Premiada una recerca sobre lʼevolució de la propietat del camp a Mallorca

Mapa de Mallorca.
Mapa de Mallorca.
Recerca
(25/06/2019)

El professors Enric Tello i Ricard Soto, del Departament dʼHistòria Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial de la UB, han estat guardonats, juntament amb investigadors de la Universitat de les Illes Balears i de la Universitat de Girona, amb el Bernstein & Byres Prize in Agrarian Change 2018, un reconeixement que dona la revista científica Journal of Agrarian Change. El premi ha estat atorgat per un article sobre lʼevolució de la propietat del camp a Mallorca, des de la societat feudal que neix amb la conquesta catalana de lʼilla, al segle XIII, fins a la transició latifundista cap a un capitalisme agrari i, ja al segle XIX, a la compra de gran part de la terra per part dels bancs.

Mapa de Mallorca.
Mapa de Mallorca.
Recerca
25/06/2019

El professors Enric Tello i Ricard Soto, del Departament dʼHistòria Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial de la UB, han estat guardonats, juntament amb investigadors de la Universitat de les Illes Balears i de la Universitat de Girona, amb el Bernstein & Byres Prize in Agrarian Change 2018, un reconeixement que dona la revista científica Journal of Agrarian Change. El premi ha estat atorgat per un article sobre lʼevolució de la propietat del camp a Mallorca, des de la societat feudal que neix amb la conquesta catalana de lʼilla, al segle XIII, fins a la transició latifundista cap a un capitalisme agrari i, ja al segle XIX, a la compra de gran part de la terra per part dels bancs.

«From feudal colonization to agrarian capitalism in Mallorca: Peasant endurance under the rise and fall of large estates (1229-1900)» ha estat considerat el millor article publicat lʼany 2018 a Journal of Agrarian Change. El jurat ha valorat que el treball representa una gran fita, tant pel que fa a la durada del període històric tractat com per la manera coherent en què es combina el treball multidisciplinari dels autors. També ha destacat lʼenfocament de lʼestudi —des de lʼecologia política—, que es basa en lʼeconomia política agrària i la incorpora en el marc de les relacions de classe de la terra i el treball i en els patrons de comerç i en els circuits financers dʼimpostos, crèdit, etc.

Entre els autors de la recerca, a més dels professors de la UB, hi ha Ivan Murray, membre del Grup de Recerca en Sostenibilitat i Territori de la Universitat de les Illes Balears; Onofre Fullana, alumne del doctorat dʼHistòria, Història de lʼArt i Geografia de la UIB i membre de lʼAssociació de Productors dʼAgricultura Ecològica de Mallorca (APAEMA), i Gabriel Jover, del Departament dʼEconomia de la Universitat de Girona.

De la conquesta a les derrotes pageses

Els investigadors plantegen que la conquesta i colonització catalana de Mallorca al segle XIII va donar lloc a una societat agrària feudal tardana que va evolucionar cap al capitalisme sobre la base de grans propietats de nobles. Aquests van contractar un gran nombre de treballadors assalariats entre els petits propietaris que vivien a les poblacions rurals, i que eren les restes dʼuna pagesia desposseïda per les derrotes de les revoltes pageses i plebees. Mallorca va seguir una transició latifundista cap al capitalisme agrari semblant a la del sud dʼItàlia o Espanya, en contrast amb els camins que van seguir els pagesos de Catalunya o del País Valencià. La crisi agrària de final del segle XIX va arruïnar la noblesa mallorquina i els banquers van comprar gran part de la terra per vendre-la en petites parcel·les. Això va ampliar els cultius intensius que abans es limitaven als afores dels pobles, i va donar lloc a una nova camperolització. Malgrat la seva subordinació, els pagesos mallorquins havien sobreviscut i havien creat uns paisatges agroecològics complexos dotats dʼun ric patrimoni biocultural. Recentment, la revista Sustainability ha publicat un altre treball dʼIvan Murray, Onofre Fullana, Enric Tello i Gabriel Jover en el qual continuen lʼanàlisi fins a arribar a principis del segle XXI, quan lʼagricultura ecològica ha esdevingut important a Mallorca en relació amb altres zones de lʼEstat espanyol, en les quals predomina lʼagricultura industrial.

Aquests estudis sʼhan fet en el marc del projecte internacional Sustainable farm systems: long-term socioecological metabolism in western agriculture, que té el suport del Consell de Recerca en Ciències Humanes del Canadà i de la Secretaria dʼEstat dʼInvestigació, Desenvolupament i Innovació del Govern espanyol.