Pell dʼoliva com a inhibidor dels tumors intestinals

El projecte, transferit a l’empresa Biomaslínic, ha estat guardonat amb el Premi Antoni Caparrós.
El projecte, transferit a l’empresa Biomaslínic, ha estat guardonat amb el Premi Antoni Caparrós.
Recerca
(07/02/2017)

Amb 1,7 tones dʼoli dʼoliva produïdes durant la campanya 2015-2016, la indústria oleícola espanyola és una de les més importants de lʼEstat. Lʼextracció de lʼoli genera un volum elevat de residu vegetal, amb el qual el grup de recerca liderat per la catedràtica Marta Cascante ha contribuït a desenvolupar un nou additiu per al sector de la salut i lʼalimentació gràcies a les seves propietats antioxidants i antiproliferatives. El projecte, transferit a lʼempresa Biomaslínic, ha estat guardonat amb el Premi Antoni Caparrós al millor projecte de transferència de coneixement, tecnologia i innovació del Consell Social i la Fundació Bosch i Gimpera.

El projecte, transferit a l’empresa Biomaslínic, ha estat guardonat amb el Premi Antoni Caparrós.
El projecte, transferit a l’empresa Biomaslínic, ha estat guardonat amb el Premi Antoni Caparrós.
Recerca
07/02/2017

Amb 1,7 tones dʼoli dʼoliva produïdes durant la campanya 2015-2016, la indústria oleícola espanyola és una de les més importants de lʼEstat. Lʼextracció de lʼoli genera un volum elevat de residu vegetal, amb el qual el grup de recerca liderat per la catedràtica Marta Cascante ha contribuït a desenvolupar un nou additiu per al sector de la salut i lʼalimentació gràcies a les seves propietats antioxidants i antiproliferatives. El projecte, transferit a lʼempresa Biomaslínic, ha estat guardonat amb el Premi Antoni Caparrós al millor projecte de transferència de coneixement, tecnologia i innovació del Consell Social i la Fundació Bosch i Gimpera.

El Grup de Recerca de Biologia de Sistemes Integrativa, Metabolòmica i Càncer va caracteritzar les propietats de lʼàcid maslínic (present a la pell de lʼoliva) com a inhibidor del desenvolupament de la poliposi intestinal, una malaltia que origina tumors benignes que amb el temps poden provocar càncer. En el projecte, liderat per la Dra. Marta Cascante, hi han tingut una participació destacada les investigadores Susana Sánchez-Tena i Pilar Vinardell, de la Universitat de Barcelona, així com José Antonio Lupiáñez i Fernando Reyes de la Universitat de Granada, i Ulrich Gunther de la Universitat de Birmingham. Els bons resultats obtinguts pel que fa a la inhibició del cicle cel·lular de diferents línies tumorals han donat lloc a la valorització dʼun nou producte que podria ser molt interessant per a suplements alimentaris en pacients afectats de poliposi adenomatosa familiar, que tenen una alta probabilitat de desenvolupar càncer de còlon. Biomaslínic, juntament amb empreses del seu entorn, té previst iniciar assajos clínics en humans.

 
Un dels objectius de la recerca és la revalorització de residus agroforestals, cosa que fa que lʼimpacte econòmic del projecte sigui molt elevat. Pel que fa a lʼimpacte social, els resultats també són rellevants per les aplicacions que pot tenir en lʼàmbit de la nutrició i la salut de lʼàcid maslínic com a complement en la dieta tant per prevenir el càncer de colon com per les seves múltiples aplicacions en la indústria cosmètica.
 
La Dra. Cascante, membre de l'Institut de Biomedicina de la UB (IBUB),  és una de les investigadores més actives en lʼentorn de la transferència de tecnologia. Des de lʼany 1996 fins avui, ha impulsat més de vint-i-cinc projectes de col·laboració a través de la Fundació Bosch i Gimpera.