Neix el consorci ADVANCECAT per impulsar les teràpies avançades a Catalunya

El projecte ADVANCECAT és una acceleradora liderada per la Universitat de Barcelona i Ferrer, i formada per divuit entitats de l’àmbit de la salut.
El projecte ADVANCECAT és una acceleradora liderada per la Universitat de Barcelona i Ferrer, i formada per divuit entitats de l’àmbit de la salut.
Recerca
(15/11/2016)

Facilitar lʼarribada de les teràpies avançades des de les fases preclíniques fins a la producció industrial i lʼaplicació clínica: aquest és lʼobjectiu del projecte ADVANCECAT, una acceleradora liderada per la Universitat de Barcelona (UB) i Ferrer, i formada per divuit entitats de lʼàmbit de la salut entre les quals hi ha dues universitats, dotze instituts de recerca biomèdica o fundacions privades i quatre empreses.

El projecte ADVANCECAT és una acceleradora liderada per la Universitat de Barcelona i Ferrer, i formada per divuit entitats de l’àmbit de la salut.
El projecte ADVANCECAT és una acceleradora liderada per la Universitat de Barcelona i Ferrer, i formada per divuit entitats de l’àmbit de la salut.
Recerca
15/11/2016

Facilitar lʼarribada de les teràpies avançades des de les fases preclíniques fins a la producció industrial i lʼaplicació clínica: aquest és lʼobjectiu del projecte ADVANCECAT, una acceleradora liderada per la Universitat de Barcelona (UB) i Ferrer, i formada per divuit entitats de lʼàmbit de la salut entre les quals hi ha dues universitats, dotze instituts de recerca biomèdica o fundacions privades i quatre empreses.

ADVANCECAT, que està integrat en la comunitat NEXTHEALTH, coordinada per Biocat, pretén crear una estructura organitzativa per accelerar el desenvolupament de nous medicaments de teràpies avançades, agrupant els actors del sector tant públics com privats per a una millor gestió dels recursos amb la finalitat dʼobtenir el màxim profit del sistema de salut català. Els eixos principals de treball se centren a potenciar les teràpies cel·lulars i lʼenginyeria de teixits, impulsar les aproximacions de teràpia gènica, incloent-hi la immunoteràpia, i desenvolupar automatismes de producció per facilitar una major aplicació clínica.

El projecte també pretén reforçar el sector industrial català impulsant la identificació de mecanismes i protocols que permetin la producció industrial dʼaquests medicaments. Potenciar la interacció dels centres de recerca i hospitals amb el teixit empresarial compromès en aquests tipus de teràpies fomentarà la ràpida transició dʼaquests nous medicaments al sistema sanitari, que dʼaltra manera necessitarien en molts casos llargs períodes de desenvolupament.

El consorci disposa dʼun pressupost inicial de més de 2,8 milions dʼeuros, dels quals 969.352,28 euros estan desenvolupats amb el suport d'ACCIÓ, l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya, i cofinançats per la Unió Europea en el marc del programa operatiu Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Catalunya 2014-2020. 

 

Projectes de teràpia avançada a Catalunya

Les teràpies avançades són medicaments dʼús humà basats en cèl·lules (teràpia cel·lular), gens (teràpia gènica) o teixits (enginyeria tissular). A Espanya hi ha prop de vint nous medicaments en desenvolupament clínic, vuit dels quals es duen a terme a Catalunya. Dʼaltra banda, actualment a Catalunya hi ha diferents unitats de producció cel·lular i dʼenginyeria de teixits, una dʼelles a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona (UB), una altra a lʼHospital Clínic de Barcelona i una tercera al Banc de Sang i Teixits (BST); dʼaquestes, la de la UB té capacitat també per produir medicaments de teràpia gènica.

