Lʼexcavació arqueològica de la UB al Raval aprofundeix en el taller de lʼimportant terrissaire del segle XIX Antoni Tarrés

Fins al 21 de juliol, un total de vuit estudiants de secundària i batxillerat podran fer estades en el jaciment.
Fins al 21 de juliol, un total de vuit estudiants de secundària i batxillerat podran fer estades en el jaciment.
Recerca
(26/06/2017)

Avui comença la nova campanya dʼexcavacions al jaciment arqueològic situat al solar de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, al barri del Raval. Estudiants del grau dʼArqueologia de la mateixa Facultat continuaran la tasca dʼanys anteriors i investigaran les restes del taller dʼAntoni Tarrés, un important terrissaire barceloní del segle XIX, les obres del qual encara decoren façanes de diversos edificis de Ciutat Vella. A més, dʼacord amb la vocació divulgativa del jaciment, aquest any sʼamplia el nombre dʼestudiants de secundària i batxillerat que hi podran fer una estada de pràctiques i es continuarà amb les visites obertes al públic els divendres a la tarda. Dʼaquesta manera, els veïns i la ciutadania en general podran veure el treball dels arqueòlegs per definir quina era lʼestructura de lʼantic taller i aprofundir en els nous indicis que van emergir lʼany passat, així com conèixer les tasques en un petit sector del jaciment en què sʼestà excavant en nivells anteriors, corresponents a períodes més antics.

Fins al 21 de juliol, un total de vuit estudiants de secundària i batxillerat podran fer estades en el jaciment.
Fins al 21 de juliol, un total de vuit estudiants de secundària i batxillerat podran fer estades en el jaciment.
Recerca
26/06/2017

Avui comença la nova campanya dʼexcavacions al jaciment arqueològic situat al solar de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, al barri del Raval. Estudiants del grau dʼArqueologia de la mateixa Facultat continuaran la tasca dʼanys anteriors i investigaran les restes del taller dʼAntoni Tarrés, un important terrissaire barceloní del segle XIX, les obres del qual encara decoren façanes de diversos edificis de Ciutat Vella. A més, dʼacord amb la vocació divulgativa del jaciment, aquest any sʼamplia el nombre dʼestudiants de secundària i batxillerat que hi podran fer una estada de pràctiques i es continuarà amb les visites obertes al públic els divendres a la tarda. Dʼaquesta manera, els veïns i la ciutadania en general podran veure el treball dels arqueòlegs per definir quina era lʼestructura de lʼantic taller i aprofundir en els nous indicis que van emergir lʼany passat, així com conèixer les tasques en un petit sector del jaciment en què sʼestà excavant en nivells anteriors, corresponents a períodes més antics.

«Si el 2015 es descobria un molí que servia per triturar les argiles, lʼany passat es va detectar al mateix espai una altra construcció similar, també de forma rodona, que cal estudiar», posa com a exemple el catedràtic Josep Maria Gurt, coordinador de les excavacions. Durant els treballs de lʼany passat es van trobar nombrosos materials destinats a la decoració de façanes dʼedificis. Cal recordar que actualment encara es poden veure més de seixanta treballs del terrissaire Tarrés en edificis de Barcelona. Gurt explica que, si bé és segur que el jaciment conté fases constructives anteriors al taller dʼAntoni Tarrés, les excavacions dʼaquestes altres èpoques sʼhan de fer amb cura per no malmetre les restes de lʼobrador de lʼantic terrissaire. 

Activitats divulgatives: ArqueUB

Fins al 21 de juliol, un total de vuit estudiants de secundària i batxillerat (dos cada setmana) podran fer estades en el jaciment i conèixer de prop tota aquesta recerca arqueològica. Participaran en les tasques de lʼexcavació tutoritzats per estudiants del grau dʼArqueologia i hauran dʼelaborar un diari de camp en format digital que es publicarà al web del projecte ArqueUB. Dʼaltra banda, els divendres 7, 14 i 21 de juliol el jaciment sʼobrirà a les visites del públic (les inscripcions es podran fer una setmana abans de cadascuna de les sessions també des del web del projecte). Les sessions inclouen una xerrada en una aula de la Facultat, en què sʼexplica quines troballes sʼestan fent al solar i altres aspectes pràctics i curiositats de la tasca quotidiana dels arqueòlegs. 

