Presentació de l'informe de la Comissió de Governança de la UB

Moment de la presentació de l'informe aquest matí a la sala de juntes del Rectorat.
Moment de la presentació de l'informe aquest matí a la sala de juntes del Rectorat.
(04/06/2012)

La Comissió de Governança de la UB sʼha reunit aquest dilluns, 4 de juny, per presentar i lliurar al rector, Dr. Dídac Ramírez, lʼinforme sobre la governança universitària.

Moment de la presentació de l'informe aquest matí a la sala de juntes del Rectorat.
Moment de la presentació de l'informe aquest matí a la sala de juntes del Rectorat.
04/06/2012

La Comissió de Governança de la UB sʼha reunit aquest dilluns, 4 de juny, per presentar i lliurar al rector, Dr. Dídac Ramírez, lʼinforme sobre la governança universitària.

 
Aquesta comissió, creada el mes de maig de lʼany passat, es va constituir per analitzar lʼestat de la governança universitària, identificar-ne els problemes i fer propostes per millorar-la com a sistema i en el si de la mateixa institució. La Comissió de Governança de la UB, formada per membres de la Universitat procedents de diferents àmbits universitaris, responia a la voluntat del rector de promoure un debat sobre la governança universitària en el si de la universitat. Dʼaquesta manera, es volia, dʼuna banda, canalitzar la veu de la Universitat cap a les diferents administracions (Ministeri dʼEducació i Conselleria dʼEconomia­ i Coneixement) i organismes ­(Associació Catalana dʼUniversitats Públiques) en els debats que sʼestan duent a terme actualment. De lʼaltra, es pretenia que servís a la UB per avançar en la proposta de millorar la governança.
 
El treball de la comissió ha durat un any. Durant els primers sis mesos es van analitzar internament els temes més essencials, es van fer reunions amb diversos col·lectius i es va preparar un recull, lʼInforme preliminar, que havia de ser la base per al debat sobre la governança a la UB. El Claustre extraordinari convocat pel rector el mes de novembre del 2011 per tractar exclusivament de la governança universitària va fer aportacions al debat. A partir dʼaleshores, els membres de la UB van tenir a la seva disposició un blog per fer arribar les seves idees a la comissió. Un cop escoltats els agents interessats i amb el conseqüent debat intern, la comissió ha preparat lʼinforme que sʼha presentat avui.
 
Lʼinforme parteix dʼuna anàlisi sobre lʼestat de la qüestió a Europa, Espanya i Catalunya, sobre els problemes principals que ha de resoldre actualment la universitat i sobre quins són els factors essencials que afecten la governança universitària. A partir dʼaquesta anàlisi, es fan una sèrie de recomanacions que, a judici de la comissió, caldria seguir per millorar la governança universitària.
 
Les recomanacions recullen el nivell dʼacord assolit en el si de la comissió, el qual ha estat possible per la participació activa dels seus membres: la presidenta de la comissió, Gemma Rauret; els membres de la Junta Consultiva María Jesús Montoro, Pilar Bayer i Javer Tejada; els membres experts en governança universitària Martí Parellada, Joaquim Prats, Sebastián Rodríguez i Joan M. Malapeira; els membres amb experiència en la direcció universitària Enric I. Canela, Norbert Bilbeny i Teresa Estrach; els membres amb responsabilitat actual en la direcció de facultats Enoch Albertí, Pere L. Cabot, Anna Escofet i Adolfo Sotelo; Víctor Climent com a membre amb experiència sindical; Isabel Ferrer, Dolors Baena i Carles Garrapucho, com a membres del personal dʼadministració i serveis amb experiència en la gestió universitària; els membres del col·lectiu dʼestudiants Aldo Reverté i David Frigola; el membre del Consell Social Josep Mateu; el secretari general de la Universitat, Jordi Garcia, i el secretari de la Comissió de Governança, Xavier Varea.
 
Podeu consultar lʼinforme a lʼenllaç següent.