Meteosim implanta a Riad un sistema pioner al món de gestió integral de la qualitat de lʼaire

Oriol de Tera, director general de Meteosim. Foto: PCB
Oriol de Tera, director general de Meteosim. Foto: PCB
Recerca
(17/06/2019)

La spin-off de la UB Meteosim, amb seu al Parc Científic de Barcelona (PCB), ha implantat a Riad un sistema pioner al món que permet a la capital de lʼAràbia Saudita i a la seva àrea metropolitana integrar en una mateixa plataforma el pronòstic de qualitat de lʼaire a la ciutat, la gestió dʼemergències químiques atmosfèriques i la presa de decisions preventives i correctores relacionades.

Oriol de Tera, director general de Meteosim. Foto: PCB
Oriol de Tera, director general de Meteosim. Foto: PCB
Recerca
17/06/2019

La spin-off de la UB Meteosim, amb seu al Parc Científic de Barcelona (PCB), ha implantat a Riad un sistema pioner al món que permet a la capital de lʼAràbia Saudita i a la seva àrea metropolitana integrar en una mateixa plataforma el pronòstic de qualitat de lʼaire a la ciutat, la gestió dʼemergències químiques atmosfèriques i la presa de decisions preventives i correctores relacionades.

El projecte —que Meteosim ha desenvolupat amb Advisian, la divisió ambiental de Worley Parsons, enginyeria líder mundial— combina la modelització numèrica del temps amb dades massives (cada dia, el sistema genera i analitza 1.000 milions de dades). Dʼaquesta manera, sʼaconsegueix pronosticar el nivell de la qualitat de lʼaire a cada carrer.

«Actualment, aquest és el projecte operatiu més ambiciós del món en qualitat de lʼaire. Sʼhan integrat totes les fonts dʼemissió que corresponen a una ciutat de vuit milions dʼhabitants, enmig del desert, amb trànsit dens i amb lʼafegit de la potent indústria de la zona Oil & Gas», afirma Oriol de Tera, director general de Meteosim.

El sistema de Riad és una evolució lògica de Meteosim, un referent mundial en serveis meteorològics i en qualitat de lʼaire que utilitza les tècniques més avançades de modelització numèrica. Aquesta tecnologia permet treballar amb informació atmosfèrica en diferents horitzons temporals (passat, present i futur), i obre un interessant camp de possibilitats a lʼhora dʼadoptar mesures dʼactuació preventives —a més de correctores o mitigadores— que millorin la qualitat de lʼaire que respira la població.

«El nostre projecte de Riad sʼemmarca en la gestió ambiental de les grans metròpolis. La qualitat de lʼaire és un problema que està a lʼagenda de totes les ciutats del planeta, perquè té elevats costos sanitaris i, fins i tot, causa la mort prematura de milions de persones», assenyala Oriol de Tera. «Governs dʼarreu del món concentren els esforços a potenciar les ciutats intel·ligents, però quin concepte més propi de ciutat intel·ligent hi pot haver que un sistema per gestionar la qualitat de lʼaire que enllaci meteorologia, trànsit, transport públic i sanitat?», es pregunta el directiu de Meteosim.

De fet, un estudi recent publicat a la revista European Heart Journal eleva a 8,8 milions les morts prematures a tot el món associades, directament o indirectament, a la contaminació atmosfèrica. Aquesta xifra duplica els 4,2 milions estimats fins ara per lʼOrganització Mundial de la Salut (OMS).

Dʼaltra banda, informes com el del Banc Mundial revelen que la contaminació de lʼaire costa a lʼeconomia mundial més de 5 bilions de dòlars en concepte dʼassistència sanitària i social, i 225.000 milions de dòlars per pèrdues dʼingressos laborals. Un altre estudi realitzat el 2016 per lʼOrganització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) estima que si la situació no canvia, lʼany 2060 els costos sʼelevaran fins a una xifra entre els 18 i els 25 bilions de dòlars. 

 

Més informació