Membres dʼentitats que treballen amb persones refugiades reben formació dins el projecte Mare Nostrum

El projecte Mare Nostrum està promogut per la Fundació Solidaritat UB i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat amb el finançament del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
El projecte Mare Nostrum està promogut per la Fundació Solidaritat UB i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat amb el finançament del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Acadèmic
(03/03/2017)

Una dotzena de persones de diferents entitats de Sant Feliu de Llobregat que treballen o volen treballar amb el col·lectiu de persones refugiades van assistir el 16 de febrer a una formació de formadors orientada a incorporar la perspectiva dels drets humans i la construcció de pau en lʼacció i el discurs de les entitats locals. La iniciativa s'emmarca en el projecte Mare Nostrum, promogut per la Fundació Solidaritat UB i lʼAjuntament de Sant Feliu de Llobregat amb el finançament del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Mare Nostrum, al seu torn, forma part del Programa de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte de la UB, que ha permès lʼacollida fins a quinze estudiants sirians i afganesos en col·legis majors de la Universitat de Barcelona.

El projecte Mare Nostrum està promogut per la Fundació Solidaritat UB i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat amb el finançament del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
El projecte Mare Nostrum està promogut per la Fundació Solidaritat UB i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat amb el finançament del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Acadèmic
03/03/2017

Una dotzena de persones de diferents entitats de Sant Feliu de Llobregat que treballen o volen treballar amb el col·lectiu de persones refugiades van assistir el 16 de febrer a una formació de formadors orientada a incorporar la perspectiva dels drets humans i la construcció de pau en lʼacció i el discurs de les entitats locals. La iniciativa s'emmarca en el projecte Mare Nostrum, promogut per la Fundació Solidaritat UB i lʼAjuntament de Sant Feliu de Llobregat amb el finançament del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Mare Nostrum, al seu torn, forma part del Programa de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte de la UB, que ha permès lʼacollida fins a quinze estudiants sirians i afganesos en col·legis majors de la Universitat de Barcelona.

El projecte Mare Nostrum. Solidaritat local, diàleg i construcció plural de la pau des de lʼexili té un any de durada i lʼobjectiu és contribuir a incorporar la visió multidimensional de les persones refugiades en les entitats locals com a actors que legitimen el dret a la pau i a construir-la. El projecte inclou tres àmbits dʼactuació: la formació de formadors, adreçada a entitats locals de base i també a lʼadministració pública local; lʼanàlisi i divulgació del conflicte a través de lʼObservatori Solidaritat i dʼuna exposició fotogràfica, i lʼelaboració dʼuna guia de bones pràctiques sobre el paper del món local en els processos de construcció de la pau i de reconstrucció postconflicte.


Mare Nostrum sʼemmarca en la convocatòria de subvencions del 2015 per a projectes de sensibilització i dʼeducació per al desenvolupament dins de la campanya de suport a lʼacollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. Així mateix, és un dels projectes que impulsa la Universitat de Barcelona dins del seu Programa de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte, coordinat per la Fundació Solidaritat UB. També forma part dʼaquest programa, en conveni amb lʼAjuntament de Barcelona, un curs de transició als estudis de grau, que actualment duen a terme quinze estudiants sirians i afganesos, dʼedats majoritàriament compreses entre els 18 i els 24 anys. La realització del curs inclou lʼallotjament dʼaquests joves, des de finals del curs 2015-2016, als col·legis majors Penyafort-Montserrat i Ramon Llull de la Universitat de Barcelona, on són col·legials a tots els efectes i desenvolupen i participen en totes les activitats dels centres.