Botes de muntanya, binocles i llanternes per col·laborar en el cens de rapinyaires nocturns

Els voluntaris són guiats per equips d’experts que els ajuden a identificar el cant dels mascles durant l’època de zel.
Els voluntaris són guiats per equips d’experts que els ajuden a identificar el cant dels mascles durant l’època de zel.
Institucional
(10/01/2019)

Abric, binocles, botes de muntanya, llanterna, guia sonora per identificar el cant dʼaus, llibreta i llapis són elements de lʼequipament recomanat als voluntaris que participen un any més en el cens de rapinyaires nocturns al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i lʼObac. Aquesta iniciativa està impulsada pel Centre de Monitoratge de la Biodiversitat de Muntanyes Mediterrànies (CMBMM), una entitat creada el 2016 per la Universitat de Barcelona i la Diputació de Barcelona, dirigida pel professor Joan Real, de la Facultat de Biologia i de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat de la UB (IRBio).

Els voluntaris són guiats per equips d’experts que els ajuden a identificar el cant dels mascles durant l’època de zel.
Els voluntaris són guiats per equips d’experts que els ajuden a identificar el cant dels mascles durant l’època de zel.
Institucional
10/01/2019

Abric, binocles, botes de muntanya, llanterna, guia sonora per identificar el cant dʼaus, llibreta i llapis són elements de lʼequipament recomanat als voluntaris que participen un any més en el cens de rapinyaires nocturns al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i lʼObac. Aquesta iniciativa està impulsada pel Centre de Monitoratge de la Biodiversitat de Muntanyes Mediterrànies (CMBMM), una entitat creada el 2016 per la Universitat de Barcelona i la Diputació de Barcelona, dirigida pel professor Joan Real, de la Facultat de Biologia i de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat de la UB (IRBio).

 

Aquest cens és una activitat participativa i oberta a totes les persones interessades en la natura, la conservació de la biodiversitat, les aus rapinyaires i els espais naturals. Se centra en dues zones del parc —el vessant est i la serra de lʼObac—, que seran monitoritzades tres cops, del desembre passat fins al febrer dʼenguany. Per censar la població de rapinyaires nocturns a Sant Llorenç i veureʼn lʼevolució en el temps, els voluntaris són guiats per equips dʼexperts que els ajuden a identificar el cant dels mascles durant lʼèpoca de zel. Un cop acabat el cens, els responsables del CMBMM analitzaran les dades facilitades pels observadors i elaboraran un informe sobre el cens de biodiversitat de rapinyaires que serà compartit amb tots els participants en aquesta activitat.

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i lʼObac és lʼhàbitat natural de moltes espècies de rapinyaires que es crien en cingles i als boscos, com ara el gamarús o cabrota (Strix aluco) i el duc (Bubo bubo). LʼEquip de Biologia de la Conservació que dirigeix el professor Joan Real, membre del  Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, va iniciar els primers censos de rapinyaires en aquest parc natural fa més de trenta anys, una tasca que va ser clau per identificar una de les poblacions de cabrota més denses de tot Catalunya. Segons les dades poblacionals més recents, la població del duc va a la baixa mentre que la de la cabrota sembla mantenir-se al llarg del temps.    
       
Ubicat a la masia de la Mata, lʼoficina del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i lʼObac, el Centre de Monitoratge de la Biodiversitat de Muntanyes Mediterrànies és una iniciativa pionera al territori català i a tot lʼEstat en lʼàmbit dʼestudi de la gestió i conservació de la biodiversitat. Lʼobjectiu del centre és crear uns indicadors de la biodiversitat a partir de protocols de seguiment que sʼimplementaran en una primera fase al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i lʼObac com a àrea pilot, i que es podran extrapolar a altres espais amb ecosistemes mediterranis a través de la col·laboració científica i institucional.