Presa de possessió de nous càrrecs de lʼequip de govern de la Universitat de Barcelona

Aurèlia Mañé.
Aurèlia Mañé.
Institucional
(07/11/2017)

Avui, 7 de novembre, han pres possessió el professor Gaspar Rosselló, com a delegat del rector per a afers acadèmics, i Aurèlia Mañé, com a delegada del rector per a mobilitat i programes internacionals.

Aurèlia Mañé.
Aurèlia Mañé.
Institucional
07/11/2017

Avui, 7 de novembre, han pres possessió el professor Gaspar Rosselló, com a delegat del rector per a afers acadèmics, i Aurèlia Mañé, com a delegada del rector per a mobilitat i programes internacionals.

El professor de la Facultat de Física Gaspar Rosselló ha desenvolupat una feina important en lʼàmbit de la política acadèmica i de la convergència europea. Entre altres càrrecs, ha estat vicerector de Política Acadèmica i Qualitat i director de programes de lʼAgència Nacional dʼAvaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).

Aurèlia Mañé és professora de la Facultat dʼEconomia i Empresa de la UB i professora associada a l'Escola d'Història de la Universitat d'Ànglia de l'Est (Regne Unit). Ha centrat la seva recerca al voltant de qüestions relacionades amb els recursos energètics, amb un èmfasi especial en les regions dʼÀsia central i Algèria. Va ser una de les creadores de lʼObservatori Àsia Central.

En el mateix acte han pres possessió Norbert Bilbeny, com a president del Comitè dʼÈtica; Antonio Madrid, com a director de la Unitat dʼIgualtat; Josep Ramon Germà i Eduard Gratacós, com a catedràtics; M. Trinidad Bretones, com a cap dʼestudis del grau de Sociologia; Jordi Pau, com a cap dʼestudis del grau de Matemàtiques; Eduard Roca, com a director de lʼInstitut de Recerca Geomodels; Francesc Buscà i Carolina Martín, com a director i secretària respectivament del Departament de Didàctica de les Ciències Socials, lʼEducació Musical, lʼEducació Física i lʼEducació Visual i Plàstica; Francesc Xavier Vila i Maria Taulé, com a director i secretària del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, i Alfonso Herranz i Irene Maestro, com a director i secretària del Departament dʼHistòria Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial.