Llibertat per decidir, un portal de lʼObservatori de Bioètica i Dret per facilitar la presa de decisions de la ciutadania sobre bioètica

El portal Llibertat per decidir és una iniciativa impulsada per l’Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la UB.
El portal Llibertat per decidir és una iniciativa impulsada per l’Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la UB.
Recerca
(19/02/2014)

Caldria pagar a les donants dʼoòcits? Què és un document de voluntats anticipades? Quin hauria de ser el destí dels embrions sobrants en reproducció assistida? Entra en conflicte lʼautonomia dels adolescents amb la pàtria potestat dels pares? Aquestes són algunes de les preguntes al voltant de les implicacions ètiques, jurídiques i socials de les noves tecnologies i els problemes biomèdics que aborda el portal Llibertat per decidir, una iniciativa impulsada per lʼObservatori de Bioètica i Dret (OBD), amb seu al Parc Científic Barcelona (PCB-UB), per facilitar a la ciutadania la presa de decisions autònomes i informades.

El portal Llibertat per decidir és una iniciativa impulsada per l’Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la UB.
El portal Llibertat per decidir és una iniciativa impulsada per l’Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la UB.
Recerca
19/02/2014

Caldria pagar a les donants dʼoòcits? Què és un document de voluntats anticipades? Quin hauria de ser el destí dels embrions sobrants en reproducció assistida? Entra en conflicte lʼautonomia dels adolescents amb la pàtria potestat dels pares? Aquestes són algunes de les preguntes al voltant de les implicacions ètiques, jurídiques i socials de les noves tecnologies i els problemes biomèdics que aborda el portal Llibertat per decidir, una iniciativa impulsada per lʼObservatori de Bioètica i Dret (OBD), amb seu al Parc Científic Barcelona (PCB-UB), per facilitar a la ciutadania la presa de decisions autònomes i informades.

Lʼorigen de la vida, el concepte de la mort, la capacitat de prendre racionalment decisions difícils, o el paper de lʼEstat en la política sanitària, són bons exemples per il·lustrar la transcendència del debat generat per la bioètica, una disciplina que reflexiona sobre els problemes creats pel progrés biològic i mèdic i la seva repercussió en la societat.

En el nou portal,els usuaris poden accedir a diversos dossiers informatius sobre temàtiques com ara la reproducció humana assistida i la recerca en aquest àmbit, lʼobjecció de consciència en sanitat, lʼadolescència i la salut reproductiva, les decisions al final de la vida, etc., en un marc de respecte als drets humans i des dʼuna perspectiva plural, laica i interdisciplinària.
 
Observatori de Bioètica i Dret, creat el 1995, està dirigit per la professora María Casado, que és coordinadora del Grup de Recerca Consolidat de Bioètica, Dret i Societat. LʼObservatori aplega un ampli equip pluridisciplinari dʼexperts que potencien la reflexió i el debat social i jurídic al voltant de temàtiques vinculades a lʼimpacte del progrés de la ciència i la tecnologia sobre la societat. Entre altres iniciatives, també impulsa lʼedició dʼuna revista quadrimestral, una publicació que fomenta el debat públic en lʼàmbit de la bioètica aplicada a la salut, la seguretat, les noves tecnologies i el medi ambient, entre dʼaltres. El comitè editorial de la revista està integrat per catedràtics dʼÈtica, Dret, Medicina, Antropologia o Genètica de diferents universitats dʼarreu del món.