Assemblea Plenària del HUBc, el campus de la salut de la UB

L’acte, al qual van assistir representants de les entitats que integren el HUBc, el va presidir el vicerector de Política Científica, Dr. Enric I. Canela.
L’acte, al qual van assistir representants de les entitats que integren el HUBc, el va presidir el vicerector de Política Científica, Dr. Enric I. Canela.
Institucional
(20/03/2013)
El 19 de març va tenir lloc lʼAssemblea Plenària del HUBc, el campus dʼexcel·lència internacional (CEI) de la Universitat de Barcelona centrat en lʼàmbit de les ciències de la salut. Lʼacte, al qual van assistir representants de les entitats que integren el campus, entre institucions, centres de recerca, hospitals i ajuntaments, va estar presidit vicerector de Política Científica de la UB, Enric I. Canela, i hi van participar el delegat del rector per al HUBc, Dr. Josep Samitier; el vicerector de Recerca, Dr. Jordi Alberch, i el director tècnic dʼaquest campus dʼexcel·lència, Ernest Trias.
L’acte, al qual van assistir representants de les entitats que integren el HUBc, el va presidir el vicerector de Política Científica, Dr. Enric I. Canela.
L’acte, al qual van assistir representants de les entitats que integren el HUBc, el va presidir el vicerector de Política Científica, Dr. Enric I. Canela.
Institucional
20/03/2013
El 19 de març va tenir lloc lʼAssemblea Plenària del HUBc, el campus dʼexcel·lència internacional (CEI) de la Universitat de Barcelona centrat en lʼàmbit de les ciències de la salut. Lʼacte, al qual van assistir representants de les entitats que integren el campus, entre institucions, centres de recerca, hospitals i ajuntaments, va estar presidit vicerector de Política Científica de la UB, Enric I. Canela, i hi van participar el delegat del rector per al HUBc, Dr. Josep Samitier; el vicerector de Recerca, Dr. Jordi Alberch, i el director tècnic dʼaquest campus dʼexcel·lència, Ernest Trias.
 
En el transcurs de la sessió es va presentar lʼinforme executiu del HUBc, la Memòria del 2012 i el Pla de treball per al 2013. Lʼinforme de progrés presentat al Ministeri dʼEducació, Cultura i Esport ha obtingut la màxima qualificació i ha estat considerat un projecte «ambiciós» per part dels avaluadors, que destaquen que hi participin institucions i centres vinculats al sector salut de tots els àmbits: educació, assistència clínica, recerca, presència empresarial, impacte social i interrelació entre tots ells. També es valora lʼaugment de participació de catedràtics i, concretament, dʼestrangers, que s'han incrementat un 6 %. Pel que fa a l'activitat de recerca, s'esmenta l'increment de personal investigador en un 96 % i, més específicament, el creixement d'un 26 % en el nombre dʼinvestigadors ICREA.
  

Projectes duts a terme

Entre els projectes que es duen a terme al HUBc, cal remarcar la signatura dʼun conveni amb la institució portuguesa Cooperativa d'Ensenyament Superior, Politècnic i Universitari (CESPU), en el marc d'un dels projectes d'internacionalització del HUBc, per crear una delegació del campus a Portugal, amb l'objectiu de desenvolupar projectes comuns en els àmbits docent i de recerca.
 
Dʼaltra banda, al mes de gener es van iniciar les obres de construcció del nou edifici del campus Ciències de la Salut de Bellvitge, que tindrà un total de 6.000 metres quadrats de superfície construïda. Les obres estan finançades amb fons concedits al HUBc en la convocatòria del 2010, per un import de tres milions d'euros. El HUBc també ha dut a terme un concurs dʼidees per a una residència al campus de Bellvitge adreçada a estudiants, professorat i familiars de pacients de lʼhospital.
 
Així mateix, als espais de la Facultat de Medicina de la UB sʼha reformat un laboratori clínic, dins del projecte L'atracció de talent per a l'avenç de la teràpia cel·lular, desenvolupat conjuntament amb la Fundació Josep Carreras. El projecte, per un import de 240.000 euros, té finançament de la convocatòria Enfortiment 2011 i inclou la incorporació dʼun investigador ICREA.
 
Durant el 2012, també es va posar en marxa un nou web del HUBc, amb un disseny i una arquitectura de continguts renovats, orientat a informar els estudiants, professors, investigadors, tècnics i empreses sobre els aspectes relacionats amb la formació, la recerca, la transferència de coneixement i els serveis que sʼofereixen en aquest campus. Finalment, el HUBc ha rebut una pròrroga per dur a terme els projectes inclosos en el programa Innocampus del Ministeri dʼEconomia i Competitivitat fins al desembre del 2013.
 

El futur del campus

Entre els projectes de futur sʼha presentat la creació dʼuna xarxa de CEI centrats en salut per a tot l'Estat que marqui una estratègia conjunta en l'àmbit de vida saludable i envelliment actiu. També es vol potenciar la consolidació de la internacionalització del HUBc mitjançant la participació en iniciatives del nou programa Horitzó 2020, concretament en la convocatòria europea per crear noves comunitats de coneixement i innovació o KIC, en la qual sʼinclogui el tema de salut. En aquest sentit, el HUBc fa mesos que està fent contactes per desenvolupar una proposta en què sʼagruparien dʼuna manera més eficient els projectes actualment en curs en lʼàmbit de la salut.
 

Entitats adscrites al HUBc

Actualment integren el HUBc 27 entitats, entre institucions, centres de recerca, empreses i ajuntaments. La darrera incorporació, aprovada durant l'Assemblea, ha estat el Consorci Sanitari de Terrassa. 
 
Les entitats que actualment formen el HUBc, a banda de la UB, que nʼés la coordinadora, són el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Biocat, BiopolʼH, lʼInstitut dʼInvestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), lʼInstitut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), el Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB), lʼInstitut dʼInvestigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB-CSIC), lʼInstitut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), lʼInstitut de Ciències Fotòniques (ICFO), lʼHospital Universitari de Bellvitge, lʼHospital Clínic de Barcelona, lʼHospital Duran i Reynals, lʼInstitut Català dʼOncologia (ICO), lʼInstitut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), lʼHospital Universitari Mútua de Terrassa, el Consorci Sanitari de Terrassa, lʼHospital de Sant Joan de Déu i els Serveis de Salut Mental del mateix hospital, lʼassociació CataloniaBio, la Federació Espanyola dʼEmpreses de Tecnologia Sanitària (Fenin), Ferrer Internacional, lʼAssociació Empresarial de lʼHospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL), el Fòrum Empresarial del Llobregat i el centre tecnològic Leitat. També té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Barcelona, lʼHospitalet de Llobregat i Sant Boi de Llobregat.