Més de 300 experts participen a Barcelona en la reunió de la Societat Espanyola de Fisiologia Vegetal

Aquesta reunió cientíifica tindrà lloc del 26 al 29 de juny a Barcelona.
Aquesta reunió cientíifica tindrà lloc del 26 al 29 de juny a Barcelona.
Recerca
(23/06/2017)

La resposta de les plantes al canvi climàtic, la biotecnologia vegetal i la millora genètica de les espècies dʼinterès nutricional són alguns dels continguts temàtics de la 22a Reunió de la Societat Espanyola de Fisiologia Vegetal (SEFV) i del XV Congrés Hispanolusità de Fisiologia Vegetal, uns referents científics en la recerca bàsica i aplicada de la biologia i lʼecologia de les plantes a la península Ibèrica que tindran lloc del 26 al 29 de juny a Barcelona.

Aquesta reunió cientíifica tindrà lloc del 26 al 29 de juny a Barcelona.
Aquesta reunió cientíifica tindrà lloc del 26 al 29 de juny a Barcelona.
Recerca
23/06/2017

La resposta de les plantes al canvi climàtic, la biotecnologia vegetal i la millora genètica de les espècies dʼinterès nutricional són alguns dels continguts temàtics de la 22a Reunió de la Societat Espanyola de Fisiologia Vegetal (SEFV) i del XV Congrés Hispanolusità de Fisiologia Vegetal, uns referents científics en la recerca bàsica i aplicada de la biologia i lʼecologia de les plantes a la península Ibèrica que tindran lloc del 26 al 29 de juny a Barcelona.

 

La SEFV, creada com a institució científica el 1974, té més de sis-cents socis i forma part de la Federació Europea de Societats de Biologia Vegetal (FSPB) i del Global Plant Council (GPC), una coalició internacional dʼentitats i societats relacionades amb la biologia vegetal i lʼagricultura. La nova reunió de la SEFV, que aplegarà més de tres-cents experts de projecció internacional a lʼHotel Alimara de Barcelona,  està organitzada per la Universitat de Barcelona (UB), el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Societat Espanyola de Fisiologia Vegetal (SEFV).  

Lʼacte inaugural, previst el dilluns 26, a les 17 hores, estarà presidit pel secretari dʼUniversitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, Arcadi Navarro; Francisco Ciruela,  delegat del rector per a accions estratègiques de recerca i senior officer de la UB per a la LERU; Aurelio Gómez-Cadenas, president de la SEFV; Jorge Marques da Silva, president de la Societat  Portuguesa de Fisiologia Vegetal, i la professora Teresa Altabella, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació de la UB i del CRAG, que presideix el comitè organitzador de la reunió. La conferència inaugural, titulada «Arabidopsis, 40 years a useful tool in plant biology», la impartirà el professor Maarten Koornneef, de la Universitat de Wageningen (Holanda).

De la biotecnologia vegetal a la sostenibilitat ambiental

Millorar el rendiment de lʼagricultura, produir aliments dʼalta qualitat nutricional i molècules dʼalt valor afegit, lluitar contra els efectes del canvi climàtic, fomentar la protecció mediambiental i potenciar economies sostenibles són alguns dels reptes que afronta la comunitat científica internacional dins lʼàmbit de la fisiologia vegetal. 

Del 26 al 29 de juny, els participants a la reunió abordaran els avenços més actuals en camps dʼestudi com ara la fisiologia vegetal aplicada i la millora genètica, la resposta de les plantes a lʼestrès biòtic i abiòtic, la nutrició mineral i les relacions hídriques, el creixement i el desenvolupament vegetal, la biologia de sistemes, i la biotecnologia vegetal i la biologia sintètica, entre altres continguts. Un altre dels continguts del congrés se centrarà en la situació de les dones en el món de la recerca, i en concret, en lʼanomenat sostre de vidre associat a la carrera científica de les investigadores.

Debat públic sobre la relació universitat-empresa

Reflexionar sobre la importància de la relació entre la universitat i el món de lʼempresa  (agroquímica, biotecnològica, farmacèutica) és lʼobjectiu del debat públic que tindrà lloc el dimarts 27 de juny, a les 19 hores, a la seu del congrés. La idea és aprofundir en la identificació de noves i potencials àrees de formació dels futurs professionals que puguin resultar estratègiques per al sector industrial, així com la seva inclusió en el procés formatiu dels estudiants, i analitzar el paper del sector industrial en la formació dels estudiants i les estratègies per poder millorar-lo. En el debat, moderat pel professor Manuel Pineda (Universitat de Còrdova), hi participaran els experts M. Dolores Rodríguez (Universitat de Salamanca), Maria Isabel Trillas (Universitat de Barcelona), Torben Jahrmann  (Semillas Fitó), Pedro Molina Guevara (IDEN Biotechnology) i Gonzaga Ruiz de Gauna (Biovegen).

Ciència, societat i comunicació científica

El dimecres 28 de juny, a les 19 hores, el CaixaForum Barcelona (avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, Barcelona) acollirà un nou debat públic sobre comunicació científica i percepció social en el camp de la fisiologia vegetal, moderat per Pere Puigdomènech, professor dʼinvestigació del CSIC-CRAG, i amb la participació dels professors Ramon M. Masalles (UB), José Miguel Mulet i José Pío Beltrán (IBMCP), Luis Matias (empresa SequentiaBiotech i grup Big Van Científicos sobre Ruedas) i els periodistes Xavier Duran (Televisió de Catalunya) i Milagros Peréz Oliva (El País). Els mitjans de comunicació interessats en aquest debat han de confirmar lʼassistència a Comunicació UB (premsa@ub.edu).

La sessió de clausura del congrés, el dijous 29 de juny, també serà el marc del lliurament del Premi Sabater per a joves investigadors, un guardó atorgat per la Societat Espanyola de Fisiologia Vegetal que enguany ha distingit José Manuel Torres, doctor en Biologia per la Universitat de Sevilla.