Nou Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya

El nou portal és obert des del mes d’octubre, i vol potenciar la projecció de l’activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya.
El nou portal és obert des del mes d’octubre, i vol potenciar la projecció de l’activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya.
Institucional
(19/10/2016)

Difondre els resultats de la recerca des dʼuna plataforma única i facilitar lʼaccés obert a la producció científica produïda a les universitats catalanes són els objectius principals del Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya, una iniciativa impulsada per la Direcció General de Recerca de la Secretaria dʼUniversitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i coordinada pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

El nou portal és obert des del mes d’octubre, i vol potenciar la projecció de l’activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya.
El nou portal és obert des del mes d’octubre, i vol potenciar la projecció de l’activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya.
Institucional
19/10/2016

Difondre els resultats de la recerca des dʼuna plataforma única i facilitar lʼaccés obert a la producció científica produïda a les universitats catalanes són els objectius principals del Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya, una iniciativa impulsada per la Direcció General de Recerca de la Secretaria dʼUniversitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i coordinada pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

 

El nou portal, que es va començar a perfilar a finals del 2012, és obert des del mes dʼoctubre, i vol potenciar la projecció de lʼactivitat investigadora que es duu a terme a Catalunya (investigadors, publicacions, grups i projectes de recerca) en lʼescenari de la comunitat científica internacional, les empreses, les organitzacions finançadores i el públic en general. A llarg termini, també té per objectiu poder simplificar els processos de gestió i donar suport als sistemes dʼavaluació en lʼescenari de la investigació. Es basa en la premissa dʼaprofitar la feina feta per les universitats en els seus sistemes de gestió de la recerca (CRIS) i es pretén que aquests treballs aportin millores en la gestió de la informació dins de cada institució. Tot això, es fa decidint conjuntament acords de disposició de les dades, capturant la informació a través de formats estàndards (CERIF) i de protocols dʼinteroperabilitat, mitjançant identificadors comuns que evitin ambigüitats (per exemple, lʼORCID per als investigadors) i afavorint lʼaccés obert a la producció científica i lʼús dels repositoris institucionals.

 

Els investigadors de la Universitat de Barcelona que vulguin aparèixer al Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya han de complir els requisits següents: disposar dʼun codi ORCID inclòs en el seu perfil de Curricul@ i desenvolupar alguna de les activitats de recerca recollides en el portal esmentat: publicacions, tesis, projectes, grups de recerca, etc. Per a més consultes, el correu electrònic de contacte és prc@ub.edu.

 

Més informació a l'enllaç