Nova via de recerca contra el càncer de pulmó

D’esquerra a dreta: Marta Gabassa (UB), Aarón Sosa  (Hospital Clínic), Noemí Reguart (Hospital Clínic) i Jordi Alcaraz (UB).
D’esquerra a dreta: Marta Gabassa (UB), Aarón Sosa (Hospital Clínic), Noemí Reguart (Hospital Clínic) i Jordi Alcaraz (UB).
Recerca
(17/11/2014)

Investigadors de la UB en col·laboració amb oncòlegs de lʼHospital Clínic de Barcelona han analitzat les cèl·lules veïnes més abundants en el càncer de pulmó, anomenades fibroblasts, i hi han identificat alteracions específiques per a cada subtipus tumoral dʼaquesta malaltia. Aquests resultats, publicats a la revista científica Molecular Cancer Research, de lʼAssociació Americana per a la Recerca del Càncer, podrien facilitar el desenvolupament de teràpies personalitzades per als tipus més freqüents del càncer de pulmó.

 

D’esquerra a dreta: Marta Gabassa (UB), Aarón Sosa  (Hospital Clínic), Noemí Reguart (Hospital Clínic) i Jordi Alcaraz (UB).
D’esquerra a dreta: Marta Gabassa (UB), Aarón Sosa (Hospital Clínic), Noemí Reguart (Hospital Clínic) i Jordi Alcaraz (UB).
Recerca
17/11/2014

Investigadors de la UB en col·laboració amb oncòlegs de lʼHospital Clínic de Barcelona han analitzat les cèl·lules veïnes més abundants en el càncer de pulmó, anomenades fibroblasts, i hi han identificat alteracions específiques per a cada subtipus tumoral dʼaquesta malaltia. Aquests resultats, publicats a la revista científica Molecular Cancer Research, de lʼAssociació Americana per a la Recerca del Càncer, podrien facilitar el desenvolupament de teràpies personalitzades per als tipus més freqüents del càncer de pulmó.

 

El treball ha estat dirigit per Jordi Alcaraz, professor del Departament de Ciències Fisiològiques I de la Facultat de Medicina de la UB i investigador del CIBER de Malalties Respiratòries. També hi han col·laborat investigadors de lʼInstitut dʼInvestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), de lʼHospital Clínic i del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa del CSIC.
Des de 2010, lʼequip de recerca dirigit per Jordi Alcaraz, ubicat a la Unitat de Biofísica i Bioenginyeria de la UB, investiga el paper dels fibroblasts en la progressió tumoral. A diferència del que passa als teixits sans, els fibroblasts sʼacumulen quan hi ha un tumor. Fins ara, es pensava que aquesta acumulació era deguda a factors de creixement segregats per les cèl·lules canceroses. No obstant això, estudis anteriors també han demostrat que els fibroblasts són molt sensibles a la rigidesa del seu entorn, com la que es produeix en els tumors sòlids.
Lʼestudi va comparar en quins casos aquesta acumulació és deguda a elements bioquímics —com ara els factors de creixement—, i quan és deguda al fet que el tumor és una massa sòlida, i per tant més rígida que el teixit sa. Les mostres estudiades provenien de fibroblasts del tumor de pulmó més freqüent, el càncer de pulmó no microcític, i concretament de dos dels seus subtipus: lʼadenocarcinoma i el carcinoma de cèl·lules escatoses.
 
Estratègia personalitzada per a cada tumor
Els resultats del treball van donar respostes diferents segons el tipus de tumor. «Ens vam trobar amb la sorpresa que els fibroblasts del carcinoma escatós sʼacumulen moltíssim en entorns rígids, a diferència dels entorns tous com el pulmó sa. En canvi, són bastant insensibles als factors de creixement. A la inversa, els fibroblasts dʼadenocarcinoma no sʼaprofiten gaire dʼun entorn rígid al seu voltant, però necessiten molts factors de creixement per poder proliferar i acumular-se», explica Jordi Alcaraz.
Aquesta recerca obre la porta a aprofitar les propietats úniques de cada subtipus tumoral per tal de dissenyar teràpies personalitzades. «Recentment, sʼha publicat un estudi clínic amb un inhibidor de diverses vies de factors de creixement que va funcionar amb els adenocarcinomes i no va funcionar amb els carcinomes escatosos, aparentment sense explicació, però que lliga molt bé amb els nostres resultats al laboratori», assegura.  
 
Una col·lecció única a lʼEstat
 

Per poder portar a terme aquesta recerca, el grup de Jordi Alcaraz, amb la col·laboració dʼoncòlegs de lʼHospital Clínic coordinats per Noemí Reguart, han creat una col·lecció de fibroblasts única a Espanya amb mostres dels principals subtipus de càncer de pulmó obtinguts de pacients de lʼhospital.

Aquestes mostres han permès a lʼequip investigador aprofundir en aquesta via dʼestudi del procés tumoral. «Fins ara, els treballs se centraven només en la cèl·lula cancerosa, però molts estudis han vist que les cèl·lules canceroses no són autosuficients i necessiten ajuda dʼaltres cèl·lules per desenvolupar-se», explica el professor Alcaraz. «Actualment, —continua—, cada vegada hi ha més interès per veure com les cèl·lules canceroses “corrompen” les cèl·lules veïnes perquè treballin a favor seu, ja que aquest coneixement es podrà utilitzar per desenvolupar noves estratègies terapèutiques». «És a dir, si pots aturar aquesta corrupció, podries aconseguir tallar la progressió del càncer», conclou lʼexpert.

El futur dʼaquesta línia de recerca passa ara per comprovar alteracions específiques dels fibroblasts en altres subtipus de càncer de pulmó i també per esbrinar si les cèl·lules canceroses responen al mateix patró de comportament que lʼequip investigador ha trobat amb els fibroblasts.

 

Article:
Marta Puig, Roberto Lugo, Marta Gabasa, Alícia Giménez, Adriana Velásquez, Roland. Galgoczy, Josep Ramírez, Abel Gómez-Caro, Óscar Busnadiego, Fernando Rodríguez-Pascual, Pere Gascón, Noemí Reguart, Jordi Alcaraz. «Matrix Stiffening and Beta1 integrin Drive Subtype-specific Fibroblast Accumulation in Lung Cancer» Molecular Cancer Research. 2 dʼoctubre de 2014. doi:10.1158/1541-7786.MCR-14-0155