Les fundacions del Grup UB ja disposen de nova imatge gràfica

Logo de la Bosch i Gimpera.
Logo de la Bosch i Gimpera.
Institucional
(29/07/2016)

El 13 de juliol passat, el vicerector de Grup UB, TIC i Serveis Comuns, Josep Antoni Plana, va informar el Consell de Govern del canvi de logotip i dʼimatge gràfica de les fundacions del Grup UB: lʼInstitut de Formació Contínua, la Fundació Josep Finestres, la Bosch i Gimpera, el Parc Científic de Barcelona i la Fundació Solidaritat. Aquesta iniciativa va en la línia de la nova marca de la Universitat que sʼaplica des de lʼany passat i hi manté una coherència.

Logo de la Bosch i Gimpera.
Logo de la Bosch i Gimpera.
Institucional
29/07/2016

El 13 de juliol passat, el vicerector de Grup UB, TIC i Serveis Comuns, Josep Antoni Plana, va informar el Consell de Govern del canvi de logotip i dʼimatge gràfica de les fundacions del Grup UB: lʼInstitut de Formació Contínua, la Fundació Josep Finestres, la Bosch i Gimpera, el Parc Científic de Barcelona i la Fundació Solidaritat. Aquesta iniciativa va en la línia de la nova marca de la Universitat que sʼaplica des de lʼany passat i hi manté una coherència.

Els logos de les cinc fundacions segueixen la mateixa estructura formal dʼun símbol i una denominació. Per a cada cas, sʼha escollit un element que identifiqui lʼactivitat i la personalitat de la institució. En el cas de lʼInstitut de Formació Contínua és un birret; en la Fundació Josep Finestres es tracta de la torre del rellotge de lʼEdifici Històric; lʼarbre del coneixement de Ramon Llull és el motiu escollit per a la Fundació Bosch i Gimpera; la cadena dʼADN és el del Parc Científic de Barcelona, i la Fundació Solidaritat UB té com a distintiu la imatge del planeta Terra.

Així com el logotip de la Universitat reforça la idea de tradició i prestigi de la Universitat de Barcelona, en el cas de les fundacions sʼha plantejat un disseny més contemporani, encara que coherent i fill de la imatge de la Universitat de Barcelona.

Dʼaltra banda, en lʼàmbit de les novetats quant als canals de comunicació, cal destacar que la Fundació Josep Finestres ha engegat un nou butlletí. Aquesta nova eina de difusió de la informació sʼafegeix als butlletins i blogs que tenen les altres fundacions del Grup UB (el blog de l'Institut de Formació Contínua, o els butlletins de Bosch i GimperaParc Científc de Barcelona).