Les universitats catalanes mantenen la producció científica malgrat la reducció de recursos

L'informe s'ha presentat avui a l'Edifici Històric de la UB.
L'informe s'ha presentat avui a l'Edifici Històric de la UB.
Institucional
(12/12/2014)

Les universitats públiques catalanes han mantingut la producció científica malgrat la reducció de recursos econòmics per a R+D. Així ho revela l'Informe d'indicadors de recerca i innovació 2014 elaborat per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), que s'ha presentat avui a l'Edifici Històric de la UB. L'estudi assenyala que els fons competitius i no competitius per investigar s'han reduït un 19 % (de 277 a 224 milions d'euros), mentre que les universitats continuen aglutinant més de la meitat de la producció científica de Catalunya.

L'informe s'ha presentat avui a l'Edifici Històric de la UB.
L'informe s'ha presentat avui a l'Edifici Històric de la UB.
Institucional
12/12/2014

Les universitats públiques catalanes han mantingut la producció científica malgrat la reducció de recursos econòmics per a R+D. Així ho revela l'Informe d'indicadors de recerca i innovació 2014 elaborat per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), que s'ha presentat avui a l'Edifici Històric de la UB. L'estudi assenyala que els fons competitius i no competitius per investigar s'han reduït un 19 % (de 277 a 224 milions d'euros), mentre que les universitats continuen aglutinant més de la meitat de la producció científica de Catalunya.

L'informe —que analitza els recursos, la producció i la transferència de coneixement també inclou un monogràfic dedicat a presentar casos d'èxit de les universitats en la seva relació amb el món empresarial. A l'acte de presentació hi han participat el president de l'ACUP i rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández; el vicepresident de l'ACUP i rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Enric Fossas, Conxita Àvila delegada del rector per a Accions Especials de Recerca de la UB i el secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat, Antoni Castellà.

Recursos econòmics
L'estudi assenyala que els indicadors referents a la captació de fons per a recerca i innovació de les universitats públiques catalanes l'any 2012 mantenen la tendència decreixent tant pel que fa als provinents de programes nacionals (català i espanyol), que representen el 69 %, com en la seva vessant no competitiva. L'únic epígraf que continua augmentant és el referent al 7è Programa marc de la Comissió Europea. Cal destacar l'increment d'starting grants, el
prestigiós ajut que concedeix el Consell Europeu de Recerca (ERC) a joves investigadors, que passen de 8 a 13.

Respecte a les concessions en programes de l'ERC obtingudes per milió d'habitants, Catalunya té una taxa d'1,73, de manera que se situa per sobre de països com ara França (1,26) i Alemanya (1), i molt per sobre de l'Estat espanyol (0,56). Malgrat aquest fort increment en el finançament internacional, les partides globals provinents de fons públics competitius han patit una davallada important, i han passat de 201 a 155,5 milions d'euros. De la mateixa manera, els fons captats per via no competitiva han passat de 76,4 milions l'any 2011 a 68,7 el 2012.

Producció científica
Segons l'informe, les universitats públiques catalanes han generat més de la meitat de la producció científica de Catalunya en el període 2007-2011. Tot i això, hi ha una lleugera pèrdua de pes, ja que passen de representar el 57 % al 51 %. L'alta productivitat dels investigadors, però, fa que ocupin de nou les primeres posicions en l'àmbit estatal. La mitjana de publicacions dels investigadors que treballen a temps complet se situa en 1,23 l'any 2013, i supera la dels dos informes anteriors (0,94 el 2011 i 1,18 el 2012). La productivitat se situa un 86 % per sobre de la resta de l'Estat (0,66).

La producció científica de Catalunya, encapçalada per les universitats, ha representat el 0,7 % del món. El 43 % s'ha fet amb col·laboració internacional. A més, la qualitat es mostra amb un impacte mitjà 60 % superior a la mitjana mundial, que fa que les universitats catalanes ocupin les primeres posicions en el conjunt de l'Estat i la sisena posició dins de la UE-15. Des d'un punt de vista qualitatiu, el sistema de recerca català se situa, amb la Gran Bretanya i Bèlgica, dins del grup reduït de països que presenten un alt impacte de la seva producció amb un baix nivell de despesa en R+D, en relació amb el seu PIB.

Transferència de coneixement
L'estudi de l'ACUP recull tres indicadors per avaluar la transferència: la generació de patents, la creació d'empreses de base tecnològica (spin-off) i les càtedres universitat-empresa. El 2012, les universitats catalanes han arribat a les 113 sol·licituds de patents prioritàries, amb un increment del 33 % respecte a l'any 2011 (85 peticions). Segons l'informe, el 2012 hi havia 118 spin-off i 63 càtedres universitat-empresa actives. En conjunt, la transferència de coneixement ha suposat uns ingressos de gairebé 71 milions d'euros.

Per tot plegat, les conclusions de l'informe assenyalen que «quant a producció i eficiència, el sistema català de recerca i innovació té un gran potencial. El que ens cal ara és centrar els esforços a seguir millorant la captació de fons en l'àmbit europeu, reforçar les actuacions de manera internacional i potenciar la valoració dels resultats de la recerca universitària».