Miquel Martínez coordinarà un organisme constituït pel Consell Interuniversitari de Catalunya per millorar la formació dels futurs mestres

Miquel Martínez Martín.
Miquel Martínez Martín.
(04/07/2013)

 

Els degans de les diferents facultats de Formació del Professorat de les universitats públiques i privades catalanes, després de mesos de negociacions amb la Conselleria dʼEnsenyament i la Secretaria dʼUniversitats i Recerca de la Generalitat, han arribat a un acord per impulsar i avaluar una sèrie de canvis metodològics en els graus dʼEducació Infantil, de Primària, i especialment en les dobles titulacions que es posaran en marxa a partir del curs que ve. Un consell de coordinació —format per 16 representants de les universitats, dos dʼEnsenyament i dos dʼUniversitats— serà lʼencarregat de posar en marxa, fer el seguiment i avaluar aquest pla de millora i innovació en la formació de mestres. El coordinador del consell i director dʼaquest programa és el catedràtic de Teoria de lʼEducació de la UB Miquel Martínez.
Miquel Martínez Martín.
Miquel Martínez Martín.
04/07/2013

 

Els degans de les diferents facultats de Formació del Professorat de les universitats públiques i privades catalanes, després de mesos de negociacions amb la Conselleria dʼEnsenyament i la Secretaria dʼUniversitats i Recerca de la Generalitat, han arribat a un acord per impulsar i avaluar una sèrie de canvis metodològics en els graus dʼEducació Infantil, de Primària, i especialment en les dobles titulacions que es posaran en marxa a partir del curs que ve. Un consell de coordinació —format per 16 representants de les universitats, dos dʼEnsenyament i dos dʼUniversitats— serà lʼencarregat de posar en marxa, fer el seguiment i avaluar aquest pla de millora i innovació en la formació de mestres. El coordinador del consell i director dʼaquest programa és el catedràtic de Teoria de lʼEducació de la UB Miquel Martínez.

 

El consell farà un seguiment acurat de lʼevolució de les dobles titulacions dʼInfantil i de Primària que es posen en marxa el curs vinent a la UB, la URV, la UdL, la UdG, la UVic i la UIC, però també dʼaltres experiències innovadores que sʼestan fent a la resta de graus que ja funcionen, com ara la línia en anglès del grau dʼEducació Primària a la UAB.
 
Miquel Martínez Martín és catedràtic de Teoria de lʼEducació i membre del Grup de Recerca Consolidat en Educació Moral (GREM) de la UB. Ha estat degà de la Facultat de Pedagogia (1986-1991), director de lʼInstitut de Ciències de lʼEducació (2002-2009) i vicerector de Docència i Estudiants de la UB (1994-2001). La seva activitat acadèmica docent i investigadora comprèn aspectes com ara lʼaprenentatge ètic, lʼaxiologia i lʼeducació en valors i ciutadania, així com la política i prospectiva de lʼeducació. Ha estat professor convidat a diferents universitats i participa com a consultor i avaluador en organitzacions i administracions educatives a escala nacional i internacional. És membre de la Comissió dʼAvaluació de la Recerca de lʼAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i codirector de Lʼestat de lʼeducació a Catalunya. Anuari, de la Fundació Jaume Bofill.
 
Les facultats de Formació del Professorat han unit els plans dʼestudis dels graus dʼInfantil i de Primària en una sola titulació de cinc anys amb més crèdits per curs (una mitjana de 70 en lloc dels 60 habituals) i més hores de pràctiques. Martínez explica alguns dels avantatges de la doble titulació: «Permet una formació més completa i més rica, en incorporar a la formació de mestre dʼeducació infantil un conjunt de coneixements, capacitats i competències que van més enllà del que cal saber i saber fer per al període de zero a sis anys. A més, proporcionarà una perspectiva dʼanàlisi més àmplia sobre la pràctica docent a lʼaula i al centre, així com sobre el desenvolupament i lʼaprenentatge de lʼalumnat». Igualment, Martínez assenyala que el nou grau «integrarà en la formació del mestre dʼeducació primària una visió més completa del desenvolupament i lʼaprenentatge des dels primers anys de vida i li permetrà conèixer estratègies i pràctiques pròpies de lʼeducació infantil que poden ser font de millora i innovació en lʼeducació primària».
 
Tal com explica Martínez, «es pretén que els equips docents responsables dels nous dobles graus es constitueixin en equips dʼinnovació i recerca, que, amb la col·laboració necessària, analitzin la pràctica docent, introdueixin millores en el model formatiu i nʼavaluïn lʼimpacte». «El consell —afegeix— constituirà grups de treball per fer el seguiment i lʼavaluació de les innovacions que les universitats estiguin desenvolupant; per exemple, lʼèmfasi en lʼús docent dʼuna llengua estrangera, les pràctiques simultànies a la docència teòrica des del primer any, la valoració dels punts forts i febles de la implantació dels graus, just ara quan acaba la primera promoció, i lʼimpuls de noves millores i innovacions en relació amb el model formatiu i els continguts dʼaprenentatge».
 
Lʼobjectiu del nou organisme és estimular tota lʼoferta formativa, no només la de les dobles titulacions, per potenciar en els futurs mestres competències com ara el lideratge, el treball en equip, lʼhabilitat comunicativa, la cultura de lʼavaluació i la recerca, així com les metodologies centrades en lʼalumne, per exemple el treball per projectes.
 
Martínez assegura que «la doble titulació no pretén substituir lʼespecificitat de les ara existents, en especial la dʼeducació infantil en el període 0-3, que té una llarga tradició i un reconeixement merescut al nostre país i que requereix una formació especialitzada».
 
Tot això anirà acompanyat dʼuna reducció del 15 % en les places dels graus ordinaris de mestre, unes 500 menys que aquest curs, tot i que les 190 noves places de les dobles titulacions deixaran la reducció global al voltant de les 300 places. Aquesta davallada busca tornar als nivells del 2007, any en què la demanda dʼaquests graus va començar a créixer fins a arribar al màxim del curs 2011-2012, sense que aquest creixement sʼhagi vist absorbit pel mercat laboral.