Així mateix, des de fa setmanes els vianants que passen per davant del jaciment poden veure una lona amb textos i il·lustracions sobre el valor arqueològic de lʼindret i les activitats que sʼhi duen a terme, així com fotografies de peces trobades al jaciment en anys anteriors.

Totes aquestes activitats de divulgació del jaciment sʼemmarquen en el projecte ArqueUB, organitzat per la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de lʼÀrea de Comunicació de la UB i per la Secció de Prehistòria i Arqueologia del Departament dʼHistòria i Arqueologia, amb el suport de lʼAjuntament de Barcelona i de la Fundació Espanyola per al Coneixement i la Tecnologia (FECYT) - Ministeri dʼEconomia i Competitivitat.

 

Una possibilitat excepcional per als estudiants dʼArqueologia 

Lʼemplaçament de la Facultat de Geografia i Història en un indret del barri del Raval on sʼhan documentat testimonis arqueològics des del segle XIV obre la possibilitat, gairebé excepcional, que els alumnes del grau dʼArqueologia puguin fer pràctiques al mateix centre on estudien. A més, aquest curs el jaciment també ha acollit pràctiques de topografia i dʼanàlisi de seguiment (geoarqueologia), amb lʼobjectiu dʼobtenir el màxim rendiment acadèmic de lʼindret. Aquestes activitats són possibles gràcies a un conveni entre la UB i lʼAjuntament de Barcelona, que és lʼentitat titular del solar. Lʼobjectiu de lʼacord és excavar i estudiar el jaciment a partir dʼun projecte programat que permeti desenvolupar la recerca —des de la intervenció arqueològica del terreny fins a lʼestudi dels materials recuperats—, utilitzar el procés per experimentar una proposta de docència pràctica de lʼarqueologia, i recuperar i dignificar lʼindret com a espai cívic.

El taller dʼAntoni Tarrés que han tret a la llum les excavacions disposava de tres grans forns, soterranis enormes per emmagatzemar-hi llenya i diferents espais dedicats a la producció ceràmica. Malgrat que es va dedicar a produir maons, atuells, adorns per a façanes o objectes ceràmics, el gran talent de Tarrés va ser la decoració escultòrica en terracota. Tant és així, que el seu taller es va convertir en la primera fàbrica que produïa aquests elements ornamentals per aplicar-los a lʼarquitectura de la ciutat. El fill dʼAntoni Tarrés va heretar el negoci i, després dʼassociar-se amb un altre terrissaire de prestigi, va decidir traslladar-se al número 11 de la ronda de Sant Pere. Lʼany 1953 es va dur a terme lʼúltima reforma de lʼedifici de Tarrés, que es va mantenir sense més canvis fins que va ser enderrocat, el 2005.

El jaciment del Raval és un dels onze espais on els estudiants dʼArqueologia de la UB poden fer les assignatures obligatòries de pràctiques. Es tracta de jaciments situats en diversos indrets de Catalunya i que cobreixen totes les èpoques: del període de la prehistòria hi ha els jaciments dʼAbric del Xicotó (Alòs de Balaguer) i Can Sadurní (Begues); també sʼexcava al jaciment ibèric del Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet). De lʼèpoca romana hi ha el Camp de les Lloses (Tona) i Torre Llauder (Mataró); de lʼèpoca medieval, Santa Margarida (Martorell) i lʼEsquerda (Roda de Ter). Les excavacions al Born, a Barcelona, pertanyen a lʼèpoca moderna, mentre que el jaciment de la Facultat de Geografia i Història sʼemmarcaria en lʼèpoca contemporània, igual que lʼexcavació a Vilalba dels Arcs. També hi ha una excavació subaquàtica a Deltebre.