Més de cinc mil persones han participat enguany en les activitats de La UB Divulga

La II Festa de la Ciència va obrir les portes a la ciutadania a participar, d’una manera lúdica i innovadora, en la recerca que es fa a la Universitat.
La II Festa de la Ciència va obrir les portes a la ciutadania a participar, d’una manera lúdica i innovadora, en la recerca que es fa a la Universitat.
Recerca
(27/07/2016)

La Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de la Universitat de Barcelona organitza i promou cada vegada més activitats de divulgació científica de tots els àmbits del coneixement. Des de la seva creació, lʼany 2008, els formats i les temàtiques de les accions han anat canviant, però totes les activitats comparteixen el fet dʼanar destinades a públics no especialitzats i tenen lʼobjectiu de fomentar lʼinterès social per la ciència i el coneixement, augmentar la cultura científica de la ciutadania i contribuir a incrementar les vocacions científiques en els joves i els infants.

En el curs 2015-2016, la UCC+i ha consolidat moltes de les activitats creades el curs passat: Camins infinits, NanoDivulga o ArqueUB en són alguns exemples. A més, sʼha publicat un nou capítol de la sèrie d'animació Ciència animada i sʼha celebrat la segona edició de la Festa de la Ciència UB, entre d'altres. Així mateix, sʼha ofert un nou espectacle en el marc del projecte, ja consolidat, Theatrum Sapientiae: Pius Font i Quer, passió per la botànica; un nou títol del projecte Pintaʼm un conte: Flebotín, un mosquit del Cretaci, i sʼha desenvolupat el projecte Freqüències, un cicle de conferències sobre l'espectre electromagnètic. A més, des de la UCC+i sʼha donat continuïtat a iniciatives com el Concurs de Cristal·lització a l'Escola, el Concurs Comas i Solà o lʼEspai Ciència del Saló de lʼEnsenyament.

 

La II Festa de la Ciència va obrir les portes a la ciutadania a participar, d’una manera lúdica i innovadora, en la recerca que es fa a la Universitat.
La II Festa de la Ciència va obrir les portes a la ciutadania a participar, d’una manera lúdica i innovadora, en la recerca que es fa a la Universitat.
Recerca
27/07/2016

La Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de la Universitat de Barcelona organitza i promou cada vegada més activitats de divulgació científica de tots els àmbits del coneixement. Des de la seva creació, lʼany 2008, els formats i les temàtiques de les accions han anat canviant, però totes les activitats comparteixen el fet dʼanar destinades a públics no especialitzats i tenen lʼobjectiu de fomentar lʼinterès social per la ciència i el coneixement, augmentar la cultura científica de la ciutadania i contribuir a incrementar les vocacions científiques en els joves i els infants.

En el curs 2015-2016, la UCC+i ha consolidat moltes de les activitats creades el curs passat: Camins infinits, NanoDivulga o ArqueUB en són alguns exemples. A més, sʼha publicat un nou capítol de la sèrie d'animació Ciència animada i sʼha celebrat la segona edició de la Festa de la Ciència UB, entre d'altres. Així mateix, sʼha ofert un nou espectacle en el marc del projecte, ja consolidat, Theatrum Sapientiae: Pius Font i Quer, passió per la botànica; un nou títol del projecte Pintaʼm un conte: Flebotín, un mosquit del Cretaci, i sʼha desenvolupat el projecte Freqüències, un cicle de conferències sobre l'espectre electromagnètic. A més, des de la UCC+i sʼha donat continuïtat a iniciatives com el Concurs de Cristal·lització a l'Escola, el Concurs Comas i Solà o lʼEspai Ciència del Saló de lʼEnsenyament.

 

Camins infinits augmenta el nombre de doctorands col·laboradors

Una de les activitats que ha suscitat més demanda és Camins infinits, un projecte engegat l'any passat en col·laboració amb lʼEscola de Doctorat de la UB i en el qual doctorands de la Universitat de Barcelona expliquen la seva recerca a alumnes de primària i secundària. Durant aquest curs, s'han fet un total de trenta-sis sessions de Camins infinits en trenta escoles i instituts dʼarreu del territori català —amb un abast de més d'un miler d'escolars—, i els resultats obtinguts a les enquestes de valoració de lʼactivitat són molt positius, tant dels professors i alumnes com dels mateixos investigadors en formació. A causa de lʼaugment de sol·licituds en relació amb el curs passat, la UCC+i ha fet una campanya de difusió adreçada a incrementar el nombre dʼinvestigadors col·laboradors, que ha pujat fins a una vintena.

Els secrets de la nanotecnologia

El projecte NanoDivulga, iniciat el curs passat, inclou un conjunt dʼactivitats adreçades a donar a conèixer el món de la nanotecnologia a la ciutadania per demostrar les propietats úniques dels nanomaterials. La iniciativa és fruit de la col·laboració entre els Centres Científics i Tecnològics de la UB (CCiTUB), lʼInstitut de Ciències de lʼEducació (ICE) i la UCC+i.

Ciència animada estrena un episodi sobre les ombres

Durant aquest curs sʼha estrenat el segon episodi de Ciència animada. Si en el primer capítol sʼexemplificava cada fase del mètode científic, en aquest segon capítol, titulat Ombres, sʼexplica com influeix la posició del sol en la direcció de les ombres. A dia dʼavui, la valoració dʼaquesta proposta és molt positiva en relació amb les dades de visualitzacions que han tingut els dos episodis. El primer capítol va arribar gairebé a les 180.000 visualitzacions, mentre que el segon ja supera les 10.000.


