Nova versió del Campus Virtual al núvol

La nova versió del Campus Virtual suposa una millora en diversos aspectes.
La nova versió del Campus Virtual suposa una millora en diversos aspectes.
Acadèmic
(09/09/2019)

Des del passat 1 de juliol, tot el professorat de la UB pot accedir a la nova versió del Campus Virtual al núvol per preparar els continguts de les assignatures del curs 2019-2020. Després dʼuna prova pilot durant el segon semestre del curs passat, en què es van implicar més de 10.000 participants i en què no hi va haver cap incidència tècnica, sʼinicia el desplegament de la nova plataforma per a tota la Universitat per al curs acadèmic 2019-2020.

La nova versió del Campus Virtual suposa una millora en diversos aspectes.
La nova versió del Campus Virtual suposa una millora en diversos aspectes.
Acadèmic
09/09/2019

Des del passat 1 de juliol, tot el professorat de la UB pot accedir a la nova versió del Campus Virtual al núvol per preparar els continguts de les assignatures del curs 2019-2020. Després dʼuna prova pilot durant el segon semestre del curs passat, en què es van implicar més de 10.000 participants i en què no hi va haver cap incidència tècnica, sʼinicia el desplegament de la nova plataforma per a tota la Universitat per al curs acadèmic 2019-2020.

La nova versió del Campus Virtual suposa una millora en diversos aspectes. A més de la reducció del temps de resposta del sistema, el canvi implica una optimització de l'experiència d'usuari, amb una versió millorada de Moodle que permet treballar des de qualsevol dispositiu mòbil i facilita la presentació de continguts en pantalla. A més, s'ha millorat la connectivitat amb altres eines UB, com ara Office 365, One Drive o el portafoli docent Mahara. Pel que fa a la metodologia docent, la nova plataforma és més adequada per dissenyar l'aprenentatge de manera personalitzada i fa més fluïda la interacció entre professorat i alumnat, així com l'elaboració i l'accessibilitat de materials.

 

Funcionament

En accedir a l'eina de creació de cursos CEL, el professorat trobarà els cursos que s'han creat automàticament a l'apartat Els meus cursos. A Cursos pendents hi veurà aquells que s'han anat validant en el GR@D, i que ells mateixos poden crear immediatament només clicant a Crear curs.

Amb els cursos creats, el professorat podrà accedir al Campus Virtual UB i importar-hi els continguts del curs anterior des del curs nou. En cas que algun curs no estigui creat, o sigui un espai no relacionat directament amb GIGA o GR@D, cal posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció als Usuaris del CRAI o adreçar-se als punts de suport a la docència dels CRAI-Biblioteca.

Per conèixer totes les novetats que incorpora la nova versió del Campus Virtual UB al núvol, que segueix estant basada en Moodle, hi ha un curs d'autoformació a disposició de tot el professorat al mateix Campus Virtual. A més, hi ha una guia disponible amb instruccions precises.