Noves preses de possessió de membres de lʼequip de govern

Fotografia de grup dels investigadors que han pres possessió com a catedràtics.
Fotografia de grup dels investigadors que han pres possessió com a catedràtics.
Institucional
(25/07/2017)

Aquest dimarts, 25 de juliol, han pres possessió Amelia Díaz com a vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica; Mercè Puig com a vicerectora dʼEstudiants i Política Lingüística, i Maite Vilalta com a vicerectora dʼIgualtat i Acció Social.

Fotografia de grup dels investigadors que han pres possessió com a catedràtics.
Fotografia de grup dels investigadors que han pres possessió com a catedràtics.
Institucional
25/07/2017

Aquest dimarts, 25 de juliol, han pres possessió Amelia Díaz com a vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica; Mercè Puig com a vicerectora dʼEstudiants i Política Lingüística, i Maite Vilalta com a vicerectora dʼIgualtat i Acció Social.

Amelia Díaz, fins ara vicerectora de Docència, és professora dʼHisenda Pública. Els seus àmbits principals de docència i recerca són la hisenda pública, lʼeconomia del turisme, la fiscalitat ambiental i lʼeconomia de lʼaigua. Ha exercit diferents càrrecs de responsabilitat a la UB, entre els quals destaca el de vicerectora de Docència i Convergència Europea. Autora o coautora de trenta-sis llibres sobre economia, ha participat en diversos projectes sobre qüestions turístiques i ambientals i, en particular, sobre lʼàrea de lʼeconomia de lʼaigua.


Mercè Puig, fins ara delegada del rector per al multilingüisme, és professora de Filologia Llatina a la Facultat de Filologia. Ha dedicat la seva recerca a diversos camps com ara la literatura llatina misògina, la cosmètica medieval i la gestualitat a la Roma antiga. Actualment participa en l'elaboració del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae, un diccionari que recull el lèxic del llatí medieval propi del domini del català dels segles IX a XI. Igualment és coordinadora del màster de Cultures Medievals i membre de lʼInstitut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) de la UB.


Maite Vilalta, fins ara delegada del rector per a lʼacció social, és professora de la Facultat dʼEconomia i Empresa. És autora de diversos estudis i publicacions sobre el federalisme fiscal i la problemàtica de les hisendes autonòmiques i locals, entre els quals destaquen els que tracten el tema de lʼanivellament dels recursos i el de la despesa no obligatòria dels ajuntaments. Ha estat membre del grup dʼexperts nomenat per la Generalitat per calcular la balança fiscal de Catalunya (2005 i 2008) i representant de la Generalitat a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat. És investigadora de lʼInstitut dʼEconomia de Barcelona de la UB i va ser vicedegana de la Facultat d'Economia i Empresa del 2004 al 2009.


En el mateix acte han pres possessió Montserrat Guillén com a directora de lʼInstitut de Recerca dʼEconomia Aplicada Regional i Pública, Santiago Sánchez com a director del Barcelona Economics Analysis Team (BEAT), Antonio Guillermo Rafecas com a director del Departament de Ciències Clíniques, Rosa Lluch com a secretària del Departament dʼHistòria i Arqueologia i Carles Rovira com a secretari del Departament de Matemàtiques i Informàtica.


També han pres possessió com a catedràtics Elisabet Almeda, Jaume Casademunt, Ana M. Gil, Josep Batista, Glòria Bordons, Francesca Mestre, Francisca Peiró, Rosa M. Pintó, Fèlix Urpí, Daniel Vázquez, Manuel Vázquez, Eduard Vives, Josefa Badia, Antonio Ramón Bartolomé, Jaime Bastida, Carme Cascante, Antonio Felipe, M. Carmen Fusté, José Enrique Gargallo, M. Antònia Martí, Susana Merino, Sergi Munné, Marina Núñez, Javier Romero, José Luis Rosa i Javier Sans.