Presentació de les primeres dades de la missió Gaia

El satèl·lit <i>Gaia</i> va ser llançat a l'espai el desembre del 2013.
El satèl·lit Gaia va ser llançat a l'espai el desembre del 2013.
Recerca
(13/09/2016)

El dimecres 14 de setembre, lʼAgència Espacial Europea (ESA) farà públiques les primeres dades de la missió Gaia, una missió astromètrica que té com a objectiu crear el mapa dʼestrelles més precís de la nostra galàxia, la Via Làctia. La primera publicació conté dades de més de mil milions dʼestrelles, i detalla la posició 3D per a dos milions dʼestrelles. Aquest és un pas de gegant per construir el mapa de lʼUnivers.

El satèl·lit <i>Gaia</i> va ser llançat a l'espai el desembre del 2013.
El satèl·lit Gaia va ser llançat a l'espai el desembre del 2013.
Recerca
13/09/2016

El dimecres 14 de setembre, lʼAgència Espacial Europea (ESA) farà públiques les primeres dades de la missió Gaia, una missió astromètrica que té com a objectiu crear el mapa dʼestrelles més precís de la nostra galàxia, la Via Làctia. La primera publicació conté dades de més de mil milions dʼestrelles, i detalla la posició 3D per a dos milions dʼestrelles. Aquest és un pas de gegant per construir el mapa de lʼUnivers.

El mateix dia, lʼequip de lʼInstitut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB), adscrit a lʼInstitut dʼEstudis Espacials de Catalunya (IEEC), que participa en aquesta missió, ha programat un acte obert al públic a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona. En aquest acte sʼexplicarà quin és lʼestat actual de la missió i quina participació hi té lʼequip de lʼICCUB (UB-IEEC). Finalment, es connectarà en directe amb lʼacte de presentació de les dades que tindrà lloc al Centre dʼAstronomia Espacial Europeu (ESAC), a Villanueva de la Cañada (Madrid).

 

Missió Gaia 

El satèl·lit Gaia, inaugurat el desembre del 2013, està destinat a crear el mapa més precís de la Via Làctia. Amb mesures exactes de les posicions i els moviments dels estels, respondrà a moltes de les preguntes sobre els orígens i lʼevolució de la nostra galàxia. 

En els primers dos anys dʼoperacions, Gaia ha obtingut 500.000 milions dʼimatges individuals i 110.000 milions dʼespectres, xifres que superen tot el que sʼhavia arribat a observar al llarg dels segles.

Les dades que es presenten el dia 14 contenen, entre dʼaltres, posicions tridimensionals i moviments bidimensionals dʼestrelles, i mostren que les mesures de Gaia són tan precises com sʼhavia esperat, fet que facilita el camí per crear el mapa complet dʼun milió dʼestrelles, que es farà públic a finals del 2017.
 

Participació de lʼequip de Barcelona

Lʼequip de lʼICCUB (UB-IEEC), liderat pel catedràtic del Departament de Física Quàntica i Astrofísica i director de l'IEEC, Jordi Torra, ha participat en la missió Gaia des dels seus inicis, amb un paper molt destacat: va contribuir al disseny científic i tecnològic del projecte, així com al prototip de la base de dades, i ha liderat la producció de dades simulades durant la fase de preparació de la missió.

Pel que fa a les primeres dades que ara es presenten, lʼequip de Barcelona dirigeix el grup que treballa en lʼelaboració de lʼarxiu de la missió. També sʼencarrega dʼexecutar el procés inicial de tractament de les dades que arriben diàriament del satèl·lit, primer pas per obtenir resultats dʼús científic com els que ara es fan públics. El grup és responsable del procés dʼemparellament de les diverses observacions dʼuna mateixa estrella i col·labora en el calibratge de les lluminositats de les estrelles.

També cal remarcar que Barcelona és la seu dʼun dels centres de processament de dades de la missió, en el qual hi ha el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i el Barcelona Supercomputing Center (BSC). Aquest centre proporciona els recursos per executar part de les operacions durant tota la missió i ja va ser imprescindible en les tasques preparatòries i de verificació, així com en les simulacions de dades que es van dur a terme.

Lʼequip Gaia-ICCUB/IEEC, format per una vintena de científics i enginyers, està integrat en el Consorci per al Processament i lʼAnàlisi de Dades (DPAC, per les seves sigles en anglès), que integra més de 400 persones dʼuna vintena de països europeus.

 

Programa de lʼacte

11.45  Obertura de lʼacte (Dra. Francesca Figueras)
11.50  Els dos primers anys de la missió Gaia (Dra. Mercè Romero Gómez)
12.00  Participació de lʼequip Gaia-Barcelona a la missió (Dr. Jordi Portell)
12.10  Lʼarxiu de Gaia, contingut (Dr. Josep Manel Carrasco)
12.20  Connexió en directe amb ESAC (Dra. Carme Jordi)
12.30  Torn obert de preguntes
12.45  Clausura de lʼacte, primeres imatges en 3D de lʼentorn solar