Alguns dels projectes destacats de teràpies avançades que sʼimpulsaran en lʼentorn del projecte ADVANCECAT són:

Immunoteràpia per a aplicacions clíniques
Una de les aplicacions amb més potencial en el camp de la immunoteràpia són els anomenats CAR (de lʼanglès chimeric antigen receptor - engineered lymphocytes). Aquesta tècnica consisteix a extreure limfòcits T dʼun pacient a partir de sang i «entrenar-los» a reconèixer i destruir el càncer mitjançant la modificació genètica per expressar un receptor quimèric i específic de les cèl·lules cancerígenes. Aquesta tecnologia és la que sʼestà produint i aplicant dins del projecte ARI (Assistència Recerca Intensiva), liderat per lʼHospital Clínic i lʼInstitut dʼInvestigació Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS), i que sʼinvestiga a lʼHospital de la Santa Creu i Sant Pau.

La immunoteràpia també sʼempra actualment per produir la vacuna cel·lular contra el virus de la sida —una vacuna que ja sʼestà aplicant en pacients en un assaig clínic de lʼHospital Clínic en curs amb cèl·lules íntegrament produïdes a Barcelona—, i en el tractament de les complicacions infeccioses dels pacients trasplantats, administrant cèl·lules T que reconeixen els virus que les provoquen. Aquesta darrera estratègia ha estat desenvolupada pel Banc de Sang i Teixits (BST) i implica la creació dʼun registre de donants voluntaris adequats.

Regeneració de teixits per a diferents malalties
En el context dʼADVANCECAT, sʼestan emprant diferents tipus de cèl·lules mare en assajos clínics amb la finalitat de regenerar teixits, molts dels quals estan associats al sistema locomotor. Aquestes tecnologies poden ajudar a millorar la vida de persones que pateixen malalties o afectacions que els provoquen gran dolor, així com millorar el tractament dʼesportistes dʼalt nivell, amb la participació de la Universitat de Barcelona (UB), Bioibérica, FCBarcelona Universitas - Muscletech Network, Fundació Bosch i Gimpera (FBG), Fundació Leitat - Muscletech Network (FLeitat), Hospital Universitari Vall dʼHebron - Institut de Recerca (VHIR) i Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). Aquests tractaments van des de la utilització de cèl·lules mare extretes de moll dʼos o greix fins a les cèl·lules mare pluripotents. En el marc dʼADVANCECAT també es realitzaran estudis translacionals per aplicar aquestes cèl·lules en pacients afectats per malalties cardiovasculars o neurològiques, en projectes que involucren la Universitat de Barcelona (UB), la Barcelona Macula Foundation, Bioibérica i el Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB).

Teixits artificials per a la reconstrucció dʼòrgans danyats
Una part rellevant de la medicina regenerativa de teixits és la matriu extracel·lular. Els esforços conjunts de molts integrants dʼADVANCECAT, liderats per lʼInstitut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i lʼInstitut dʼInvestigacions en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), permetran accelerar aquest tipus de teràpies, que van des de la descel·lularització de teixits humans que permeten obtenir la matriu extracel·lular natural, fins al desenvolupament de nous mètodes de producció artificial de matriu extracel·lular mitjançant impressores de material biològic o bioprinters, incloent-hi tècniques d'impressió 3D.

 

Entitats que formen part del projecte ADVANCECAT

Universitat de Barcelona (líder), Ferrer (colíder), Banc de Sang i Teixits, Barcelona Macula Foundation, Bioibérica SA, Butler Scientifics SL, Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, Fundació Bosch i Gimpera, FC Barcelona Universitas - Muscletech Network, Fundació Hospital Universitari Vall dʼHebron - Institut de Recerca, Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya, Fundació Institut dʼInvestigacions en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Fundació Institut de Recerca de lʼHospital de la Santa Creu i Sant Pau, Fundació Leitat - Muscletech Network, Institut dʼInvestigació Biomèdica August Pi i Sunyer, Institut dʼInvestigació Biomèdica de Bellvitge, Tecnologia Regenerativa Qrem, i Universitat Autònoma de Barcelona.

El projecte està integrat en la comunitat NEXTHEALTH, coordinada per Biocat.