Neix la Càtedra Professor Manuel Serra Domínguez dʼEstudis de Dret Processal

El rector Joan Elias i Francisco Ramos, director de la Fundació Privada Manuel Serra Domínguez.
El rector Joan Elias i Francisco Ramos, director de la Fundació Privada Manuel Serra Domínguez.
Acadèmic
(14/12/2018)

Sʼha constituït la Càtedra Professor Manuel Serra Domínguez dʼEstudis de Dret Processal. Creada amb lʼobjectiu de fomentar la recerca i la millora de la qualitat docent del dret processal, la nova càtedra és un reconeixement a Manuel Serra Domínguez, catedràtic de Dret Processal mort fa cinc anys que va desenvolupar a la UB gairebé tota la seva reconeguda trajectòria acadèmica, amb una important projecció internacional.

 

El rector Joan Elias i Francisco Ramos, director de la Fundació Privada Manuel Serra Domínguez.
El rector Joan Elias i Francisco Ramos, director de la Fundació Privada Manuel Serra Domínguez.
Acadèmic
14/12/2018

Sʼha constituït la Càtedra Professor Manuel Serra Domínguez dʼEstudis de Dret Processal. Creada amb lʼobjectiu de fomentar la recerca i la millora de la qualitat docent del dret processal, la nova càtedra és un reconeixement a Manuel Serra Domínguez, catedràtic de Dret Processal mort fa cinc anys que va desenvolupar a la UB gairebé tota la seva reconeguda trajectòria acadèmica, amb una important projecció internacional.

 

El primer tema objecte dʼinvestigació de la càtedra serà lʼordre públic comunitari. Igualment, posarà en marxa un projecte dʼinnovació docent que tindrà com a objectiu realitzar simulacions judicials. Entre altres iniciatives, organitzarà trobades nacionals i internacionals dʼexperts i cooperarà amb grups de recerca, preferentment de la Facultat de Dret de la UB, per sol·licitar projectes de recerca dʼàmbit català, espanyol i europeu. Així mateix, donarà suport a tesis doctorals i potenciarà publicacions sobre els temes dʼinterès que li són propis.

La càtedra sʼadscriu a la Facultat de Dret i té el patrocini de la Fundació Privada Manuel Serra Domínguez.