La meteorització de roques genera bona part del diòxid de carboni en llacs i embassaments

Més del 90 % dels llacs i embassaments del món estan sobresaturats de CO2 dissolt a l’aigua.
Més del 90 % dels llacs i embassaments del món estan sobresaturats de CO2 dissolt a l’aigua.
Recerca
(27/01/2015)

Prop de la meitat de les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels llacs de tot el món són el resultat dʼun procés que no sʼhavia considerat fins ara: la meteorització de les roques de la conca. Aquesta és una de les principals conclusions dʼun article científic publicat per la revista Nature Geoscience i signat pels experts Rafael Marcé (Institut Català de Recerca de lʼAigua-ICRA i Departament dʼEcologia de la UB); Josep-Anton Morguí (Departament dʼEcologia de la UB i Institut Català de Ciències del Clima, IC3), i Biel Obrador, Joan Lluís Riera, Pilar López i Joan Armengol (Departament dʼEcologia de la UB

 

Més del 90 % dels llacs i embassaments del món estan sobresaturats de CO2 dissolt a l’aigua.
Més del 90 % dels llacs i embassaments del món estan sobresaturats de CO2 dissolt a l’aigua.
Recerca
27/01/2015

Prop de la meitat de les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels llacs de tot el món són el resultat dʼun procés que no sʼhavia considerat fins ara: la meteorització de les roques de la conca. Aquesta és una de les principals conclusions dʼun article científic publicat per la revista Nature Geoscience i signat pels experts Rafael Marcé (Institut Català de Recerca de lʼAigua-ICRA i Departament dʼEcologia de la UB); Josep-Anton Morguí (Departament dʼEcologia de la UB i Institut Català de Ciències del Clima, IC3), i Biel Obrador, Joan Lluís Riera, Pilar López i Joan Armengol (Departament dʼEcologia de la UB

 

Per què els llacs estan carregats de CO2?

Més del 90 % dels llacs i embassaments del món estan sobresaturats de CO2 dissolt a lʼaigua. Això fa que la majoria dʼaquests ecosistemes aquàtics emetin CO2 a lʼatmosfera de manera natural, un procés que afecta el cicle global del carboni que controla el clima a la Terra.

Tal com explica Rafael Marcé, primer autor de lʼarticle, «fins ara, es pensava que el mecanisme principal que explicava les emissions de CO2 als llacs era lʼactivitat dels organismes aquàtics, és a dir, la respiració, un procés que genera CO2 que sʼallibera al medi». «El nostre estudi —continua Marcé— suggereix que la meteorització de les roques és un procés tant o més important en el balanç de carboni dʼaquests ecosistemes, i posa en qüestió la hipòtesi tradicional per explicar lʼorigen de la sobresaturació de CO2 als llacs».

La meteorització és un lent procés de dissolució de les roques quan entren en contacte amb lʼatmosfera. Aquest procés químic de dissolució genera CO2, una molècula que lʼaigua arrossega a través del sòl fins a arribar als rius, llacs i embassaments. Biel Obrador fa el paral·lelisme següent: «Podríem dir que gran part del CO2 que emeten els llacs i els embassaments és similar a lʼalè de les roques».

 

Meteorització: un fenomen a escala global

Aquest treball científic, el primer que quantifica lʼimpacte de la meteorització de les roques en el balanç de les emissions de CO2 als llacs, sʼha centrat en lʼestudi del paper dels llacs com a destinació del carboni procedent de la conca hidrogràfica. Com a sistemes model, sʼhan estudiat dades dʼun total de cent un embassaments repartits per tota la península Ibèrica i representatius dʼun ampli rang de condicions geològiques i ambientals. La potència de lʼestudi es troba precisament en el fet que es fa una estimació de la importància dʼaquest procés en tots els llacs del món, expliquen els autors.

Segons les conclusions, el fenomen de la meteorització de les roques de la conca és especialment important en llacs ubicats al tròpic i a latituds temperades, i no tant a les zones boreals. Per tant, els efectes del procés de meteorització no serien només significatius en àrees del món amb una geologia dominada per les roques calcàries, sinó que tindria una rellevància a escala global.

 
Més informació:

Rafael Marcé, Biel Obrador, Josep-Anton Morguí, Joan Lluís Riera, Pilar López i Joan Armengol. «Carbonate weathering as a driver of CO2 supersaturation in lakes». Nature Geoscience, gener de 2015. DOI: 10.1038/ngeo2341