Neix el nou institut de recerca Barcelona Economics Analysis Team

El nou institut es proposa atraure finançament, estudiants de postgrau d’alt nivell i el millor talent d’arreu del món.
El nou institut es proposa atraure finançament, estudiants de postgrau d’alt nivell i el millor talent d’arreu del món.
Recerca
(17/07/2017)

El nou institut de recerca Barcelona Economics Analysis Team (BEAT), integrat per trenta-cinc investigadors dels diversos departaments de la Facultat dʼEconomia i Empresa i que pertanyen a set grups de recerca consolidats (GRC) per la Generalitat de Catalunya, té lʼobjectiu de generar recerca de qualitat a lʼentorn de tres eixos: el comportament, els mercats i els jocs; la macroeconomia, el desenvolupament i el comerç, i el medi ambient, la sostenibilitat i el benestar.

El nou institut es proposa atraure finançament, estudiants de postgrau d’alt nivell i el millor talent d’arreu del món.
El nou institut es proposa atraure finançament, estudiants de postgrau d’alt nivell i el millor talent d’arreu del món.
Recerca
17/07/2017

El nou institut de recerca Barcelona Economics Analysis Team (BEAT), integrat per trenta-cinc investigadors dels diversos departaments de la Facultat dʼEconomia i Empresa i que pertanyen a set grups de recerca consolidats (GRC) per la Generalitat de Catalunya, té lʼobjectiu de generar recerca de qualitat a lʼentorn de tres eixos: el comportament, els mercats i els jocs; la macroeconomia, el desenvolupament i el comerç, i el medi ambient, la sostenibilitat i el benestar.

En concret, els membres fundadors del nou institut pertanyen als GRC següents: Centre dʼAnàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials (CAEPS), Centre de Recerca dʼEconomia del Benestar (CREB), Grup de Recerca en Creativitat, Innovació i Transformació Urbana (CRIT), Economia, Energia i Pressions Ambientals (EEEP), Història i Desenvolupament Econòmics (HDE), Optimització i Jocs Dinàmics en Economia i Finances (ODEF), i Teoria de Jocs i Mercats dʼAssignació (TJMA).


El BEAT suposa un pas més en el procés natural de construcció de massa crítica a la Facultat dʼEconomia i Empresa. En aquest sentit, lʼany passat el nombre de departaments del centre es va reduir de sis a tres (Economia; Econometria, Estadística i Economia Aplicada; i Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial), a més dʼun departament interdisciplinari (Departament dʼHistòria Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial).


El nou institut es proposa atraure finançament, estudiants de postgrau dʼalt nivell i el millor talent dʼarreu del món, entre dʼaltres. Un altre aspecte clau del BEAT serà el reforç de la relació entre investigadors i societat, amb lʼànim dʼerigir-se com a centre de referència per als sectors públic i privat. En resum, aquesta plataforma vol contribuir a sostenir la reputació dʼexcel·lència internacional de la Universitat de Barcelona. Dins dʼaquesta estratègia, el Comitè Executiu i lʼequip directiu del nou institut rebran el consell i lʼassessorament dʼun grup de vuit investigadors de prestigi internacional, especialitzats en àmbits inclosos dins dels eixos de recerca del BEAT.


Lʼacte oficial de presentació de lʼinstitut tindrà lloc el 25 dʼoctubre de 2017 a lʼAula Magna de lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona. La professora i investigadora de la Universitat de Princeton Alícia Adserà serà lʼencarregada de pronunciar el discurs inaugural. Lʼacte també inclourà presentacions de la recerca de diversos membres del BEAT, així com una taula rodona sobre els reptes actuals en lʼàmbit de les polítiques públiques.