Nous projectes de la Universitat de Barcelona, guardonats en la sisena convocatòria dʼajuts de RecerCaixa

Guardonats en la sisena convocatòria d'ajuts de RecerCaixa. Foto: Obra Social la Caixa.
Guardonats en la sisena convocatòria d'ajuts de RecerCaixa. Foto: Obra Social la Caixa.
Recerca
(27/01/2016)

Tres projectes dʼinvestigadors de la Universitat de Barcelona han estat guardonats amb els ajuts del programa RecerCaixa, dʼun total de dinou ajuts atorgats als projectes seleccionats en la sisena convocatòria dʼaquest programa, que pretén impulsar i fomentar la recerca dʼexcel·lència a Catalunya, incrementar el progrés social i econòmic, i millorar el benestar de les persones. Durant lʼacte de lliurament, que ha tingut lloc avui a CosmoCaixa Barcelona, sʼhan presentat resultats preliminars dʼalguns projectes guardonats en edicions anteriors, entre els quals n'hi ha un de liderat per la Universitat de Barcelona que tracta sobre els efectes de la musicoteràpia en pacients amb ictus.

 

Guardonats en la sisena convocatòria d'ajuts de RecerCaixa. Foto: Obra Social la Caixa.
Guardonats en la sisena convocatòria d'ajuts de RecerCaixa. Foto: Obra Social la Caixa.
Recerca
27/01/2016

Tres projectes dʼinvestigadors de la Universitat de Barcelona han estat guardonats amb els ajuts del programa RecerCaixa, dʼun total de dinou ajuts atorgats als projectes seleccionats en la sisena convocatòria dʼaquest programa, que pretén impulsar i fomentar la recerca dʼexcel·lència a Catalunya, incrementar el progrés social i econòmic, i millorar el benestar de les persones. Durant lʼacte de lliurament, que ha tingut lloc avui a CosmoCaixa Barcelona, sʼhan presentat resultats preliminars dʼalguns projectes guardonats en edicions anteriors, entre els quals n'hi ha un de liderat per la Universitat de Barcelona que tracta sobre els efectes de la musicoteràpia en pacients amb ictus.

 

Un dels projectes guardonats en l'edició d'enguany duu per títol Pensament pedagògic i discursos educatius en la construcció europea cent anys després de la Gran Guerra. Entre el passat i el futur, liderat per la professora Isabel Vilafranca, del Departament de Teoria i Història de l'Educació. La recerca pretén analitzar la manera com lʼideari filosòfic i pedagògic europeu durant la segona meitat del segle XX va impulsar, a través de lʼeducació i el moviment Escola Nova, una àmplia reforma social sobre la base de la democràcia, la tolerància i el progrés, que va fer possible modernitzar el vell continent i reconstruir la pau a Europa. El projecte també estudiarà les influències de la tradició jueva en la cultura del centre dʼEuropa i lʼimpacte del pensament americà en aquest procés.


Un altre dels projectes guardonats és Lʼefecte de la cohesió social en els índexs de criminalitat i les percepcions de seguretat: el paper de lʼassociacionisme cultural en un entorn urbà, liderat per Daniel Montolio, professor del Departament dʼEconomia Pública, Economia Política i Economia Espanyola. Lʼestudi vol analitzar la manera com la formació de lʼanomenat capital social determina tant les activitats criminals com la inseguretat que perceben els ciutadans. Lʼobjectiu final és proporcionar informació dʼinterès a les autoritats governamentals per dissenyar polítiques de reforç de la cohesió social i mitigar la criminalitat, així com generar nou coneixement en la recerca de lʼimpacte de la cohesió social.

També ha rebut finançament el projecte Avaluació de programes de recerca de feina per reduir lʼatur de llarga durada i lʼexclusió social, presentat per Germà Bel, catedràtic del Departament de Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial. El projecte pretén avaluar lʼefectivitat del programa innovador de recerca de treball Feina amb Cor, adreçat a aturats de llarga durada amb un elevat risc dʼexclusió social o una clara situació de pobresa. Dels resultats de lʼestudi se'n podran extreure conclusions que contribuiran a millorar el funcionament i lʼefectivitat de les actuals polítiques dʼocupació, i a afavorir la reducció de lʼatur de llarga durada, el risc dʼexclusió social i la pobresa econòmica.

Efectes de la musicoteràpia en pacients amb ictus

Coincidint amb lʼacte de lliurament dels ajuts, Antoni Rodríguez Fornells, investigador ICREA del Departament de Psicologia Bàsica de la UB i de lʼIDIBELL, ha presentat els resultats preliminars obtinguts dins del projecte Impacte de la teràpia musical en la millora motora i emocional, i en la qualitat de vida, de pacients aguts amb ictus, guardonat el 2014. En aquest projecte sʼinvestiga lʼefectivitat de la teràpia amb suport musical en el tractament de neurorehabilitació motora de pacients que han patit un ictus, una afectació neurològica que pot comportar lʼaparició de dèficits motors, conductuals, perceptius o cognitius. La recerca sʼha fet en col·laboració amb lʼHospital de lʼEsperança de Barcelona, i consisteix en un assaig clínic en què actualment han participat vint pacients amb ictus en fase subaguda que no tenien cap formació musical prèvia. Lʼestudi té previst ampliar el nombre de pacients fins a quaranta i presentar-ne els resultats el 2017. No obstant això, els resultats preliminars indiquen que els pacients tractats amb musicoteràpia presenten millores més notables respecte de la funcionalitat de lʼextremitat superior afectada, i també en la seva qualitat de vida.