼuna perspectiva global els reptes derivats de la ciberseguretat, les catàstrofes naturals, la seguretat alimentària o la necessitat de garantir les instal·lacions crítiques, entre moltes altres qüestions. La directora de lʼISPC, Núria Aymerich, ha destacat que «aquesta visió holística de la seguretat és innovadora respecte d'altres programes existents, tant a escala nacional com internacional». En aquest sentit, el secretari dʼUniversitats ha apuntat que «lʼISPC és lʼorganisme on es fa recerca i innovació en seguretat i per aquest motiu és el centre idoni perquè sʼhi imparteixi el grau».
 
El grau de Seguretat
 
Els nous estudis ofereixen una formació generalista que actualment es troba disseminada en diferents cursos i crea un perfil propi, un professional compatible amb els actors existents en aquest àmbit i amb capacitat per integrar les diferents perspectives.
 
Els destinataris del nou grau són estudiants que hagin acabat els estudis de batxillerat —preferentment de la modalitat dʼhumanitats i ciències socials— i professionals de la seguretat.
 
Les diverses sortides professionals es troben tant en lʼàmbit públic com privat: seguretat corporativa i gerència de riscos en empreses, assessorament i consultoria en seguretat —a escala local o internacional—, gestió de la seguretat pública i privada, cooperació internacional, direcció de seguretat, analistes en seguretat per al disseny de polítiques públiques, suport als cossos i organitzacions que integren la seguretat pública, experts en seguretat en lʼàmbit de la comunicació o la docència i la recerca, entre dʼaltres.
 
El grau sʼestructura en 240 crèdits, organitzats en quatre cursos de dos semestres. El primer curs es proporcionarà la formació bàsica relacionada amb les ciències socials i jurídiques (10 assignatures, 60 crèdits); en el segon i tercer cursos (21 assignatures obligatòries, 126 crèdits) es comencen a configurar les mencions, sʼofereixen eines per a la recerca i es dota els estudiants de recursos per desenvolupar la seva tasca professional; el darrer curs, i a part dels 18 crèdits obligatoris (una assignatura i el treball de final de grau), sʼofereixen dues mencions, entre les quals els estudiants han d'escollir: seguretat internacional i seguretat corporativa, tot i que es podrà optar per no inscriureʼs a cap menció i seguir un itinerari propi.
 
El plantejament dels continguts sʼha fet amb la col·laboració de representants de les diferents àrees de coneixement del món acadèmic i amb professionals de lʼàmbit de la seguretat i del teixit empresarial del país.
 
Els estudis sʼimpartiran a les instal·lacions de lʼISPC, a Mollet del Vallès, i el professorat estarà format per docents de la UB, professors dʼaltres universitats i personal expert. El preu dels estudis es regeix segons el sistema de preus públic.
 
A part del grau de Seguretat, la col·laboració del Departament d'Interior amb la UB —en concret, amb Facultat de Dret— per impartir estudis universitaris ja es va iniciar el 2012, amb lʼorganització del màster universitari de Direcció Estratègica de Seguretat i Policia, i de diferents cursos dʼextensió universitària (Justícia criminal i policia, Seguretat i policia i La prova en el procés penal).