Montserrat Vendrell assumeix la Direcció General del Parc Científic de Barcelona

Montserrat Vendrell, nova directora general del Parc Científic de Barcelona (PCB).
Montserrat Vendrell, nova directora general del Parc Científic de Barcelona (PCB).
Recerca
(10/04/2014)

El Patronat de la Fundació Parc Científic de Barcelona (PCB) ha aprovat avui dijous, 10 dʼabril, a proposta del rector de la Universitat de Barcelona, Dr. Dídac Ramírez, el nomenament de Montserrat Vendrell com a directora general del Parc Científic de Barcelona (PCB), responsabilitat que compaginarà amb les seves funcions al capdavant del Biocat, lʼentitat que promou i dinamitza el sector de les ciències de la vida a Catalunya.

Montserrat Vendrell, nova directora general del Parc Científic de Barcelona (PCB).
Montserrat Vendrell, nova directora general del Parc Científic de Barcelona (PCB).
Recerca
10/04/2014

El Patronat de la Fundació Parc Científic de Barcelona (PCB) ha aprovat avui dijous, 10 dʼabril, a proposta del rector de la Universitat de Barcelona, Dr. Dídac Ramírez, el nomenament de Montserrat Vendrell com a directora general del Parc Científic de Barcelona (PCB), responsabilitat que compaginarà amb les seves funcions al capdavant del Biocat, lʼentitat que promou i dinamitza el sector de les ciències de la vida a Catalunya.

Montserrat Vendrell va estar vinculada al Parc Científic de Barcelona —el primer parc científic de lʼEstat espanyol— des dels inicis, on va ocupar els càrrecs de directora científica (1997-2005) i de subdirectora general (2005-2007). Al llarg de la seva carrera professional al PCB, va assumir diferents competències en la direcció i gestió del projecte, com ara la planificació estratègica, lʼexecució de serveis científics i tecnològics, el disseny i la gestió de la bioincubadora, i les relacions internacionals del Parc, especialment en les xarxes relacionades amb la biomedicina i la biotecnologia.

La nova directora del PCB compatibilitzarà aquest càrrec amb la seva tasca al Biocat, lʼentitat impulsora del bioclúster català, que dirigeix des de lʼany 2007. «El Parc és un instrument de país per fomentar la innovació en el camp de les ciències de la vida i, per tant, la seva missió i estratègia sʼalineen del tot amb els objectius del Biocat, que no són altres que impulsar i fer créixer aquest sector a Catalunya», ha assenyalat Montserrat Vendrell. «Una direcció única permet fer economies dʼescala i garantir la incardinació del PCB en lʼestratègia de desenvolupament de la Bioregió de Catalunya. Un i altre són projectes plurals, lʼèxit dels quals raurà a aplegar voluntats i generar sinergies entre els diferents agents implicats».

 El nomenament de Montserrat Vendrell coincideix amb lʼinici de les obres dʼadequació dels nous espais de Biocat en el recinte del PCB, on lʼentitat té previst traslladar-se en el segon semestre dʼaquest any. La nova ubicació de Biocat, que va ser decidida mesos enrere en virtut dʼun acord de col·laboració entre Biocat i el Parc, permetrà a la fundació beneficiar-se de les sinergies del dens entorn científic i empresarial que ofereix el PCB.

 Montserrat Vendrell (Barcelona, 1964) és doctora en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona (1991), màster en Comunicació Científica per la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, 1997) i grau executiu en Direcció General per lʼEscola de Negocis IESE (PDG-2007). Després dʼuna trajectòria de més de deu anys en recerca biomèdica com a investigadora postdoctoral a lʼInstitut Roche de Biologia Molecular (Nova Jersey, EUA, 1992-1995) i a lʼInstitut de Biologia Molecular de Barcelona del Consell Superior dʼInvestigacions Científiques (CSIC, 1987-1991; 1995-97), es va incorporar al Parc Científic de Barcelona (1997-2007).

 El 2004, Vendrell va impulsar la creació dʼun grup de treball, integrat per diferents agents del sector de les biociències, la Generalitat de Catalunya i lʼAjuntament de Barcelona, per desenvolupar el pla estratègic de la futura organització de bioclúster a Catalunya, el Biocat, que es va constituir finalment el 2006. Des de lʼabril del 2007, Montserrat Vendrell és la directora general dʼaquesta entitat, que coordina i promou la BioRegió de Catalunya —el clúster de la biotecnologia, la biomedicina i les tecnologies mèdiques innovadores a Catalunya—, actualment integrada per 512 empreses, 56 centres de recerca, 17 hospitals universitaris, 11 parcs científics i tecnològics i 11 universitats, dues grans infraestructures de recerca i diversitat de plataformes i xarxes de suport a la transferència de coneixement i dʼinnovació.

Des del març del 2012, Vendrell presideix també el Consell Europeu de Bioregions (CEBR), la primera xarxa europea de suport a la biotecnologia, creada el 2006 i integrada per prop dʼun centenar de membres, entre els quals hi ha el Biocat.

El rector, Dr. Dídac Ramírez, ha agraït la tasca duta a terme per Salvador Maluquer des del 19 de març del 2012 fins al 14 de gener del 2014, període durant el qual va assumir les tasques de director general del Parc Científic de Barcelona.