Les eleccions al Rectorat de la Universitat de Barcelona tindran lloc el 28 de novembre

Escut de la Universitat de Barcelona.
Escut de la Universitat de Barcelona.
Institucional
(30/09/2016)

Avui, 30 de setembre, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, reunit en sessió extraordinària, ha aprovat amb una abstenció la convocatòria dʼeleccions al Rectorat de la Universitat de Barcelona i el calendari electoral. El dia fixat per a la primera volta de les votacions serà el dilluns 28 de novembre. Si cap candidat obtingués la majoria absoluta, la segona volta tindria lloc quatre dies després, el dijous 1 de desembre, i hi concorrerien els dos candidats més votats en primera volta.

 

Escut de la Universitat de Barcelona.
Escut de la Universitat de Barcelona.
Institucional
30/09/2016

Avui, 30 de setembre, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, reunit en sessió extraordinària, ha aprovat amb una abstenció la convocatòria dʼeleccions al Rectorat de la Universitat de Barcelona i el calendari electoral. El dia fixat per a la primera volta de les votacions serà el dilluns 28 de novembre. Si cap candidat obtingués la majoria absoluta, la segona volta tindria lloc quatre dies després, el dijous 1 de desembre, i hi concorrerien els dos candidats més votats en primera volta.

 

Les eleccions, de conformitat amb el que estableix la Llei orgànica dʼuniversitats i lʼEstatut de la Universitat de Barcelona, es faran mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret.

Segons el calendari electoral aprovat, el cens electoral (al qual cal estar inscrit per poder votar) es farà públic el dilluns 3 dʼoctubre. Els candidats seran proclamats per la Junta Electoral el 9 de novembre i la campanya electoral tindrà lloc del 10 al 24 de novembre.

En total, prop de 64.000 persones tindran dret a vot. En les eleccions al Rectorat hi ha quatre col·lectius dʼelectors, el vot de cadascun dels quals té un valor diferent: professorat doctor amb vinculació permanent (el conjunt del vot dʼaquest col·lectiu té un valor del 51 % del total); altre personal docent i investigador (valor equivalent al 9 % del total); alumnat dʼensenyaments de primer i segon cicle i de doctorat (30 %), i personal dʼadministració i serveis (10 %).

En aquesta ocasió, hi haurà divuit col·legis electorals: els setze dels centres més dues taules addicionals, una a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut al campus de Bellvitge i una altra a la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació al campus de lʼAlimentació de Torribera. El Consell de Govern també ha aprovat els recursos econòmics destinats a la campanya electoral. Cada candidatura disposarà dʼun màxim de 4.000 euros amb un màxim total per al conjunt de candidats de 20.000 euros.

Més informació, al web de les Eleccions al Rectorat 2016.