Noves troballes al jaciment egipci dʼOxirrinc

Vista d’una de les zones del jaciment.
Vista d’una de les zones del jaciment.
Recerca
(01/04/2020)

Aquest mes de març ha retornat la missió arqueològica a lʼantiga ciutat egípcia dʼOxirrinc. Si bé enguany els treballs han hagut de finalitzar abans del previst a causa de lʼepidèmia per COVID-19, la campanya ha permès aprofundir en lʼestudi dʼestructures arquitectòniques i de rituals funeraris des de lʼèpoca saïta (corresponent al període tardà dʼEgipte, que comença al segle VII aC) fins al període cristianobizantí.

Vista d’una de les zones del jaciment.
Vista d’una de les zones del jaciment.
Recerca
01/04/2020

Aquest mes de març ha retornat la missió arqueològica a lʼantiga ciutat egípcia dʼOxirrinc. Si bé enguany els treballs han hagut de finalitzar abans del previst a causa de lʼepidèmia per COVID-19, la campanya ha permès aprofundir en lʼestudi dʼestructures arquitectòniques i de rituals funeraris des de lʼèpoca saïta (corresponent al període tardà dʼEgipte, que comença al segle VII aC) fins al període cristianobizantí.

Els treballs sʼhan centrat en la zona del jaciment de lʼanomenada Necròpolis Alta. Sʼhi han realitzat estudis antropològics dels difunts inhumats i tasques de consolidació i restauració de pintures murals i de diferents objectes recuperats durant lʼexcavació. També sʼha actuat en les restes del gran edifici religiós dʼèpoca cristianobizantina que es troba al jaciment. Se nʼhan recuperat nombrosos elements constructius com lesenes, cornises i fragments pertanyents a arcs profusament decorats amb temes vegetals, florals, geomètrics i zoomorfs. Cal destacar les restes dʼun papir amb una inscripció en grec, actualment en estudi, i una làpida funerària inscrita en copte.

Durant la campanya sʼhan localitzat un total de sis noves tombes individuals dʼèpoca saïtopersa i dues del període romà. És la primera vegada que es localitzen tombes saïtoperses sota els fonaments de tombes dʼèpoca romana. Sʼhan fet diverses troballes relacionades amb les inhumacions dʼèpoca bizantina, com ara tinters i arracades de bronze, òstracons (trossos de terrissa emprats per escriure-hi) o una làpida funerària presumptament dʼun llibert (libertus), un esclau alliberat que havia pogut prosperar i va encarregar una estela ben tallada.

Finalment, durant la missió s'han fet treballs topogràfics, de fotogrametria i 3D, així com imatges aèries.

Lʼexcavació del jaciment dʼOxirrinc és un projecte impulsat per lʼInstitut dʼEstudis del Pròxim Orient Antic (IPOA) de la UB, el Ministeri de Cultura i Esport, la Universitat Paul Valéry - Montpeller 3, la Fundació Palarq i la Societat Catalana dʼEgiptologia.