La professora Maria Pérez, premi GEPRONAT 2014 als joves investigadors

La Dra. Maria Pérez i els seus col·laboradors a la Facultat de Farmàcia de la UB.
La Dra. Maria Pérez i els seus col·laboradors a la Facultat de Farmàcia de la UB.
Institucional
(10/04/2015)

La Dra. Maria Pérez Bosch, professora associada del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica de la UB, ha rebut el Premi GEPRONAT 2014 als joves investigadors convocat pel Grup Especialitzat de Química dels Productes Naturals de la Reial Societat Espanyola de Química. La quarta edició del premi reconeix, entre dʼaltres, la recerca dʼexcel·lència duta a terme per investigadors de menys de quaranta anys en lʼàmbit de la química dels productes naturals.

La Dra. Maria Pérez i els seus col·laboradors a la Facultat de Farmàcia de la UB.
La Dra. Maria Pérez i els seus col·laboradors a la Facultat de Farmàcia de la UB.
Institucional
10/04/2015

La Dra. Maria Pérez Bosch, professora associada del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica de la UB, ha rebut el Premi GEPRONAT 2014 als joves investigadors convocat pel Grup Especialitzat de Química dels Productes Naturals de la Reial Societat Espanyola de Química. La quarta edició del premi reconeix, entre dʼaltres, la recerca dʼexcel·lència duta a terme per investigadors de menys de quaranta anys en lʼàmbit de la química dels productes naturals.

Maria Pérez ha centrat la seva recerca en el camp de la síntesi enantioselectiva de productes naturals, en particular dʼalcaloides. Així, ha contribuït a desenvolupar una metodologia encaminada a sintetitzar compostos nitrogenats a partir de lactams derivats dʼaminoalcohols quirals. A més, també ha aplicat aquesta metodologia a la síntesi dʼalcaloides pertanyents a diversos tipus estructurals (alcaloides indòlics tetracíclics dels grups de la uleïna i de les madangamines). Cal destacar la seva participació en la recent síntesi total enantioselectiva de la madangamina D, una fita, publicada a la prestigiosa revista Angewandte Chemie International Edition (2014), que constitueix la primera síntesi dʼun alcaloide dʼaquest complex grup de productes naturals. La madangamina D sʼhavia aïllat impurificada, amb un altre alcaloide de la mateixa família (la madangamina E), i en molt petites quantitats, i seʼn desconeixia lʼactivitat biològica. La síntesi ha permès disposar per primera vegada dʼuna mostra pura de mandangamina D. Com a conseqüència dʼaixò, aquest equip de la UB ha pogut fer assajos de bioactivitat en col·laboració amb PharmaMar, empresa especialitzada en la investigació de fàrmacs dʼorigen marí.

 

Doctorada per la UB lʼany 2002, Maria Pérez és membre del Centre de Recerca i Desenvolupament en Síntesi Orgànica per a la Indústria Quimicofarmacèutica (SINTEFARMA), grup que lideren els professors Joan Bosch i Mercedes Amat i que està integrat a TECNIO, la xarxa de lʼagència ACC1Ó, de la Generalitat de Catalunya, que identifica els centres tecnològics i grups universitaris experts en recerca industrial i en transferència tecnològica a Catalunya.