Noemí Pereda, membre del Consell Assessor del Síndic de Greuges

Noemí Pereda Beltran.
Noemí Pereda Beltran.
Institucional
(10/02/2016)

A proposta dels centres universitaris, Noemí Pereda, professora del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic de la Universitat de Barcelona, ha estat escollida membre del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants.

Noemí Pereda Beltran.
Noemí Pereda Beltran.
Institucional
10/02/2016

A proposta dels centres universitaris, Noemí Pereda, professora del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic de la Universitat de Barcelona, ha estat escollida membre del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants.

 

Aquest Consell està format per un grup multidisciplinari de professionals que cobreix els camps del dret, la salut i els drets humans, amb lʼobjectiu de vincular la societat civil a la tasca del Síndic de Greuges.

Altres funcions del Consell Assessor són: formular propostes dʼactuació al síndic (per exemple, visites preventives a espais concrets on es trobin persones privades de llibertat); emetre informes i portar a terme les actuacions que el síndic li plantegi; tenir coneixement de les visites que faci lʼequip de treball i accés previ a l'informe anual per poder formular-hi observacions; confeccionar i mantenir una llista de persones expertes en diferents àmbits que puguin ser requerides per lʼequip de treball, i prestar al síndic i a lʼequip de treball lʼassessorament que li sol·licitin.


Noemí Pereda Beltran


Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona lʼany 1999 i doctora en Psicologia per la mateixa Universitat lʼany 2006, Noemí Pereda s'ha especialitzat en la temàtica de la victimologia del desenvolupament o victimologia infantojuvenil, àmbit en què cal destacar el seu treball en el camp del maltractament i els abusos sexuals infantils. Ha publicat múltiples articles i capítols de llibre sobre aquesta àrea d'estudi, i ha ampliat el seu interès als efectes del terrorisme en els nens i nenes, les conseqüències psicològiques de la mutilació genital femenina, els nens soldat o l'aplicació de la justícia restaurativa a menors víctimes. Imparteix docència en el grau de Criminologia, en lʼàrea de victimologia, així com en postgraus i màsters de diverses universitats espanyoles.


Pereda manté una estreta col·laboració amb lʼequip del Dr. David Finkelhor, expert mundial en victimologia, i ha fet diverses estades al Centre de Recerca sobre Delictes contra els Infants (CCRC), als Estats Units. Col·labora en tasques de formació i assessorament en diferents col·legis professionals, ajuntaments i altres institucions oficials i associacions no governamentals, com ara la Fundació Vicki Bernadet, la Fundació RANA o Save the Children. És membre del Grup de Recerca de Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA) des de la seva creació, lʼany 2009, i de lʼInstitut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta (IR3C) des de lʼany 2011.