Objectiu: potenciar les vies de destoxicació naturals de lʼorganisme per reduir lʼestrès oxidatiu cel·lular

Els investigadors Rafael Franco, de l’Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona, i Eva Martínez Pinilla, de la Universitat d’Oviedo.
Els investigadors Rafael Franco, de l’Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona, i Eva Martínez Pinilla, de la Universitat d’Oviedo.
Recerca
(21/06/2017)

Potenciar els mecanismes innats de destoxicació de lʼorganisme i conèixer quins suplements augmenten lʼeficiència dʼaquestes rutes bioquímiques podria ser una estratègia eficaç per reduir lʼestrès oxidatiu cel·lular i protegir la salut, segons revela un article publicat a la revista Food Chemistry pels investigadors Rafael Franco, de lʼInstitut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona, i Eva Martínez Pinilla, de lʼInstitut de Neurociències del Principat dʼAstúries (INEUROPA) i la Universitat dʼOviedo. 

Els investigadors Rafael Franco, de l’Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona, i Eva Martínez Pinilla, de la Universitat d’Oviedo.
Els investigadors Rafael Franco, de l’Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona, i Eva Martínez Pinilla, de la Universitat d’Oviedo.
Recerca
21/06/2017

Potenciar els mecanismes innats de destoxicació de lʼorganisme i conèixer quins suplements augmenten lʼeficiència dʼaquestes rutes bioquímiques podria ser una estratègia eficaç per reduir lʼestrès oxidatiu cel·lular i protegir la salut, segons revela un article publicat a la revista Food Chemistry pels investigadors Rafael Franco, de lʼInstitut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona, i Eva Martínez Pinilla, de lʼInstitut de Neurociències del Principat dʼAstúries (INEUROPA) i la Universitat dʼOviedo. 

 

Segons el nou estudi, que analitza informació científica sobre metabolisme i salut des de la perspectiva de les lleis químiques, les propietats antioxidants que mostren les molècules en assaigs in vitro no sembla que siguin un bon indicador de la seva activitat in vivo. Tal com explica el catedràtic Rafael Franco, que és membre del Centre dʼInvestigació Biomèdica en Xarxa sobre Malalties Neurodegeneratives (CIBERNED), «els éssers vius que habiten en lʼambient ric en oxigen de lʼatmosfera terrestre sobreviuen gràcies a reaccions químiques —majoritàriament reaccions de reducció-oxidació o redox— que no es veuen afectades de manera significativa per molècules "antioxidants"».


Lʼestrès oxidatiu i els radicals lliures han estat relacionats amb lʼorigen dʼalgunes malalties cròniques i també amb els processos dʼenvelliment. «El factor principal que contribueix a augmentar lʼestrès oxidatiu en les cèl·lules de manera inespecífica és lʼedat», detalla Rafael Franco. «Lʼedat afecta negativament lʼeficiència dels mecanismes de destoxicació, i aquest seria el mateix mecanisme que té lloc en algunes malalties en què es veu compromesa la producció dels components necessaris per mantenir el ritme dels cicles de destoxicació. Lʼestrès oxidatiu es produeix per deficiència en els mecanismes de destoxicació i el simple consum dʼ"antioxidants" no pot en si mateix revertir aquest fet».


Com es pot potenciar els mecanismes naturals de destoxicació?


Lʼarticle publicat a la revista Food Chemistry revisa els mecanismes principals per pal·liar els efectes de lʼestrès oxidatiu cel·lular desenvolupats pels mamífers al llarg de lʼevolució. Entre aquests mecanismes de destoxicació, el que es coneix millor és el dels glòbuls vermells, basat en el glutatió —un tripèptid que actuaria com un potent antioxidant natural— i en lʼacció de lʼenzim glucosa-6-fosfat deshidrogenasa (G6PDH), que genera un altre antioxidant important, el NADPH, un coenzim bàsic en el metabolisme cel·lular.


Segons lʼopinió dels experts, «els éssers vius poden gestionar de manera adequada lʼestrès oxidatiu gràcies a mecanismes seleccionats durant lʼevolució». Així doncs, seria necessari comprendre millor els mecanismes de destoxicació dels organismes, ben coneguts en els glòbuls vermells, però no tant en el cervell: «Si coneguéssim millor aquest sistema, es podria actuar de dues maneres diferents: dʼuna banda, ingerint precursors de components dels sistemes de destoxicació innats, i dʼaltra banda, fent que el mecanisme de destoxicació sigui més eficaç. En el cas dels glòbuls vermells, el fet de menjar aliments oxidants com les faves —que és el contrari dʼingerir antioxidants— sembla que és clau per millorar lʼeficàcia de mecanismes innats de destoxicació i elevar els nivells de glutatió i de glucosa-6-fosfat deshidrogenasa. Encara que sembli paradoxal, aquesta és la via que ha utilitzat lʼevolució».


Els efectes saludables de la dieta mediterrània, amb un patró alimentari ric en components antioxidants, també es podrien explicar per la seva gran capacitat de potenciar els mecanismes innats de destoxicació en lʼorganisme, destaquen els autors. «En síntesi, la idea és que no cal antioxidants en un ambient que és, i ha de ser, altament oxidant: el que convé és conèixer millor els mecanismes de destoxicació i veure quins suplements en poden augmentar lʼeficiència».
 

 


Referència de lʼarticle:


Franco, R. i Martínez-Pinilla, E. «Chemical rules on the assessment of antioxidant potential in food and food additives aimed at reducing oxidative stress and neurodegeneration». Food Chemistry, maig de 2017. Doi: 10.1016/j.foodchem.2017.05.040