Un nou estudi associa dietes riques en polifenols amb una major longevitat en persones dʼedat avançada

Una imatge del Grup de Recerca de Metabolòmica Nutricional i dels Aliments de la UB.
Una imatge del Grup de Recerca de Metabolòmica Nutricional i dels Aliments de la UB.
Recerca
(09/10/2013)

Un estudi científic associa per primer cop el consum elevat de polifenols amb la reducció dʼun 30 % de la mortalitat en una població de més de 65 anys. El treball, publicat a la revista Journal of Nutrition, és el primer que valora la ingesta total dels polifenols dietètics mitjançant un biomarcador nutricional i no mitjançant un qüestionari sobre els hàbits alimentaris de la població estudiada. La recerca està signada per Cristina Andrés Lacueva, Montserrat Rabassa i Mireia Urpí Sardà, del Departament de Nutrició i Bromatologia de la UB; per Raúl Zamora Ros (ICO-IDIBELL), i pels experts Antonio Cherubini (Centre Nacional Italià de Recerca sobre Envelliment, INRCA), Stefania Bandinelli (Azienda Sanitaria di Firenze, Itàlia) i Luigi Ferrucci (Institut Nacional sobre Envelliment, Estats Units).

Una imatge del Grup de Recerca de Metabolòmica Nutricional i dels Aliments de la UB.
Una imatge del Grup de Recerca de Metabolòmica Nutricional i dels Aliments de la UB.
Recerca
09/10/2013

Un estudi científic associa per primer cop el consum elevat de polifenols amb la reducció dʼun 30 % de la mortalitat en una població de més de 65 anys. El treball, publicat a la revista Journal of Nutrition, és el primer que valora la ingesta total dels polifenols dietètics mitjançant un biomarcador nutricional i no mitjançant un qüestionari sobre els hàbits alimentaris de la població estudiada. La recerca està signada per Cristina Andrés Lacueva, Montserrat Rabassa i Mireia Urpí Sardà, del Departament de Nutrició i Bromatologia de la UB; per Raúl Zamora Ros (ICO-IDIBELL), i pels experts Antonio Cherubini (Centre Nacional Italià de Recerca sobre Envelliment, INRCA), Stefania Bandinelli (Azienda Sanitaria di Firenze, Itàlia) i Luigi Ferrucci (Institut Nacional sobre Envelliment, Estats Units).

 

Polifenols: millorar la salut mitjançant la dieta

Els polifenols són uns compostos dʼorigen vegetal que es troben majoritàriament en fruites, hortalisses, cafè, te, vi, fruita seca, llegums i cereals. Aquests compostos, dels quals se nʼhan descrit més de 8.000 varietats diferents, poden tenir efectes beneficiosos per a la salut com a agents antioxidants, antiinflamatoris i anticancerígens, entre dʼaltres.
 
El treball publicat a Journal of Nutrition es basa en el seguiment durant dotze anys dʼuna mostra poblacional de 807 homes i dones, de més de 65 anys, de les ciutats de Greve i Bagno, a la Toscana italiana, en el marc del projecte InChianti. Lʼequip de la UB ha estudiat lʼefecte del consum de dietes riques en compostos fenòlics mitjançant lʼús dʼun biomarcador nutricional —els polifenols totals excretats en lʼorina (total urinary polyphenol, TUP)— com a indicador de la ingesta total de polifenols (total dietary polyphenol, TDP). Aquest article, en concret, és una nova contribució de lʼequip de la UB a les primeres referències en bibliografia científica sobre lʼaplicació dels TUP en estudis epidemiològics o clínics.
 

Nous biomarcadors per a estudis nutricionals

Tal com explica la professora Cristina Andrés Lacueva, cap del Grup de Recerca de Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional i dels Aliments de la UB i coordinadora de lʼestudi, «el desenvolupament i lʼús de biomarcadors nutricionals ens permet fer una estimació de la ingesta més precisa, i sobretot, més objectiva, ja que no es basa en la memòria dels participants de lʼestudi quan responen els qüestionaris dietètics, sinó que considera la biodisponibilitat i les diferències entre individus». Segons lʼexperta, «aquesta metodologia permet avaluar amb més fiabilitat i menys errors les associacions entre la ingesta dʼaliments o nutrients i la mortalitat o risc de patir malalties».
 
Com a conclusió principal, lʼestudi mostra que la mortalitat total es va reduir un 30 % en el grup de participants amb ingestes més elevades de polifenols (>650 mg/dia) en comparació amb el grup amb ingestes més baixes (<500 mg/d).
 
Raúl Zamora Ros, primer autor de lʼarticle, assenyala que «aquests resultats corroboren lʼevidència científica actual que associa dietes riques en aliments dʼorigen vegetal amb una mortalitat total menor i una incidència també més baixa de diverses malalties cròniques». Dʼaltra banda, el treball posa de manifest la rellevància de valorar —sempre que sigui possible— la ingesta dʼaliments o nutrients mitjançant biomarcadors nutricionals i no únicament amb qüestionaris dietètics.
 
El Grup de Recerca de Metabolòmica Nutricional i dels Aliments de la UB, que forma part del projecte Fun-C-Food (Consolider Ingenio), col·labora activament amb diferents equips nacionals i internacionals. La seva activitat de recerca se centra en lʼestudi de nous biomarcadors nutricionals més sensibles i eficaços, basats en la biodisponibilitat dels compostos bioactius de la dieta i en la seva activitat, a fi de poder relacionar la ingesta de determinats aliments (marcadors de consum) amb el seu potencial efecte sobre la salut.
 
 

Referència de lʼarticle:

Zamora Ros, R.; Rabassa, M.; Cherubini, A.; Urpí Sardà, M.; Bandinelli, S.; Ferrucci, L.; Andrés Lacueva, C. «High concentrations of a urinary biomarker of polyphenol intake are associated with decreased mortality in older adults». Journal of Nutrition, juny de 2013. PMID: 23803472