Premis Medi Ambient 2010 de la Generalitat de Catalunya per a la recerca de la UB

El conseller Francesc Baltasar amb els premiats Josep Vigo, Àlex Aguilar, Assumpció Borrell i Lluís Cardona
El conseller Francesc Baltasar amb els premiats Josep Vigo, Àlex Aguilar, Assumpció Borrell i Lluís Cardona
Recerca
(04/06/2010)

Josep Vigo, catedràtic jubilat del Departament de Biologia Vegetal, i el Grup de Recerca de Grans Vertebrats Marins, dirigit pel catedràtic Àlex Aguilar, del Departament de Biologia Animal i de lʼInstitut de Biodiversitat de la UB (IRBio), han estat distingits amb els Premis Medi Ambient 2010 de la Generalitat de Catalunya, que reconeixen les millors trajectòries i els projectes de recerca centrats en la protecció i millora del medi ambient. Els premis, que en aquesta edició coincideixen amb lʼAny Internacional de la Biodiversitat, es van lliurar el dijous 3 de juny, a les 19.00 h, a la sala del Petit Palau, al Palau de la Música Catalana, en un acte presidit pel conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar.

El conseller Francesc Baltasar amb els premiats Josep Vigo, Àlex Aguilar, Assumpció Borrell i Lluís Cardona
El conseller Francesc Baltasar amb els premiats Josep Vigo, Àlex Aguilar, Assumpció Borrell i Lluís Cardona
Recerca
04/06/2010

Josep Vigo, catedràtic jubilat del Departament de Biologia Vegetal, i el Grup de Recerca de Grans Vertebrats Marins, dirigit pel catedràtic Àlex Aguilar, del Departament de Biologia Animal i de lʼInstitut de Biodiversitat de la UB (IRBio), han estat distingits amb els Premis Medi Ambient 2010 de la Generalitat de Catalunya, que reconeixen les millors trajectòries i els projectes de recerca centrats en la protecció i millora del medi ambient. Els premis, que en aquesta edició coincideixen amb lʼAny Internacional de la Biodiversitat, es van lliurar el dijous 3 de juny, a les 19.00 h, a la sala del Petit Palau, al Palau de la Música Catalana, en un acte presidit pel conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar.

Josep Vigo, premiat en la categoria de conservació de la biodiversitat, dins de modalitat de trajectòries, ha estat distingit per la seva llarga i continuada dedicació al coneixement i a la valoració de la biodiversitat vegetal de Catalunya. Director del Centre de Recerca de Biodiversitat Vegetal de la UB fins al 2004, el professor Vigo ha orientat el seu treball científic envers la geobotànica, és a dir, lʼestudi de les relacions entre les plantes i el medi, amb un interès especial per la recerca sobre la distribució i lʼecologia de les plantes vasculars (florística), lʼestructura i el significat de les comunitats de plantes (fitocenologia), lʼanàlisi del paisatge vegetal (fitotopografia) i la cartografia de la vegetació. En els darrers anys, Vigo ha dirigit un equip dedicat a la catalogació, valoració i cartografia dels hàbitats CORINE de Catalunya, activitats bàsiques per a la conservació i gestió del medi natural.

Autor de més dʼun centenar dʼarticles en revistes científiques, capítols de llibre i textos breus, també ha escrit llibres de referència com ara lʼobra Flora dels Països Catalans, elaborada en col·laboració amb Oriol de Bolòs. Membre numerari de lʼInstitut dʼEstudis Catalans, Vigo ha estat distingit amb el Premi Pius Font i Quer de lʼInstitut dʼEstudis Catalans (1966), la Medalla de Plata de lʼOrganització per a la Recerca Fitotaxonòmica a lʼÀrea Mediterrània, OPTIMA (1986) i la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic, de la Generalitat de Catalunya (1993).
 
Per la seva banda, el Grup de Recerca de Grans Vertebrats Marins, dirigit pel catedràtic Àlex Aguilar, del Departament de Biologia Animal i de lʼInstitut de Biodiversitat de la UB (IRBio), ha rebut el Premi Medi Ambient 2010 de la Generalitat de Catalunya en la categoria de conservació de la biodiversitat, dins de la modalitat de projectes de recerca, un guardó que reconeix especialment «les repercussions dʼaquesta recerca en els àmbits nacional i internacional i la seva aplicació a la conservació dʼalgunes de les espècies més amenaçades de la Mediterrània».
 
El grup premiat centra la seva activitat en la investigació aplicada a la conservació dels grans vertebrats marins, un dels segments de la biodiversitat animal més greument amenaçats per lʼactivitat humana. Reconegut com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya des del 2005, aquest equip investigador té una destacada trajectòria científica, iniciada fa més de tres dècades, en lʼàmbit de la recerca orientada a la conservació, la formació dʼinvestigadors especialitzats, la implementació tècnica dʼaccions concretes de conservació, i la divulgació i la sensibilització social del gran públic envers les amenaces que afecten els grans vertebrats marins. Enguany, la recerca del grup sʼadreça especialment a lʼestudi dels efectes del canvi climàtic i la pesca en els grans predadors marins, lʼavaluació de la capacitat de resposta dʼaquests animals davant les pressions externes, i lʼestudi dels aspectes ecotoxicològics i la biologia poblacional de les espècies marines més afectades per les activitats humanes.
 
El grup liderat pel catedràtic Àlex Aguilar, amb seu al Parc Científic de Barcelona del 1991 al 2001, està integrat per un nucli dʼexperts amb una llarga trajectòria en recerca orientada a la conservació, i inclou els professors Assumpció Borrell, Lluís Cardona i Manel Gazo, del Departament de Biologia Animal i lʼIRBio, i un grup dʼinvestigadors contractats i becaris de doctorat, en què destaquen actualment Carles Carreras, Massimo Drago, Irene Àlvarez, Encarna Gómez, Ana Pinela, Fabiana Saporiti i Marcel Clusa. A més, lʼequip compta amb una extensa xarxa de col·laboradors estrangers que han permès dur a terme projectes dʼampli abast i de dimensió internacional.
 
El Grup de Recerca de Grans Vertebrats Marins de la UB és també assessor de diverses organitzacions internacionals, com ara la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), la Comissió Balenera Internacional (IWC), el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) i les Convencions de Bonn i Barcelona. Entre altres distincions, els membres del grup han estat reconeguts amb premis de prestigi, com ara el Premi Europeu de la Ford Conservation Foundation (1992), el Premi de Conservació dʼEspècies Protegides de la Fundació Vida Marina (2000), el Premi Pew de conservació marina de lʼorganització Pew Charitable Trusts (2001) i el Premi Rei Jaume I a la protecció del medi ambient de la Generalitat Valenciana i la Fundació Valenciana dʼEstudis Avançats (2004).