Les claus per ser un bon gestor a la universitat, en una jornada de lʼICE

Inauguració de la jornada.
Inauguració de la jornada.
Acadèmic
(05/05/2017)

La gestió universitària cada vegada es fa més complexa i requereix més bona preparació del professorat que se nʼencarrega. Amb lʼobjectiu de donar les claus per ser un bon gestor a la universitat, lʼInstitut de Ciències de lʼEducació (ICE) ha organitzat una jornada i tres tallers de formació, coordinada pels professors Joan Guàrdia i Teresa Pagès, adreçats a equips deganals, secretaris de facultat i caps dʼestudis, així com a tot el professorat amb responsabilitats derivades de la direcció i coordinació de postgraus, màsters i equips o grups de recerca. Les quatre activitats es poden fer de manera independent i cal inscriureʼs prèviament a cadascuna. 

Inauguració de la jornada.
Inauguració de la jornada.
Acadèmic
05/05/2017

La gestió universitària cada vegada es fa més complexa i requereix més bona preparació del professorat que se nʼencarrega. Amb lʼobjectiu de donar les claus per ser un bon gestor a la universitat, lʼInstitut de Ciències de lʼEducació (ICE) ha organitzat una jornada i tres tallers de formació, coordinada pels professors Joan Guàrdia i Teresa Pagès, adreçats a equips deganals, secretaris de facultat i caps dʼestudis, així com a tot el professorat amb responsabilitats derivades de la direcció i coordinació de postgraus, màsters i equips o grups de recerca. Les quatre activitats es poden fer de manera independent i cal inscriureʼs prèviament a cadascuna. 

 

Per una gestió estratègica i eficient

El rector, Joan Elias, i el director de lʼICE, Antoni Sans, faran la presentació de la jornada, que tindrà lloc el 8 de maig, de 9 a 14 h, i donaran pas a la conferència «Alguns motius per fer gestió», que impartirà el catedràtic d'Economia Joan Tugores.

A continuació, el director de lʼEscola de Doctorat, Enric Canela, parlarà dels rànquings universitaris, i finalment es debatran, en una taula rodona, els problemes de fer gestió a la Universitat de Barcelona i quins reptes comporta. Hi participaran Blai Sanahuja i Gaspar Rosselló, de la Facultat de Física; Victòria Girona, de la Facultat de Farmàcia, i Enric Canela.

Enllaç dʼinscripció a la jornada.
 

Tres tallers durant el mes de maig

El primer taller pràctic, titulat Com comunicar millor?, tindrà lloc el 10 de maig, de 10 a 14 h, a la sala Gabriel Oliver de la Facultat de Filologia, i el dinamitzarà Estrella Montolío, professora del Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació de la UB.

Lʼobjectiu de lʼactivitat és reflexionar sobre la transcendència que té la comunicació en las tasques de coordinar un grup, tant un equip de recerca com el col·lectiu de professors i altres membres dʼuna secció o dʼun departament, etc. Sʼhi analitzarà quins són els estils comunicatius que veiem en el nostre entorn (estimulants, eficaços, tòxics, solvents, confusos, etc.) i què podem fer per millorar les pràctiques comunicatives del nostre context professional.

Enllaç dʼinscripció al primer taller


El segon taller, «Gestió estratègica a la universitat, competències per a la direcció i lideratge situacional», es farà el 18 de maig a la tarda i 19 al matí, a la sala de professorat de la Facultat de Filologia, impartit per José Luis Alonso, de la consultoria Metaforum.

El taller començarà amb una breu enquesta per identificar les competències necessàries per exercir com a directiu a la UB. Aquesta enquesta es tabularà i es compararà amb els resultats obtinguts en cursos dʼanys anteriors, i se nʼanalitzarà lʼevolució. Després dʼaquest punt de partida, es generarà un debat entre els participants, que tindran lʼoportunitat de reflexionar sobre la gestió de la universitat amb un enfocament estratègic. A més, es facilitaran eines per activar i millorar competències, com la gestió del temps o el lideratge quan es treballa en equip.

Enllaç dʼinscripció al segon taller


El tercer taller, «Prevenció, resolució de conflictes i negociació en grups docents i investigadors», serà a càrrec dʼErnesto de los Reyes López, de la Universitat Politècnica de València, i tindrà lloc el 30 de maig a la tarda i el 31 al matí, a la sala Gabriel Oliver de la Facultat de Filologia.

Els objectius principals dʼaquest taller, que sʼestructura en dos mòduls, són prendre consciència de la importància del conflicte en el funcionament i desenvolupament dels grups de treball i els seus membres, comprendre el model de resolució de conflictes proposat i adquirir una experiència bàsica en els conceptes de negociació col·laborativa i mediació, així com adquirir els coneixements i les habilitats bàsiques necessàries per integrar aquests models en lʼàmbit de cada assistent.

Enllaç dʼinscripció al tercer taller