Un mosquit del Cretaci, protagonista dʼun nou Pintaʼm un conte

La UB Divulga ha estrenat un nou espectacle del projecte Pintaʼm un conte: Flebotín, un mosquit del Cretaci, adreçat a infants de cinc a nou anys. En total, prop de cinc-cents nens i nenes han assistit a alguna de les funcions. A partir dʼuna narradora que dóna veu als personatges i dʼuna il·lustradora que va dibuixant en directe les diferents històries, el conte explica les peripècies dʼun petit mosquit que vivia en un bosc i que, durant el Cretaci —fa 65 milions dʼanys—, va quedar atrapat en una gota de resina que queia de lʼescorça dʼun arbre de la família de les araucariàcies.

La figura de Pius Font i Quer, en una nova edició de Theatrum Sapientiae

El Theatrum Sapientiae dʼenguany sʼha dedicat a la figura de Pius Font i Quer, un botànic vocacional que, tot i ser químic de formació, quan tenia vint anys, després dʼassistir a un curs que impartia el doctor Manuel Llenas, va descobrir la seva veritable passió: estudiar les plantes i transmetre aquest coneixement. Gairebé tres-centes persones han pogut veure aquesta teatralització en alguna de les sessions que sʼhan programat.

Consolidació dʼArqueUB

Una de les activitats impulsades per La UB Divulga lʼany passat i que ha tingut molt bona acollida de públic ha estat ArqueUB, una iniciativa que aprofita les pràctiques que fan els alumnes del grau dʼArqueologia de la Universitat de Barcelona al solar del mateix centre on estudien. Lʼobjectiu és donar a conèixer com els arqueòlegs recuperen els vestigis històrics dʼaquest racó de Barcelona i convidar els barcelonins a descobrir com era la vida dels habitants de la ciutat en temps passats. Enguany, com a novetat, sis estudiants dʼESO i de batxillerat hi han fet una estada, en què han pogut participar en tasques reals al jaciment, guiats per alumnes del grau dʼArqueologia. També han elaborat un diari de camp en format digital que s'ha publicat al portal del projecte.

Torna la Festa de la Ciència UB amb més activitats i tallers

Lʼèxit de participació a la II Festa de la Ciència UB posa de manifest que la ciutadania sʼacosta a la Universitat quan se li obren les portes a participar, dʼuna manera lúdica i innovadora, en la recerca que es fa al si de la institució. La festa va tenir lloc a lʼEdifici Històric de la UB el 29 dʼabril durant tot el dia, i va servir per donar a conèixer i valorar la feina dels investigadors de tots els àmbits del coneixement, i per explicar de quina manera repercuteix la recerca en el progrés de la societat. La UB Divulga ja ha anunciat la data de la propera festa, que serà el 12 de maig de 2017.

La recerca de la UB, al Saló de lʼEnsenyament

Un any més, La UB Divulga ha estat present a lʼEspai Ciència del Saló de lʼEnsenyament amb un estand propi. Els visitants van conèixer de primera mà la tasca de recerca i innovació que duen a terme alguns grups de recerca de la UB en diferents branques del coneixement, i diversos investigadors van compartir les seves recerques amb els visitants mitjançant tallers i activitats interactives, com ara demostracions i experiments científics.

Els alumnes de secundària aprenen a fer cristalls

Prop de 2.500 alumnes dʼuna cinquantena de centres de tot Catalunya han participat en la cinquena edició del Concurs de Cristal·lització a lʼEscola, organitzat pel Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicades, que té com a objectiu potenciar la importància del món dels cristalls en la societat, i alhora fomentar lʼestudi, el treball sistemàtic, el pensament científic i la comunicació entre els joves estudiants mitjançant experiments atractius de cristal·lització.

La recerca dels doctorands explicada en curtmetratges

Enguany també sʼha convocat la segona edició del Concurs Comas i Solà, un certamen de curtmetratges en què es promou que els investigadors en formació expliquin la seva recerca al públic general. El nombre de vídeos presentats va superar els de la primera edició, i el jurat en va destacar el nivell i rigor científic en tots els casos. Enguany, hi han participat deu doctorands i, a data dʼavui, en total, els curtmetratges acumulen gairebé 9.000 visualitzacions.

Els divulgadors de la UB es reuneixen en la cinquena edició de la Trobada

El 19 de juliol passat va tenir lloc la cinquena edició de la Trobada de Divulgadors Científics, una jornada que té com a objectiu generar un espai dʼintercanvi dʼexperiències de divulgació científica, tant dʼactivitats organitzades per la UCC+i com dʼaltres projectes promoguts per investigadors de la Universitat. La sessió va incloure la presentació de diversos projectes de divulgació que duen a terme investigadors de la UB, així com lʼexposició del passat, present i futur del Pla director de la divulgació de la Universitat de Barcelona. Una tècnica de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) va explicar com cal presentar els projectes a la convocatòria anual dʼajuts.

Impacte de La UB Divulga

Més enllà de la consolidació dels seus projectes, La UB Divulga ha incrementat notablement el seu impacte a les xarxes socials. A tall dʼexemple, el perfil de Twitter ja té 960 seguidors, i la pàgina de Facebook està a punt de superar el miler de m'agrada. Així mateix, el portal web ha acumulat en el darrer any gairebé 19.000 visites i el Club de La UB Divulga ja té prop de 200 integrants.

El programa dʼactivitats de La UB Divulga té el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia del Ministeri dʼEconomia i Competitivitat (FECYT-MINECO).