Descobreixen noves regions del material genètic implicades en el desenvolupament del càncer de còlon

Imatge al microscopi de càncer de còlon.
Imatge al microscopi de càncer de còlon.
Recerca
(24/07/2014)

La major part de les investigacions sobre els gens en càncer humà sʼhan centrat en les regions del genoma anomenades codificants (exons), que són les que es tradueixen en forma dʼaminoàcids i, per tant, de proteïnes. Però just abans de cada gen, hi ha una regió reguladora o activadora que controla lʼexpressió i lʼactivitat del gen adjacent. Fins ara, es coneixia molt poc del paper que exercien aquests fragments del DNA en el desenvolupament de tumors.

Imatge al microscopi de càncer de còlon.
Imatge al microscopi de càncer de còlon.
Recerca
24/07/2014

La major part de les investigacions sobre els gens en càncer humà sʼhan centrat en les regions del genoma anomenades codificants (exons), que són les que es tradueixen en forma dʼaminoàcids i, per tant, de proteïnes. Però just abans de cada gen, hi ha una regió reguladora o activadora que controla lʼexpressió i lʼactivitat del gen adjacent. Fins ara, es coneixia molt poc del paper que exercien aquests fragments del DNA en el desenvolupament de tumors.

 
Un article publicat avui a la revista Nature,en què ha col·laborat el grup de recerca de Manel Esteller, professor de Genètica a la Facultat de Medicina de la UB i professor dʼinvestigació ICREA a lʼInstitut dʼInvestigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), on dirigeix el Programa dʼEpigenètica i Biologia del Càncer, demostra que aquestes regions es troben també alterades en el càncer.
 
«Els resultats de lʼestudi de la revista Nature revelen que les regions reguladores que precedeixen el gen com a tal són variables, poden mutar i ser modificades químicament, per exemple amb la metilació del DNA, en les cèl·lules de la transformació tumoral», declara el professor Manel Esteller.
 
Més informació en aquest enllaç