Més propostes de la UB per a la Setmana de la Ciència 2014

La inauguració de la Setmana de la Ciència es farà al Parlament de Catalunya el dilluns 17 de novembre, a les 10 hores.
La inauguració de la Setmana de la Ciència es farà al Parlament de Catalunya el dilluns 17 de novembre, a les 10 hores.
Recerca
(14/11/2014)

Un cop més, la UB participa en la nova edició de la Setmana de la Ciència (SCʼ14), una convocatòria que agruparà centenars dʼactes de divulgació del coneixement científic i tecnològic arreu de Catalunya del 14 al 23 de novembre. LʼSCʼ14, que enguany arriba a la dinovena edició, està organitzada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) amb el suport del Departament dʼEconomia i Coneixement i la col·laboració de Gas Natural Fenosa, Esteve, Obra Social la Caixa i Movistar.

La inauguració de la Setmana de la Ciència es farà al Parlament de Catalunya el dilluns 17 de novembre, a les 10 hores.
La inauguració de la Setmana de la Ciència es farà al Parlament de Catalunya el dilluns 17 de novembre, a les 10 hores.
Recerca
14/11/2014

Un cop més, la UB participa en la nova edició de la Setmana de la Ciència (SCʼ14), una convocatòria que agruparà centenars dʼactes de divulgació del coneixement científic i tecnològic arreu de Catalunya del 14 al 23 de novembre. LʼSCʼ14, que enguany arriba a la dinovena edició, està organitzada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) amb el suport del Departament dʼEconomia i Coneixement i la col·laboració de Gas Natural Fenosa, Esteve, Obra Social la Caixa i Movistar.

La inauguració de la Setmana de la Ciència es farà al Parlament de Catalunya el dilluns 17 de novembre, a les 10 hores, amb un acte institucional que inclou la conferència «Podrem eradicar la infecció per VIH en les persones infectades? Paper de la vacuna terapèutica», a càrrec del Dr. Bonaventura Clotet, director de lʼInstitut de Recerca de la Sida IrsiCaixa. Lʼacte inaugural anirà seguit de la jornada «Vacunes, ciència i societat», coordinada per Ricard Guerrero, professor emèrit i membre de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat de la UB (IRBio), i director acadèmic del Barcelona Knowledge Hub de lʼAcadèmia Europaea. Clourà la jornada lʼexpert Antoni Trilla, professor del Departament de Salut Pública de la UB i director de la Unitat dʼAvaluació, Suport i Prevenció de lʼHospital Clínic.

LʼSCʼ14 oferirà un ampli ventall dʼactivitats multidisciplinàries de divulgació cientificotecnològica a tot el territori català, fonamentalment conferències i taules rodones, jornades de portes obertes a centres de recerca i museus, cursos i tallers i exposicions, accessibles gratuïtament per a públics molt diversos. A la UB, les activitats divulgatives de lʼSCʼ14 han estat coordinades per Josep Barbosa, catedràtic del Departament de Química Analítica, i tenen el suport del Vicerectorat de Recerca, Innovació i Transferència. 

Un cop més, lʼactivitat «La recerca a les universitats» permetrà que alumnes de diferents instituts dʼensenyament secundari puguin descobrir el món de la recerca científica en lʼentorn investigador de la UB. Amb aquesta iniciativa, es vol apropar el món de la Universitat als centres de secundària, a més de remarcar el paper dels avenços científics i tecnològics en la millora de la qualitat de vida de la societat.

A la Facultat de Química, el 19 de novembre tornarà lʼactivitat «La química i el vi», una iniciativa per apropar al públic interessat el paper que té la química en el coneixement del vi i en el procés de millora de la seva qualitat com a producte. En el marc dʼaquesta proposta, es visitaran les instal·lacions del Celler Capçanes i el Parc Tecnològic del Vi (VITEC).

El 20 i 21 de novembre, la Secció de Conservació-Restauració de la Facultat de Belles Arts promou les jornades «La recerca en conservació des de la visió del conservador-restaurador». Les sessions, organitzades amb lʼobjectiu de donar a conèixer la tasca de recerca que duen a terme els investigadors de lʼàmbit de la conservació-restauració de la Facultat, coincideixen enguany amb el trenta-cinquè aniversari de la Facultat de Belles Arts.

Dʼaltra banda, el 19 i el 26 de novembre, la Facultat de Matemàtiques de la UB acollirà la xerrada taller «Problemes de viatjants», amb què es vol abordar exemples típics en matemàtica en què es planteja un simple enunciat la resolució del qual sembla impossible dʼaconseguir. Aquest taller és ideal per aprendre conceptes molt importants i útils en matemàtica, com ara lʼoptimització, els grafs i els algorismes.

Un cop més, el Parc Científic de Barcelona (PCB) també organitza tres iniciatives diferents dins de lʼSCʼ14 amb lʼobjectiu de difondre la recerca a la ciutadania dʼuna manera participativa: el cicle de tallers dʼexperiments científics Fes Recerca!, a la Pedrera, adreçats al públic en general; les jornades de portes obertes Vine a Fer un Doctorat Exprés!, destinades a estudiants de secundària, i un taller de teatre organitzat per als més joves en el marc del programa Recerca a Primària.

 
Altres activitats de la UB que sʼavancen a lʼSCʼ14

La Facultat de Geologia va organitzar The Crystal Day, una jornada dirigida als estudiants que va tenir lloc el dia 5 de novembre. Va arrencar amb la conferència «Un món de cristalls», a càrrec del professor Miquel Àngel Cuevas; a continuació, es va projectar el documental de Javier Trueba El misterio de los cristales gigantes, que va anar seguit dʼun col·loqui amb la participació dʼÀngels Canals. Al llarg del matí, els estudiants van participar en una gimcana cristal·logràfica. Així mateix, també es va poder visitar al vestíbul de la Facultat lʼexposició «Viatge al cristall», lʼadaptació al català de lʼexposició francesa «Voyage dans le cristal», formada per un conjunt de pòsters que permeten descobrir les diferents facetes de la cristal·lografia i dels cristalls.

La recerca submarina va ser lʼeix temàtic de lʼúltima edició de la Mostra de Vídeo Científic que va acollir lʼAula Magna de la Facultat de Biologia el dimecres 12 de novembre. La jornada va incloure la projecció dels documentals El pecio ʻAlbufereta Iʼ, de la Universitat dʼAlacant; Fiesta en las profundidades, del Monterrey Bay Aquarium Research; El barco fenicio ʻMazarrón 2ʼ, de la Universitat dʼAlacant; Predator Island, del grup National Geographic; Hams sense ocells, de la Universitat de Barcelona, i Planet Ocean, del National Geographic. En el marc dʼaquesta mostra, també es va fer una taula rodona, amb el títol «Entre la recerca i la divulgació: com utilitzar les imatges submarines», que va ser moderada per Conxita Àvila, professora del Departament de Biologia Animal de la UB i de lʼIRBio, i coordinadora del projecte Actiquim, engegat el 2007 per estudiar lʼecologia química dʼinvertebrats marins que viuen al fons del mar a lʼAntàrtida. Hi van participar diversos investigadors dels fons marins i els ecosistemes oceànics, com ara els professors Miquel Canals, cap del Grup de Recerca Consolidat Geociències Marines de la UB; Sergi Taboada i Cruz Palacín, del Departament de Biologia Animal i lʼIRBio; Javier Romero, cap del Grup de Recerca Consolidat de Biologia i Ecologia Bentòniques de la UB; Manuel Ballesteros, del Departament de Biologia Animal, i lʼarqueòleg submarí Xavier Nieto.