Nova etapa a la Fundació Bosch i Gimpera

 
 
Notícia | Recerca | Institucional | Innovació
(09/03/2023)
Els últims anys, la recerca, la transferència de coneixement i la innovació a la Universitat de Barcelona han fet un salt qualitatiu i quantitatiu molt important, com demostren els resultats obtinguts en totes les convocatòries de projectes. La promulgació de la Llei de la ciència el 2011, modificada el 2022, i la recentment aprovada Llei de la ciència de Catalunya posen l’accent en aquesta profunda transformació de la ciència i la recerca. En aquest nou context, es reformula l’estructura organitzativa de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG), que des de fa quaranta anys és el centre de transferència de coneixement, tecnologia i innovació de la UB.
 
 
Notícia | Recerca | Institucional | Innovació
09/03/2023
Els últims anys, la recerca, la transferència de coneixement i la innovació a la Universitat de Barcelona han fet un salt qualitatiu i quantitatiu molt important, com demostren els resultats obtinguts en totes les convocatòries de projectes. La promulgació de la Llei de la ciència el 2011, modificada el 2022, i la recentment aprovada Llei de la ciència de Catalunya posen l’accent en aquesta profunda transformació de la ciència i la recerca. En aquest nou context, es reformula l’estructura organitzativa de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG), que des de fa quaranta anys és el centre de transferència de coneixement, tecnologia i innovació de la UB.

La Universitat de Barcelona, que es defineix com una universitat intensiva en recerca, necessita adaptar la seva estructura de gestió a un model nou, cada cop més complex, per tal de donar una resposta adequada a totes les necessitats, iniciatives i oportunitats dels seus investigadors. En paraules de la vicerectora d’Emprenedoria, Innovació i Transferència, Mercè Segarra, «la reorganització de l’FBG busca l’eficiència en dues dimensions clau: en els serveis a disposició de la comunitat UB i en la coordinació de la visibilització, davant la societat i els seus actors centrals, del que fa la comunitat UB». Tal com afirma, «per mantenir i enfortir l’impacte de les universitats davant la societat, cal ser innovadors en les estructures de suport i gestió de la recerca i la transferència». Una afirmació que, conclou la vicerectora Segarra, és especialment rellevant aquest any que la Fundació compleix quaranta anys de trajectòria d’èxit: «L’FBG va ser innovadora en el seu moment, quan es va crear. La societat, i com ens hi relacionem com a universitat, ha canviat en aquest gairebé mig segle. Ara cal fer un pas endavant i reinventar les estructures per tal que el coneixement arribi a la societat d’una manera més eficient i ràpida».

L’expertesa i professionalització de la Fundació Bosch i Gimpera, així com el seu gran coneixement de la recerca i la innovació, han ajudat a garantir l’èxit en la gestió i la transferència de projectes. Amb l’objectiu de poder continuar desenvolupant aquesta missió, es fa imprescindible un canvi organitzatiu en la Fundació. En paraules del vicerector de Recerca, Jordi García, «aquesta reorganització està orientada a aconseguir donar una resposta més proactiva a les necessitats de gestió dels projectes enfortint la promoció amb un bon assessorament i la revisió de les propostes, així com amb una gestió correcta, àgil i eficaç dels recursos obtinguts pel personal investigador».

Una gerència i dues àrees noves

Per encapçalar aquesta nova etapa, s’ha reformulat l’estructura organitzativa de la Fundació, que pilotarà sobre una gerència, dirigida per M. Teresa Plo, i dues àrees: Projectes, a càrrec de Xavier Gutiérrez, i Innovació i Valorització, a càrrec de Lurdes Jordi. Aquestes àrees rebran el suport funcional de les unitats transversals, que també s’han de reorganitzar per donar un millor servei.

Així mateix, se suprimeix la direcció general de l’FBG i es crea l’àrea de Projectes Estratègics, de la qual Carme Verdaguer serà la responsable. Sota les directrius del Vicerectorat d’Emprenedoria, Innovació i Transferència, Verdaguer continuarà impulsant els projectes que es considerin estratègics en aquest àmbit, enfocats a assolir els bons resultats que, com a directora general de l’FBG, ha assolit els darrers anys.